Magyarország Geographiai Szótára

mellyben minden város, falu és puszta, betűrendben körülményesen leiratik


Kiadta:
Fényes Elek

Pesten, 1851
Nyomatott Kozma Vazulnál


Salgó-Tarján, magyar falu, Nógrád vármegyében, 808 kath. lak. s kath. paroch. templommal. Ékesíti az uraság kastélya, és szép kertje. Határa nagy, hegyes, de azért hasznos; különösen szép makkos erdeje és vadas kertje is van. F. u. [földesúr] Jankovics Antal. Nevét vette ezen helység a régi Salgó várról, melly egy egész uradalomnak feje volt. Épült ez sürü erdőségek között egy magas és csucsos hegy tetejére; kerületét kősziklás meredek teszi, aljait pedig mély völgyek keritik. A várhoz felmenni csak délfelől lehet, de ottan is bajosan, de feljutván egyszer, az alant fekvő s mindenfelé látszható hegyekre gyönyörü kilátás esik. A lakhelyek kősziklába voltak be vágva, s mint egy 300 férhettek el bennök. Kutja nem volt, hanem cisternákkal fogták fel a vizet. Egyébiránt az innen való letekintés a mélységbe, könnyen főszédülést okoz.
Hajdan a Derencséni család birta, azután Balassa, majd Fiscus, később gr. Volkra, ennek magvaszakadtával b. Szluha, mostan Jankovics Antal. Ut. p.
[utolsó posta] Szakál [?].
Andrásfalva, magyar falu Nógrád vmegyében, 181 kath. lak., kik szőlőt mivelnek. F. u. [földesúr] Torocskay, és Csoma örökösök. Szakálhoz 3 ½ óra.
Baglyasallya, magyar falu, Nográd vgyében, egy mély völgyben: 461 kath. lak. Határja nagy volna, de lakosai szép erdejöket kiirtogatván, s a nyert szántóföldeket elébb elhasználván, most vizmosások rongélják. Hajdani vára a helységtől távol esik s a sürü erdőségek közt most csak omladékait szemlélhetni.
F. u.
[földesúr] Stahrenberg Antal, sat. Ut. p. Szakál.
Alsó- és Felső-Pálfalva, két részre osztott megnépesített magyar puszta, Nógrád vmegyében, az első 150, a másik 263 kath. lak. Határa együtt használtatik; földei főkép a meredekebb helyeken javitást kivánnak; rétjei jók.
F. u.
[földesúr] Bornemissza, Komjáthi, Pap, Okolicsányi stb. örök. Ut. p. Szakál.
Somos-Ujfalu, magyar falu Nógrád vmegyében, a Karancshegye és Medves közt egy szűk völgyben: 1158 kath. 11 zsidó lak. Kath. paroch. templom. Határja hegyes, de erdeje igen szép.
F. u.
[földesúr] ½ G. Stahrenberg, kinek felfajoztatott ménese, juhai és schweizi tehenei nevezetesek e vidéken, ½ Radvánszky Antal. Ut. p. Szakál.
Somoskő, puszta, Nógrád vmegyében, 210 kath. lak. s egy régi omladozott várral
F. u.
[földesúr] ½ G. Stahrenberg, ½ többen.

Vissza Salgótarján kezdőlapjára!