<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=us-ascii" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18702"></HEAD>
<BODY>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><SPAN class=742070507-28032011>Although there is no 
explanation what ISHM stands for, I do suspect that it's all about the 
International Society for the History of the Map?</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><SPAN class=742070507-28032011>In that case, I do 
confirm my subscription.</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><SPAN 
class=742070507-28032011></SPAN></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><SPAN class=742070507-28032011>Best 
regards</SPAN></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><SPAN 
class=742070507-28032011></SPAN></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Arial><SPAN 
class=742070507-28032011>Joost</SPAN></FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV align=left><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold">
<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=left><FONT size=2>Joost&nbsp;Depuydt | 
consulent wetenschappelijk werk</FONT></H1>
<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT 
size=2>Stad Antwerpen | FelixArchief</FONT></SPAN></H1>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Oudeleeuwenrui 
29 |&nbsp;2000 Antwerpen</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">tel 
+ 32&nbsp;3&nbsp;338&nbsp;94&nbsp;59 | fax +32&nbsp;3&nbsp;338&nbsp;94 10 
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 
/><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoBodyText><SPAN style="COLOR: #333333"><A 
title=mailto:joost.depuydt@stad.antwerpen.be 
href="mailto:stadasarchief@stad.antwerpen.be">stadsarchief@stad.antwerpen.be</A> 
| <SPAN style="COLOR: #333333"><A title=mailto:joost.depuydt@stad.antwerpen.be 
href="mailto:joost.depuydt@stad.antwerpen.be">joost.depuydt@stad.antwerpen.be</A></SPAN></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoBodyText><SPAN 
style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #333333"><A 
href="http://www.antwerpen.be/">www.antwerpen.be</A> |&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN 
style="COLOR: #333333"><FONT color=#000000><A title=http://www.felixarchief.be/ 
href="http://www.felixarchief.be/">www.felixarchief.be</A></FONT></SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p>&nbsp;<FONT 
size=2>&nbsp;<FONT color=#000000>&nbsp;</FONT>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoBodyText><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><FONT 
color=#000000 size=2></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoBodyText><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><FONT 
size=1><A 
href="http://www.facebook.com/felixarchief">www.facebook.com/felixarchief</A></FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoBodyText><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><FONT 
size=1><A 
href="http://www.geschiedenisvanantwerpen.be/">www.geschiedenisvanantwerpen.be</A></FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoBodyText><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><FONT 
color=#000000 size=2></FONT></o:p></SPAN>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoBodyText><FONT size=2>'t Stad is van 
iedereen.</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p><FONT 
color=#000000>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN 
style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: gray; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">***Disclaimer***<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoBodyText><SPAN 
style="COLOR: gray; FONT-SIZE: 7pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">Dit 
e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een officieel 
document van de Stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of persoonlijke 
informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt ontvangen, 
verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail of telefoon op de 
hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te verwijderen zonder de 
inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op andere 
wijze openbaar te maken aan derden. De Stad Antwerpen kan op geen enkele manier 
aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit 
bericht, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden 
ten gevolge van het gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte 
informatie</SPAN></SPAN></P></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>