Nógrád vármegye (1911)

szerkesztette:
Dr. Borovszky Samu


Nógrád vármegye őskora
Átmeneti korszak
Salgótarjánról régebben ismerünk egy pár spirális kézfejvédőt és egy csavaros szárú füles nagy tűt, gombaforma fejjel, e tárgyak a Kubinyi gyűjteményéből valók. Egy másjelentéktelen tárgyon kívül Pintér Sándor gyűjteményében, hajlott pengéjű kés is van e lelőhelyről, erős foka a nyelet helyettesítő köpűbe megy át. Pálfalváról két ízben kapott a N. Múzeum cseréprégiségeket, 1864-ben a pest-losonczi vasút vezérigazgatóságától hivatalos küldeményképen, 1866-ban pedig Pap Károly földbirtokos ajándékából.

Vissza Salgótarján kezdőlapjára!