<html><head></head><body><div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:16px"><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23461">Tisztelt  MTFSZ Versenybizottság!<br><br>Egy korábbi levelemből idéznék...</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23456"><i><br></i></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23138"><i id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23177">"Átléptünk az év második felébe.  Egyetlen szövetségi és egyetlen kiemelt rangsoroló verseny rangsorpontját sem tették még közzé, és az egyéb ragsoroló futamokét sem, tisztelet a kivételnek. <br><br><br>Emlékeztetőül a versenyszabályzatból idéznék:<br><br><br>22.4. Elektronikus adatszolgáltatás minősítésszámításhoz <br></i></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23224"><i id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23177"> A rangsoroló versenyek hivatalos eredményeit, valamint a minősítést befolyásoló jegyzőkönyvi adatokat a verseny utolsó napját követő 28 napon belül a rendező szervezet el kell juttassa elektronikus formában<br>    az MTFSZ Versenybizottságához a versenybizottsag@mtfsz.hu e-mail címre.<br>    Az ezt követő változásokról (pl. óvás elbírálása) a rendező szervezetnek a változás megtörténtét követően<br>3 napon belül kell értesítenie az MTFSZ Versenybizottságát.<br>A minősítés céljából történő elektronikus adatszolgáltatás a következő formátumokban történhet<br>(mindhárom formátum típushoz minta fájlok találhatók az MTFSZ-portálon):<br>- Az MTFSZ által használt versenyrendező programok (OE2xxx, MT2xxx,<br>    OS2xxx) egyéni eredményeket tartalmazó export-fájljai <br></i></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23223"><i id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23177">- Nem a fentiversenyrendező programokkal, de számítógépes támogatással rendezett<br>versenyek esetén txt adatfájl, mely a következő adatmezőket tartalmazza:<br>nyilvántartási szám, név, klub (3 betűs rövidítés),kategória, pálya, időeredmény (ppp:mm)<br>- Számítógépes támogatás nélkül rendezett versenyek esetén Excel (xls) fájl, mely a<br>    következő adatmezőket tartalmazza: nyilvántartási szám, név, klub (3 betűs rövidítés), kategória, pálya, időeredmény (ppp:mm) <br><br>....<br>31. Vegyes rendelkezések<br>...<br>-a szabályzatban le nem fektetett kérdésekben állásfoglalásra, valamint egyes részei alól történő<br>eseti felmentésre az MTFSZ Versenybizottsága jogosult.<br><br>A minősítési szabályzat 8. pontja pedig így szól<br>-A futott pontokat (Px) és a rangsoroló versenyeken elért részteljesítéseket az MTFSZ Versenybizottsága folyamatosan kiszámítja és nyilvántartja, havonta az MTFSZ hivatalos honlapján az aktuális adatokat megjelenteti.<br><br><br>Esetleg szabályzatot kellene módosítani így év közben, vagy állásfoglalást kiadni, de ez sem történt meg hivatalos formában.<br><br>III. Fejezet<br>Fegyelmi vétségek<br>9.§. Fegyelmi eljárást lehet lefolytatni<br>    a tájfutóval, illetve asportszakemberrel szemben, ha az IOF, vagy a<br>Szövetség verseny-, igazolási- átigazolási-, illetve<br>    egyébszabályzataiban foglalt kötelezettségeit vétkesen<br>megszegi.<br><br>10.§. Fegyelmi eljárást lehet lefolytatni a sportszervezettel szemben, ha a Szövetség Alapszabályában, illetve más szabályzataiban meghatározott előírásokat vétkesen megszegi<br><br>Az egyesületek feltételezem, hogy befizették a rangsoroló futamok rendezésének díjait,elküldték a hivatalos eredményeket,  az MTFSZ mégsem szolgáltat a versenyszabályzatnak és minősítési szabályzatnak megfelelően. Bár a minősítési szabályzat nem határozza meg a folyamatosan fogalmát 3 nap? 5 nap? 8 nap? 15 nap? 30 nap? de azt gondolom, hogy ami ezen a téren folyik az már sok. Ezt a szabályt is pontosítani kellene. <br><br><br>A magam részéről mégis úgy látom, hogy fegyelmit érő többszörös mulasztás történt az MTFSZ-nél. <br><br>Remélem, hogy az elnökség, a fegyelmi bizottság  tagjai is olvassák a levelemet.  <br><br>A versenybizottság pedig essen neki a rangsorpontok közléséhez végre, hiszen rendelkeznek a hivatalos versenyeredményekkel. <br><br>Az sem érdekel ha papíron számítják ki."</i></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23178"><i id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23177"><br></i></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23184"><i id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23177"><br></i></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23143"><b id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23486">Még annyit hozzátennék, hogy mindenmellett  sporszerűtlen ez a hozzáállás, a felelősök részéről.</b></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23364"><b id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23363">Ha nem bírják, vagy nem érnek rá, hogy a feladatukat elvégezzék érdemes lenne elgondolkodni kell- e segítséget kérni vagy csak egyszerűen lemondani a versenybizottsági tagságról, más tenni akaró személy(ek)nek átadni a lehetőséget és a felelősséget.</b></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23335">Valószínűleg ha megkértétek volna nyilvánosan a tájfutó közösségünket valószínűleg akadt(ak) volna olyan személy(ek) aki(k) tenne(ének) az ügy érdekében még így nyáron is.</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23487">Ami külön felháborít az az hogy a pont közlés a szövetségi versenyek országos bajnokságok tekintetében sem történt meg.<br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23409"> <br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23144"><br>Üdvözlettel: Marczis István<br>2016.07.20<br><br><br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1469032614960_23168"><br></div></div></body></html>