[Tajfutas] 1153/2011. (V. 18.) Korm. határozat a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány megszüntetéséről

Unitek Tekercselőműhely, Bedő János Gyula unitek at t-online.hu
2011. Május. 23., H, 17:05:00 CEST


Szia/ Sziasztok!
A következménye meg az lesz,hogy ugyan a teljes meglevő vagyont megkapja a MOB ,a kötelezettségekkel együtt,de a teljesítési határidő már nem azonnali, mint a megszüntetésé,hanem 2011. 09 .30.Tehát kíváncsi vagyok,hogy a már odaítélt,de még ki nem fizetett támogatásokkal októberig mi lesz?Nyilván van aktuális ügy,hiszen említik!A MOB valószínüleg azt fogja mondani,hogy ezen határidőig(amikor már tisztán fogja látni a mérleget),felfüggeszt minden folyó ügyet.(És ugyan miért sietne?
Gyula
----- Original Message ----- 
 From: Nemesházi Lászlóné 
 To: 'LISTA (tajfutas at lazarus.elte.hu)' 
 Sent: Monday, May 23, 2011 4:12 PM
 Subject: [Tajfutas] 1153/2011. (V. 18.) Korm. határozat a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány megszüntetéséről


  
 Már írtam, a megjelenéséről, de most tudtam csak elolvasni: A Sporttörvény módosítási kapcsán úgy látszik már előre dolgoznak a Fiúk.

  

 1153/2011. (V. 18.) Korm. határozat

 a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány megszüntetéséről

 A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, továbbá a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény 26. § (6) bekezdése alapján a következők szerint határoz:

 1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését, a közfeladat más szervezeti keretek között történő hatékonyabb ellátása érdekében.

 2. A Kormány

 a) felhatalmazza a nemzeti erőforrás minisztert, hogy az Alapító nevében kérelmezze a Fővárosi Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülő kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

 b) megbízza a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával intézkedjen vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közreműködő személyek kijelöléséről;

 c) felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszűnése napjával mint mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolóját;

 d) egyetért azzal, hogy a megszűnt Közalapítvány feladatait - ideértve a Közalapítvány megszűnésekor fennálló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is - a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) lássa el, és felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket.

    Felelős:
    nemzeti erőforrás miniszter
    közigazgatási és igazságügyi miniszter
    

  

    Határidő:
    2011. szeptember 30.
    

 3. A Kormány felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésének bírósági kezdeményezését megelőzően a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat bevonásával gondoskodjon a megszüntetésre kerülő Közalapítvány által működtetett Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium további működtetéséről, fenntartói jogainak a Közalapítvány megszüntetését követő rendezéséről, és erről a Kormányt jelentésben tájékoztassa.

    Felelős:
    nemzeti erőforrás miniszter
    

  

    Határidő:
    2011. július 30.
    

 4. A megszűnést követően a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezők kielégítésére - a Közalapítvány vagyona értéke erejéig -, valamint a jogutód nélkül megszűnő Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelező őrzésére a Kormány a MOB-ot kéri fel. A Közalapítvány hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyonát - ideértve a vagyoni értékű jogokat - a Kormány a MOB támogatására fordítja, amely vagyont a MOB egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti feladatokra fordítani.

    Felelős:
    nemzeti erőforrás miniszter
    közigazgatási és igazságügyi miniszter
    

  

    Határidő:
    a Közalapítvány bírósági törlését követően azonnal
    

 5. A Kormány felhívja a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetéséről, valamint a 3. és 4. pontban foglalt intézkedésekről a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

    Felelős:
    nemzeti erőforrás miniszter
    

  

    Határidő:
    a Közalapítvány bírósági törlését követően azonnal
    

 6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti

 a) a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1166/2009. (X. 2.) Korm. határozat, és

 b) a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány egyesítéssel történő létrehozataláról szóló 2204/1999. (VIII. 6.) Korm. határozat.

  

  

 Brigi------------------------------------------------------------------------------


 _______________________________________________
 Tajfutas mailing list
 Tajfutas at lazarus.elte.hu
 http://lazarus.elte.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/tajfutas
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lazarus.elte.hu/pipermail/tajfutas/attachments/20110523/0f44781c/attachment.htm>
--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nem elérhető
Type: image/jpeg
Size: 2950 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lazarus.elte.hu/pipermail/tajfutas/attachments/20110523/0f44781c/attachment.jpeg>


További információk a(z) Tajfutas levelezőlistáról