<html><head><style type="text/css"><!-- DIV {margin:0px;} --></style></head><body><div style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12pt"><div>Tisztelt (Darázsfészek) Lista!<br><br>Sokat ígérő a pozitív változások formálódása sportágon belül, de riasztóak a hírek pl. a sportfinanszírozásról. Így sajnos megeshet, hogy a jó stratégiát majd eltorzítják napi gondok, ha nem eléggé gyökeres a változtatás. Mire gondolok? Nők jelölésére, fokozott számban... <br><br>Nagyon szenvedünk a jó, előre vivő&nbsp; nyílt viták, kompromisszumok és együttműködések ritkasága miatt, de keveset teszünk a jó ügyért. <br>Az aránytalanságok következményeit egyszer már komolyan figyelembe kellene venni, jól tudva,hogy nagyon macsó az ország. <br><br>Talán darázsfészekbe nyúlnánk? Nem hiszem. Bár <br>- a leendő tájfutó gyerekért főleg anya izgul és hoz edzésre....; <br>- világbajnokaink közül a
 nők aránya 100%; és bár <br>- 2010-ben 34% nők aránya a rajtengedélyes 21-év-felettiek között, <br>- az Elnökség bizottságaiban 75 tagból csak 14 a nő (20%), és <br>- csak két fő bizottság vezető (15%); és<br>- az Elnökség tagjai között a nők aránya 0%&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><br>Nőket a vezetésbe!<br>Szabon János<br></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12pt;"><br><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 13px;"><font face="Tahoma" size="2"><hr size="1"><b><span style="font-weight: bold;">From:</span></b> Hungarian Orienteering Federation &lt;iroda@mtfsz.hu&gt;<br><b><span style="font-weight: bold;">To:</span></b> egyesuletek@orienteering.hu<br><b><span style="font-weight: bold;">Cc:</span></b> tajfutas@lazarus.elte.hu<br><b><span style="font-weight: bold;">Sent:</span></b> Wed, 12 January, 2011 10:36:55<br><b><span style="font-weight: bold;">Subject:</span></b> MTFSZ
 Közgyűlés 2011. - elnökségi tagok jelölése<br></font><br>Tisztelt Tagszervezetek!<br><br>A 2011. március 5-re összehívott MTFSZ Közgyűlés egyik napirendi pontja az új tisztségviselők megválasztása lesz.<br><br>Az MTFSZ Alapszabálya értelmében „A közgyűlés titkos szavazással választja meg a Szövetség elnökét, az elnökség tagjait (10 fő), <br>valamint a Felügyelő és Fegyelmi bizottság elnökét és tagjait” (3-3 fő). „Az alelnököket a közgyűlés az elnökség megválasztott tagjai <br>közül választja”.<br><br>„A Szövetség ügyintéző és képviseleti szervének az a magyar állampolgár, illetőleg bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar <br>állampolgár lehet a tagja, akit a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától”.<br><br>A tisztségviselőket a Szövetség tagjai, illetve azok képviselői választják meg. „A Szövetségnek ... tagja lehet minden, a sportág
 <br>versenyrendszerében részt vevő sportegyesület vagy sportvállalkozás..., ha a Szövetség alapszabályának rendelkezéseit magára nézve <br>kötelezőnek ismeri el”.<br><br>Az elnökség által időben (több, mint két hónappal a Közgyűlés előtt) felkért 5 tagú Jelölőbizottság nevében felkérem a Szövetség <br>valamennyi tagszervezetét, hogy tegye meg javaslatát a tisztségviselőkre. Kérem jelölje meg, hogy mely tisztségre, az elnökségben <br>milyen feladatkörre javasolja az illetőt.<br><br>Annak érdekében, hogy a közgyűlésen részvevő választók jobban megismerjék a jelöltet egy rövid, sport szakmai életrajzot is kérek <br>mellékelni javaslatához. Ebben feltétlenül szerepeljenek a javasolt személy alábbi adatai:<br>- neve<br>- egyesülete<br>- kora<br>- mióta tájfut<br>- milyen sportvezetői múltja van<br>- polgári foglalkozása, (iskolai végzettsége)<br>- elérhetőségei<br><br>Kérem
 csatolni a jelölt elfogadó nyilatkozatát is.<br><br>Célszerűnek tartom olyan személyeket javasolni, akik egyetértenek a 2010. november 21-i Rendkívüli Közgyűlésen elfogadott <br>Sportágfejlesztési Tervvel, tudnak és akarnak is annak megvalósítása érdekében aktívan tevékenykedni.<br><br>A javaslatokat legkésőbb 2011. február 5-ig kérem a Jelölőbizottság tagjainak valamely alábbi e-mail címére eljuttatni (tehát nem az <br>MTFSZ iroda címére!):<br><a ymailto="mailto:jozsefbugar@yahoo.co.uk" href="mailto:jozsefbugar@yahoo.co.uk">jozsefbugar@yahoo.co.uk</a><br><a ymailto="mailto:jenovarig@gmail.com" href="mailto:jenovarig@gmail.com">jenovarig@gmail.com</a><br><a ymailto="mailto:endre.kiss@szigetvaritakarek.hu" href="mailto:endre.kiss@szigetvaritakarek.hu">endre.kiss@szigetvaritakarek.hu</a><br><a ymailto="mailto:etc2001@freemail.hu" href="mailto:etc2001@freemail.hu">etc2001@freemail.hu</a><br><a
 ymailto="mailto:sindelyp@invitel.hu" href="mailto:sindelyp@invitel.hu">sindelyp@invitel.hu</a><br><br>Tisztelettel:<br><br>Bugár József<br>A 2011. évi MTFSZ Közgyűlés Jelölőbizottságának elnöke<br>_______________________________________________<br>Egyesuletek mailing list<br><a ymailto="mailto:Egyesuletek@orienteering.hu" href="mailto:Egyesuletek@orienteering.hu">Egyesuletek@orienteering.hu</a><br><a href="http://orienteering.hu/mailman/listinfo/egyesuletek" target="_blank">http://orienteering.hu/mailman/listinfo/egyesuletek</a><br></div></div>
</div><br>      </body></html>