<html><head></head><body><div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:verdana, helvetica, sans-serif;font-size:16px"><div dir="ltr" id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79080">Tisztelt Lista tagok, Tisztelt MTFSZ,  MTFSZ Versenybizottság És SI Felelősök!</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78688"><br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78690">Átléptünk az év második felébe.  Egyetlen szövetségi és egyetlen kiemelt rangsoroló verseny rangsorpontját sem tették még közzé, és az egyéb ragsoroló futamokét sem, tisztelet a kivételnek. <br></div><div dir="ltr" id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78692"><br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78868" dir="ltr">Emlékeztetőül a versenyszabályzatból idéznék:<br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78746" dir="ltr"><br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78755" dir="ltr">22.4. Elektronikus adatszolgáltatás minősítésszámításhoz<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78725">A rangsoroló versenyek hivatalos eredményeit, valamint a minősítést befolyásoló jegyzőkönyvi<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78726">adatokat a verseny utolsó napját követő 28 napon belül a rendező szervezet el kell juttassa<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78727">elektronikus formában az MTFSZ Versenybizottságához a versenybizottsag@mtfsz.hu e-mail címre. Az<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78728">ezt követő változásokról (pl. óvás elbírálása) a rendező szervezetnek a változás megtörténtét követően<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78729">3 napon belül kell értesítenie az MTFSZ Versenybizottságát.<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78730">A minősítés céljából történő elektronikus adatszolgáltatás a következő formátumokban történhet<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78731">( mindhárom formátum típushoz minta fájlok találhatók az MTFSZ-portálon ):<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78732">- Az MTFSZ által használt versenyrendező programok (OE2xxx, MT2xxx, OS2xxx) egyéni<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78733">eredményeket tartalmazó export-fájljai<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78734">- Nem a fenti versenyrendező programokkal, de számítógépes támogatással rendezett<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78735">versenyek esetén txt adatfájl, mely a következő adatmezőket tartalmazza:<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78736">nyilvántartási szám, név, klub (3 betűs rövidítés), kategória, pálya, időeredmény (ppp:mm)<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78737">- Számítógépes támogatás nélkül rendezett versenyek esetén Excel (xls) fájl, mely a következő<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78738">adatmezőket tartalmazza:<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78739">nyilvántartási szám, név, klub (3 betűs rövidítés), kategória, pálya, időeredmény (ppp:mm)<br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78853">....</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78851" dir="ltr">31. Vegyes rendelkezések<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78838"><b>...</b></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78990" dir="ltr"><b id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78989">-a szabályzatban le nem fektetett kérdésekben állásfoglalásra, valamint egyes részei alól történő<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78850"></b></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_80006" dir="ltr"><b id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78989">eseti felmentésre az MTFSZ Versenybizottsága jogosult.</b></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_78992" dir="ltr"><br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79794" dir="ltr"><b id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_80007">A minősítési szabályzat 8. pontja pedig így szól</b></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79795" dir="ltr"><b id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79796">-A futott pontokat (Px) és a rangsoroló versenyeken elért részteljesítéseket az MTFSZ Versenybizottsága folyamatosan kiszámítja és nyilvántartja, havonta az MTFSZ hivatalos honlapján az aktuális adatokat megjelenteti.<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79799"></b></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79800" dir="ltr"><b id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79801"><br></b></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_80015" dir="ltr"><b id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79801">Esetleg szabályzatot kellene módosítani így év közben, vagy állásfoglalást kiadni, de ez sem történt meg hivatalos formában.</b></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_80016"><br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_80017">III. Fejezet</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79607" dir="ltr">Fegyelmi vétségek<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79558">9.§. Fegyelmi eljárást lehet lefolytatni a tájfutóval, illetve a<b id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79634"> sportszakemberrel </b>szemben, ha az IOF, vagy a<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79559">Szövetség verseny-, igazolási- átigazolási-, illetve egyéb <b id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79627">szabályzataiban foglalt kötelezettségeit vétkesen<br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79560">megszegi.</b><br id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79561"></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79809" dir="ltr"><b id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79625"><br></b></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79810" dir="ltr"><b id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79625">10.§. Fegyelmi eljárást lehet lefolytatni a sportszervezettel szemben, ha a Szövetség Alapszabályában, illetve más szabályzataiban meghatározott előírásokat vétkesen megszegi</b><br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79752" dir="ltr"><br></div>Az egyesületek feltételezem, hogy befizették a rangsoroló futamok rendezésének díjait,elküldték a hivatalos eredményeket,  az MTFSZ mégsem szolgáltat a versenyszabályzatnak és minősítési szabályzatnak megfelelően. Bár a minősítési szabályzat nem határozza meg a folyamatosan fogalmát 3 nap? 5 nap? 8 nap? 15 nap? 30 nap? de azt gondolom, hogy ami ezen a téren folyik az már sok. Ezt a szabályt is pontosítani kellene. <br><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79031" dir="ltr"><br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79066" dir="ltr">A magam részéről mégis úgy látom, hogy fegyelmit érő többszörös mulasztás történt az MTFSZ-nél. <br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79248" dir="ltr"><br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_80057" dir="ltr">Remélem, hogy az elnökség, a fegyelmi bizottság  tagjai is olvassák a levelemet.  <br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_80059" dir="ltr">A versenybizottság pedig essen neki a rangsorpontok közléséhez végre, hiszen rendelkeznek a hivatalos versenyeredményekkel. <br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_80061" dir="ltr">Az sem érdekel ha papíron számítják ki.</div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_80063" dir="ltr"><br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_80070" dir="ltr">Üdvözlettel: Marczis István<br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_79421" dir="ltr"><br></div><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1467446776482_80072" dir="ltr"><br></div></div></body></html>