<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered medium)">
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Century Gothic";
        panose-1:2 11 5 2 2 2 2 2 2 4;}
@font-face
        {font-family:"MS Sans Serif";}
@font-face
        {font-family:Times;
        panose-1:2 2 6 3 6 4 5 2 3 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"MS Sans Serif";
        color:black;
        mso-believe-normal-left:yes;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {mso-style-priority:99;
        mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";
        color:black;}
span.E-mailStlus17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Century Gothic","sans-serif";
        color:windowtext;
        font-weight:normal;
        font-style:normal;
        text-decoration:none none;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:595.3pt 841.9pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><![if mso 9]><style>p.MsoNormal
        {margin-left:37.5pt;}
</style><![endif]><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body bgcolor="white" background="cid:image001.jpg@01CC194D.9C9972A0" lang="HU" link="blue" vlink="purple" style="margin-left:37.5pt">
<img src="cid:image001.jpg@01CC194D.9C9972A0" v:src="cid:image001.jpg@01CC194D.9C9972A0" v:shapes="_x0000_Mail" width="0" height="0" class="shape" style="display:none;width:0;height:0">
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:15.0pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom:15.0pt;margin-left:7.5pt">
<b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Már írtam, a megjelenéséről, de most tudtam csak elolvasni: A Sporttörvény módosítási kapcsán úgy látszik már előre dolgoznak a Fiúk.<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:15.0pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom:15.0pt;margin-left:7.5pt;text-align:center">
<b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:15.0pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom:15.0pt;margin-left:7.5pt;text-align:center">
<b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">1153/2011. (V. 18.) Korm. határozat</span></b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="mso-margin-top-alt:15.0pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom:15.0pt;margin-left:7.5pt;text-align:center">
<a name="pr2"></a><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány megszüntetéséről</span></b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:7.5pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:12.0pt">
<a name="pr3"></a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
 szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, továbbá a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény 26. § (6) bekezdése alapján a következők szerint határoz:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:7.5pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:12.0pt">
<a name="pr4"></a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján
 kezdeményezi a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését, a közfeladat más szervezeti keretek között történő hatékonyabb ellátása érdekében.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:7.5pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:12.0pt">
<a name="pr5"></a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">2. A Kormány<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:7.5pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:12.0pt">
<a name="pr6"></a><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">a)</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> felhatalmazza a nemzeti erőforrás minisztert, hogy az Alapító nevében kérelmezze
 a Fővárosi Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülő kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:7.5pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:12.0pt">
<a name="pr7"></a><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">b)</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> megbízza a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter
 bevonásával intézkedjen vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közreműködő személyek kijelöléséről;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:7.5pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:12.0pt">
<a name="pr8"></a><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">c)</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány
 megszűnése napjával mint mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolóját;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:7.5pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:12.0pt">
<a name="pr9"></a><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">d)</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> egyetért azzal, hogy a megszűnt Közalapítvány feladatait - ideértve a Közalapítvány
 megszűnésekor fennálló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is - a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) lássa el, és felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket.<o:p></o:p></span></p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:7.5pt">
<tbody>
<tr>
<td width="147" style="width:110.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><a name="pr10"></a><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Felelős:</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="688" style="width:516.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">nemzeti erőforrás miniszter<br>
közigazgatási és igazságügyi miniszter</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:9.75pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt">
<a name="pr11"></a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;display:none"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:7.5pt">
<tbody>
<tr>
<td width="147" style="width:110.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Határidő:</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="688" style="width:516.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">2011. szeptember 30.</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:7.5pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:12.0pt">
<a name="pr12"></a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">3. A Kormány felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésének bírósági kezdeményezését megelőzően a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest
 XIV. Kerületi Önkormányzat bevonásával gondoskodjon a megszüntetésre kerülő Közalapítvány által működtetett Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium további működtetéséről, fenntartói jogainak a Közalapítvány megszüntetését követő rendezéséről, és erről
 a Kormányt jelentésben tájékoztassa.<o:p></o:p></span></p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:7.5pt">
<tbody>
<tr>
<td width="147" style="width:110.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><a name="pr13"></a><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Felelős:</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="688" style="width:516.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">nemzeti erőforrás miniszter</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:9.75pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt">
<a name="pr14"></a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;display:none"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:7.5pt">
<tbody>
<tr>
<td width="147" style="width:110.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Határidő:</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="688" style="width:516.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">2011. július 30.</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:7.5pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:12.0pt">
<a name="pr15"></a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">4. A megszűnést követően a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezők kielégítésére - a Közalapítvány vagyona értéke erejéig -, valamint a jogutód nélkül
 megszűnő Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelező őrzésére a Kormány a MOB-ot kéri fel. A Közalapítvány hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyonát - ideértve a vagyoni értékű jogokat - a Kormány a MOB támogatására fordítja, amely vagyont a MOB
 egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti feladatokra fordítani.<o:p></o:p></span></p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:7.5pt">
<tbody>
<tr>
<td width="147" style="width:110.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><a name="pr16"></a><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Felelős:</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="688" style="width:516.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">nemzeti erőforrás miniszter<br>
közigazgatási és igazságügyi miniszter</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:9.75pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt">
<a name="pr17"></a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;display:none"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:7.5pt">
<tbody>
<tr>
<td width="147" style="width:110.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Határidő:</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="688" style="width:516.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">a Közalapítvány bírósági törlését követően azonnal</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:7.5pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:12.0pt">
<a name="pr18"></a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">5. A Kormány felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetéséről, valamint a 3. és 4. pontban foglalt intézkedésekről a nyilvánosságot közleményben
 tájékoztassa.<o:p></o:p></span></p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:7.5pt">
<tbody>
<tr>
<td width="147" style="width:110.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><a name="pr19"></a><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Felelős:</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="688" style="width:516.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">nemzeti erőforrás miniszter</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:9.75pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt">
<a name="pr20"></a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;display:none"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:7.5pt">
<tbody>
<tr>
<td width="147" style="width:110.25pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Határidő:</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td width="688" style="width:516.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm">
<p class="MsoNormal"><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">a Közalapítvány bírósági törlését követően azonnal</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:7.5pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:12.0pt">
<a name="pr21"></a><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:7.5pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:12.0pt">
<a name="pr22"></a><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">a)</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló
 1166/2009. (X. 2.) Korm. határozat, és<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:0cm;margin-right:7.5pt;margin-bottom:0cm;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:12.0pt">
<a name="pr23"></a><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">b)</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány egyesítéssel történő létrehozataláról
 szóló 2204/1999. (VIII. 6.) Korm. határozat.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:windowtext"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:windowtext"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Century Gothic&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Brigi<o:p></o:p></span></p>
</div>
</body>
</html>