Fw: TézEUsz meghirdetése

HORVATH Ildiko ildi at map.elte.hu
2008. Sze. 29., H, 11:45:00 CEST


országos tanulmányi diákkonferencia és verseny

---------- Forwarded Message ----------- 
From: Nagy Sándor Gyula <sandorgyula.nagy at uni-corvinus.hu> 
To: Palánkai Tibor <tibor.palankai at uni-corvinus.hu> 
Sent: Mon, 29 Sep 2008 10:36:27 +0200 
Subject: TézEUsz meghirdetése

Tisztelt Kolléga/ Kolléganő

 

 Külügyminisztérium kezdeményezésére és támogatásával a 2008/2009-es tanévben második alkalommal kerül megrendezésre a &#8222;TézEUsz 2011 &#8211; Tézisek az EU-elnökségi stratégiához&#8221; elnevezésű országos tanulmányi diákkonferencia és verseny a magyarországi felsőfokú oktatásban, nappali tagozatos képzésben résztvevő hallgatók számára. A rendezvény védnöke, mint tavaly, Göncz Kinga külügyminiszter asszony.

 

Az országos rendezvény célja, hogy növelje az érdeklődést a diákok körében az európai uniós témák, különösen pedig a 2011-es magyar EU-elnökség iránt. A meghirdetett témák olyanok, amelyek a &#8222;magyar félév&#8221; során nagy valószínűséggel meghatározó kérdésként szerepelnek majd a napirenden. A verseny a diákoknak alkalmat ad arra, hogy &#8222;megmutassák magukat&#8221;, akár a témában érdekelt szakmai közönség, akár az elnökség előkészítésében és majdani bonyolításában érintett közigazgatási apparátus számára.

 

Mellékelem a felhívást, amelyet a Külügyminisztérium megküldött az egyetemek rektorainak és ami megjelenik az egyetemek tájékoztatási csatornáin, weboldalakon, intraneten, hírlevélben, stb. is.

 

A Külügyminisztérium azzal a kéréssel fordult a Magyar Európai Közösségi Tanulmányok Társaságához, hogy népszerűsítse a versenyt és mozgósítsa a hallgatókat a részvételre. A cél az, hogy minél több tehetséges diák mutatkozzon be a nyilvánosságnak és megmutassa felkészültségét, előadó képességét, vita- és érvelő képességét.

 

Kérem, tegyünk eleget ennek a kérésnek.

 

Külügyminisztériumban rendelkezésünkre áll a Kommunikációs és Közkapcsolati Főosztály EU Tájékoztató Szolgálatának vezetője Gyárfásné dr. Fekete Judit főosztályvezető helyettes és Dániel Anna tanácsadó (e-mail: gbartok at kum.hu, telefon: 458 1773 és 458 1395)

 

Budapest, 2008. szeptember 20.

 

Üdvözlettel

 

 

Prof. Dr. Palánkai Tibor

akadémikus

a  HECSA elnöke

TézEUsz 2011 - Tézisek az EU-elnökségi stratégiához

Második országos tanulmányi diákkonferencia és verseny

2011-ben Magyarország először látja el az Európai Unió soros elnöki tisztségét. Egy uniós ország akkor válik "beavatott" taggá, ha már átesett az elnökségi tűzkeresztségen.

A Külügyminisztérium be kívánja vonni a hallgatókat a magyar elnökség előtt álló nagy jelentőségű, összeurópai ügyek megvitatásába. Ezért a Külügyminisztérium EU Tájékoztató Szolgálata, &#8211; Göncz Kinga külügyminiszter védnökségével &#8211; és az általa fenntartott EUvonal (call center, amely ingyenesen hívható telefonszámmal és honlappal rendelkezik) bevonásával &#8211;&#8211; a 2008/2009. tanévben immár második alkalommal rendez háromfordulós tanulmányi diákkonferenciát és versenyt TézEUsz 2011 címmel.

Részvételi feltételek

A versenyen a 2008/2009. tanévben a magyarországi felsőfokú oktatásban, nappali tagozatos képzésben résztvevő hallgatók indulhatnak.

A verseny menete

Első forduló

A tanulmányi diákkonferencia és verseny azért kapta a &#8217;tézis&#8217;-re utaló &#8217;TézEUsz&#8217; elnevezést, mert a részvétel induló feltétele, hogy minden versenyző az első fordulóban egy olyan dolgozatot adjon le, amelyikben rögzíti az általa választott témával kapcsolatos legfontosabb megállapításait, téziseit. A magyar nyelvű dolgozatban a pályázók kifejthetik véleményüket, megoldási javaslataikat azokkal a kihívásokkal kapcsolatban, melyekkel &#8211; a megadott témakörökön belül &#8211; elnöksége során Magyarország várhatóan szembesül.

A dolgozat tartalmi és formai követelményei

A pályázótól azt várjuk, hogy

- az általa választott téma (témák) kapcsán képes legyen &#8211; írásban legfeljebb 6600 karakterben (szóközökkel együtt), magyar nyelven &#8211; számba venni, melyek az adott témakör esetében az általa legfontosabbaknak vélt kulcspontok, milyen lehetőségek, nehézségek vagy teendők merülhetnek fel 2011-ig;

- a leadott dolgozatból (tézisekből) kiderüljön, hogy a hallgatónak világos elképzelése és véleménye van a választott területről.

      

Idén az alábbi témakörök közül lehet választani.

1.      Az EU közös energiapolitikája

Az EU közös klíma- és energiapolitikájának jövője, várható előrehaladása 2011-ig, súlyponti kérdései, mind a számszerű vállalások, mind pedig az ellátási biztonság, a lehetséges kínálat (-összetétel), valamint általában is a versenyfeltételek optimalizálása tekintetében.

 

Közeledik a 2020-as energia- és klíma-célkitűzések határideje. Elegendő vállalást jelentenek-e a &#8222;húszas célok&#8221;? Lehet-e a megújuló energiaforrásoknak belátható időn belül gazdaságilag releváns szerepük? Meddig nőhet az olajár, van-e mód kézbentartására? Mi történik, ha nincs rá lehetőség, hová vezethet a mai tendencia? Mik a ténylegesen közös európai energiapolitika lehetséges ismérvei? Elérhető-e ez, milyen feltételek mellett? Milyen gazdasági, biztonságpolitikai következményei lehetnek a klímaváltozásnak?

2. Közös uniós agrárpolitika és élelmiszerbiztonság

A közös agrárpolitika jövőbeli fejlődésének lehetséges iránya, az ellátási biztonság piaci mechanizmusokon alapuló ösztönzésétől a támogatási politika fenntartásáig, netán kiterjesztéséig. Mindennek lehetséges összefüggései az EU-költségvetés jelen rendszerének a

kilátásba helyezett felülvizsgálatával.

Veszélyben-e Európa élelmiszer-önellátása? Merre lehet/kell elmozdulni? A piacalapú ösztönzés vagy a támogatások bizonyos körének megőrzése &#8211; netán újra megerősítése &#8211; irányába? Mit vetítenek előre a jelenleg látható törekvések és tendenciák?

3. Globalizáció és a világkereskedelem liberalizációja

A világkereskedelem lehetséges alakulása egy esetleges dohai megállapodás létrejöttének avagy elmaradásának a fényében, a valószínű következmények, kezelésre igényt tartó lehetséges fejlemények számba vételével.

 

Dohával, vagy anélkül? Milyen áron egyeztethetőek össze a WTO-ban egymásnak feszülő szélsőséges törekvések? Milyen jövőt vetít előre, ha ez tartósan nem sikerül? Kik lehetnek a vesztesek, nyertesek? Beindulhat-e az újabb protekcionista-spirál?

4. Bel- és igazságügyi együttműködés az Európai Unióban

Az európai uniós bel- igazságügyi együttműködés lehetséges alakulása, különös tekintettel a hágai program 2010-es kiteljesítése után szóba jöhető teendők és továbblépések kérdéseire.

A jövőbeni integráció motorja? Mi következhet a hágai program 2010-es vége után? Schengen: fenntartható-e, mit hoz, mit vet fel? Meddig mehet el az igazságszolgáltatás harmonizációja? Legyen-e közös határvédelem? Mit vetít előre a közös bevándorlás-politika formálása?

(Az egyes témáknál jelzett kérdések a hallgatók részéről nem megválaszolást várnak, csupán iránymutatásul szolgálnak. Bármilyen további szempont figyelembevétele lehetséges.)

A dolgozat első oldalán kérjük, tüntessék fel a választott téma sorszámát, megnevezését, a pályázó nevét és elérhetőségeit (e-mail cím, telefonszám), valamint a pályázó intézményét, szakát és évfolyamát.

Egy jelölt több témában is beadhat dolgozatot.

A dolgozat beküldési határideje: 2008. október 27. (hétfő), 12 óra.

Kérjük, a dolgozatokat a tezeusz2011 at euvonal.hu e-mail címre juttassák el.

A verseny első fordulójában a beérkezett dolgozatok közül egy központi, ún. &#8222;olvasó zsűri&#8221; választja ki a legjobbakat.

Középdöntő

A továbbjutók regionális középdöntőkben versenyeznek egymással 2008. november 20-án. Tervezett helyszínek: Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged, Szombathely. A végleges helyszínekről a www.euvonal.hu/tezeusz2011 weboldalon tájékozódhatnak.

A bekerült pályázók a szakmai zsűri és a közönség előtt szóban, egy legalább 10 perces összefüggő prezentáció keretében kifejtik téziseiket, majd a zsűritagok kérdéseire válaszolva megvédik azokat. A zsűrik egységes szempontok alapján értékelnek, az előadások tartalma mellett az előadói és prezentációs képességeket is figyelembe véve. A 2009 márciusában Budapesten sorra kerülő országos döntőbe összesen 25 hallgató jut be.

Országos döntő

Az országos döntőbe jutott 25 hallgatónak választott témakörét írásban (szóközzel együtt) maximum 16500 karakternyi terjedelemben ki kell fejtenie, amelynek elvégzésekor tekintettel kell lenni az első forduló után kézhez kapott további feldolgozási szempontokra is. A magyar nyelvű témakibontást 2009. február 10-éig kell eljuttatni a tezeusz2011 at euvonal.hu e-mail címre.

 

A hallgatóknak a regionális fordulóhoz hasonlóan a döntőn is zsűri és közönség előtt, nyilvános konferencián kell megvédeniük a pályázatukat.

A tanulmányi diákkonferencia díjazása

I. helyezett -     200 000 forint

II. helyezett -    150 000 forint

III. helyezett -   100 000 forint

Az országos döntő első öt helyezettje emellett külföldi szakmai úton vehet részt. A döntő minden résztvevőjét szakkönyvekkel jutalmazzuk.

Az országos döntőbe jutott 25 jelölt dolgozatát a konferencia napján nyomtatásban, kötetbe fűzve is közreadjuk.

A rendezvény szakmai partnere a Bruxinfo.

További információk:

Sirok Eszter

06 80 38 2004

tezeusz2011 at euvonal.hu 
 

 

------- End of Forwarded Message -------

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, Budapest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: http://lazarus.elte.hu/pipermail/hallgato/attachments/20080929/fa098072/attachment.htm 


További információk a(z) Hallgato levelezőlistáról