[Tajfutas] Válasz Bedő Jánosnak

Kelemen János kelemen.janos111 at t-online.hu
2019. Már. 8., P, 23:09:30 CET


Az ISOM2000 magyar fordítására 
<http://adatbank.mtfsz.hu/dokumentum/show/dokumentum_id/21/dokkategoria_id/9> 
már érdemes hivatkozni, a hivatalos az ISOM2017 
<https://1drv.ms/b/s!As4LDA11gDVm8DjFUO34LSiGgAnp>, aminek készült egy 
2017 novemberi kiegészítése és jelenleg mindkettő fordítás alatt van.

Ennek kellene kicsit felgyorsulnia. És erről sem ártan egy magyar 
fordítás: ISOM 2017 Appendix 1 – CMYK Printing and Colour Definitions 
<https://1drv.ms/b/s!As4LDA11gDVm8Ww7UfNpv8BAK9li>

Tájékoztatlak, hogy elindult a sprint térképek jelkulcsának is a revíziója.

ISSprOM 201X (ez lesz az új név): The draft version (Text part) prepared 
by RD has been extensively reviewed. RD will fix the last details 
preparing the InDesign document before passing it to CC for publication.

It has been decided that:

- for all specifications each symbol will be classified as a point 
symbol, a line symbol, an area symbol or a text symbol;

- for area the minimum dimensions should include a minimum width in mm 
and a minimum area in mm2 (instead of having it defined as z mm x y mm);

- course setting symbols should be specified with 2 different colours 
either purple over the black or purple under the black to help in the 
reading of these symbols.

ISSprOM 201X: Az RD által elkészített tervezet (szövegrész) átfogó 
felülvizsgálatra került. Az RD az InDesign dokumentumot előkészítő 
utolsó részleteket rögzíti, mielőtt továbbítaná a CC-nek.

Úgy döntöttek, hogy:

- minden specifikáció esetén minden szimbólumot pontjelként, 
vonaljelként, területszimbólumként vagy szöveges szimbólumként kell 
besorolni;

- a terület minimális méreteinek minimális szélessége mm-ben és 
minimális terület mm2-ben kell lennie (ahelyett, hogy azt z mm x y 
mm-nek kellene meghatározni);

- a kurzus beállítás szimbólumokat két különböző színnel kell megadni, a 
fekete vagy a lila szín alatt, a fekete alatt, hogy segítsen e 
szimbólumok olvasásában.

ISSOM 201X

The meeting was clearly centred on reviewing and making decision on all 
the feedbacks received either from countries (Australia, Denmark, 
France, Finland, Great Britain, India, Italy, New Zealand, Norway, 
Switzerland, from commission (Foot O & Trail 0) or from individuals.

The main decisions made were relative to the following points:

• Excluding the rules from the specifications. Even many feedbacks do 
not agree with this position, the map commission considers it is 
important to stick on it as it was a Council request from the start of 
the revision process.

• Changing the name of the specification to ISSprOM to make easier to 
have a clear difference in the pronunciation. In many languages, ISOM 
and ISSOM are too close to be able to understand which one is under 
discussion. As ISMTBOM & ISSkiO already use 3 letters, it is the MC 
proposal to use ISSprOM for the sprint specification.

• Renumbering the ISSprOM to use the same number as ISOM for similar 
features and then to stick to this new renumbering. It was also agreed 
to try to use when possible the same wording for similar symbols.

• Creation of new symbols: it was proposed to implement two new symbols, 
one for paved area with scattered trees and one for simple multilevel 
structure for instance a bridge with a passage under the bridge.

RD will finalize the draft based on these decisions and CC will see wit 
TH how to officialise it.

ISSOM 201X

A találkozó egyértelműen az összes országtól (Ausztrália, Dánia, 
Franciaország, Finnország, Nagy-Britannia, India, Olaszország, 
Új-Zéland, Norvégia, Svájc, a Bizottságtól (Foot O & Trail 0) érkezett) 
visszajelzések felülvizsgálata és döntése volt. vagy magánszemélyektől.

A főbb döntések a következő pontokra vonatkoztak:

• A szabályok kizárása a specifikációkból. Még sok visszajelzés nem ért 
egyet ezzel a állásponttal, a térképbizottság fontosnak tartja, hogy 
ragaszkodjon hozzá, mivel a felülvizsgálati folyamat kezdetétől a Tanács 
kérése volt.

• A specifikáció nevének megváltoztatása az ISSprOM-ra, hogy könnyebb 
legyen a kiejtés egyértelmű különbsége. Számos nyelven az ISOM és az 
ISSOM túl közel áll ahhoz, hogy megértsék, hogy melyikről van szó. Mivel 
az ISMTBOM és az ISSkiO már három betűt használ, az MC javaslata az 
ISSprOM használata a sprint specifikációhoz.

• Az ISSprOM újraszámozása, hogy ugyanolyan számot használjon, mint az 
ISOM, hasonló tulajdonságok esetén, majd az új számozáshoz. 
Megállapodtak abban is, hogy a hasonló szimbólumok esetében lehetőség 
szerint ugyanezt a szöveget használják.

• Új szimbólumok létrehozása: két új szimbólum bevezetését javasolta, az 
egyik a szétszórt fákkal burkolt területre, az egyik az egyszerű 
többszintű szerkezetre, például egy híd a híd alatt.

Az RD a döntések alapján véglegesíti a tervezetet, és a CC látni fogja, 
hogy hogyan lehet hivatalosítani.

A folyamat a IOF Térkép Bizottság felületén követhető 
<https://orienteering.sport/iof/resources/mapping/map-commission/> 
valamelyest és ott látható a lista a "főbűnösökről" és "körözési" 
fotóikról. A hazai Térkép Bizottságunk néha adhatna ki róla egy kis 
összegzést.

Üdv,
Janó

2019.03.08. 19:57 keltezéssel, Unitek Tekercselőműhely: Bedő János Gyula 
írta:
>
> Szia Martin!
>
> Én csak esetenként, segítőként vettem részt helyesbítésben,tehát 
> önálló munkám nincs. Ez tény. Hülye azért nem vagyok. Orsinak adok 
> teljes mértékben igazat. A mellékletben az IOF jelkulcs ide vonatkozó 
> része. Még egyszer kérdezem tisztelettel,miért is kell ezt nekünk 
> megváltoztatni? Lehet,hogy egyszerűbb a a Te általad javasolt 
> ábrázolás,de a kereszt jelről  azonnal tudni,hogy mit jelent,és nem 
> kell még azon filózni,hogy mi a fene akar lenni mondjuk a fekete x,azt 
> csak akkor fogom tudni,ha meglátom. A +-hez képest az x rajzolása 
> semmivel sem könnyebb,csak az információ közlés kevesebb.
>
> Bedő János
>
>
> _______________________________________________
> Tajfutas mailing list
> Tajfutas at lazarus.elte.hu
> http://lazarus.elte.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/tajfutas
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lazarus.elte.hu/pipermail/tajfutas/attachments/20190308/75586a41/attachment.html>


More information about the Tajfutas mailing list