<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19403">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>Most kaptam ezt a meghívót. Mivel nincs regisztrációhoz kötve a részvétel, 
így azt gondolom hogy nyilvános.</DIV>
<DIV><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV><B>Meghívjuk a</B><BR><B>Szabadidősport konferencia 
rendezvényre</B><BR>Helyszín: Magyar Sport Háza I. emeleti 
konferenciaterme<BR>Időpont: 2013. április 18-án 10.00-14.00 órakor<BR>A 
programot mellékeljük.<BR><BR>Üdvözlettel: <BR>MET Titkárság</DIV></BODY></HTML>