<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns:p="urn:schemas-microsoft-com:office:powerpoint" xmlns:a="urn:schemas-microsoft-com:office:access" xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882" xmlns:s="uuid:BDC6E3F0-6DA3-11d1-A2A3-00AA00C14882" xmlns:rs="urn:schemas-microsoft-com:rowset" xmlns:z="#RowsetSchema" xmlns:b="urn:schemas-microsoft-com:office:publisher" xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet" xmlns:c="urn:schemas-microsoft-com:office:component:spreadsheet" xmlns:odc="urn:schemas-microsoft-com:office:odc" xmlns:oa="urn:schemas-microsoft-com:office:activation" xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:q="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:rtc="http://microsoft.com/officenet/conferencing" xmlns:D="DAV:" xmlns:Repl="http://schemas.microsoft.com/repl/" xmlns:mt="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/meetings/" xmlns:x2="http://schemas.microsoft.com/office/excel/2003/xml" xmlns:ppda="http://www.passport.com/NameSpace.xsd" xmlns:ois="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/ois/" xmlns:dir="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/directory/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:dsp="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/dsp" xmlns:udc="http://schemas.microsoft.com/data/udc" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:sub="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/2002/1/alerts/" xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" xmlns:sp="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/" xmlns:sps="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:udcs="http://schemas.microsoft.com/data/udc/soap" xmlns:udcxf="http://schemas.microsoft.com/data/udc/xmlfile" xmlns:udcp2p="http://schemas.microsoft.com/data/udc/parttopart" xmlns:wf="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/workflow/" xmlns:dsss="http://schemas.microsoft.com/office/2006/digsig-setup" xmlns:dssi="http://schemas.microsoft.com/office/2006/digsig" xmlns:mdssi="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/digital-signature" xmlns:mver="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns:mrels="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships" xmlns:spwp="http://microsoft.com/sharepoint/webpartpages" xmlns:ex12t="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types" xmlns:ex12m="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages" xmlns:pptsl="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/SlideLibrary/" xmlns:spsl="http://microsoft.com/webservices/SharePointPortalServer/PublishedLinksService" xmlns:Z="urn:schemas-microsoft-com:" xmlns:st="" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=us-ascii">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 12 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.E-mailStijl17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;}
@page Section1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1" />
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>
<body lang="NL-BE" link="blue" vlink="purple">
<div class="Section1">
<p class="MsoNormal"><a name="OLE_LINK1"><span lang="EN-US">Dear map friend<o:p></o:p></span></a></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">We would like to remind you that the deadline for submitting a paper or poster proposal for the 26th International Conference on the History of Cartography (ICHC 2015, Antwerp, Belgium) is approaching soon:
<b>15 October 2014</b>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">If you would like to participate in the academic program, please don't hesitate to send your proposal. You can find the online submission form here:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://www.ichc2015.be/en/paperposter-proposal-form/"><span lang="EN-US">http://www.ichc2015.be/en/paperposter-proposal-form/</span></a><span lang="EN-US">
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">All the best<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Joost Depuydt<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Conference Director ICHC 2015<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="page-break-after:avoid"><b><span lang="NL" style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#333333">Joost Depuydt | consulent wetenschappelijk werk<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="page-break-after:avoid"><span lang="NL" style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#333333">Stad Antwerpen | FelixArchief<b><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NL" style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
color:#333333">Oudeleeuwenrui 29 | 2000 Antwerpen<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="NL" style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
color:#333333">tel + 32 3 338 94 11 | + 32 3 338 94 59 | fax +32 3 338 94 10
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><a href="mailto:stadsarchief@stad.antwerpen.be%20"><span lang="NL" style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:blue">stadsarchief@stad.antwerpen.be
</span></a><span lang="NL" style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
color:#333333">|
</span><a href="mailto:joost.depuydt@stad.antwerpen.be"><span lang="NL" style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:blue">joost.depuydt@stad.antwerpen.be</span></a><span lang="NL" style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#333333">
 | </span><a href="www.antwerpen.be"><span lang="NL" style="font-size:8.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";color:blue">www.antwerpen.be</span></a><span lang="NL" style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#333333"> |
</span><a href="www.felixarchief.be"><span lang="NL" style="font-size:8.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";color:blue">www.felixarchief.be</span></a><span lang="NL" style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial","sans-serif""><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto"><span style="font-size:7.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:gray">***Disclaimer***</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:"Arial","sans-serif""><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:7.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
color:gray">Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een officieel document van de Stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie
 bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen,
 te verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. De Stad Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade
 geleden ten gevolge van het gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie</span><span style="font-size:8.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";color:gray"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
</div>
</body>
</html>