III. év Térk . szerk.-terv. tételek

Farago Imre imor at map.elte.hu
2007. Jún. 1., P, 08:43:12 CEST


Térképszerkesztés-tervezés
– kollokvium témakörök –

ALAP TÉMAKÖRÖK (részletes kidolgozással)
I	Az autótérkép és az áthajtási  várostérkép
II	A turistatérkép, altípusok
III	A vízisport-térkép
IV	A várostérkép
V	A topográfiai térkép és az általános földrajzi térkép
VI	Az igazgatási térképek családja
VII	A közlekedési térképek családja
VIII	A történelmi térképek családja
IX	A tájfutótérkép és a navigációs térképek
X	A tömegtérképek másodlagos rendeltetése

KIEGÉSZÍTŐ TÉMAKÖRÖK (rövid, tömör kidolgozással)
1	Az útszámozás. Általános elvek. A magyarországi közutak számozási 
rendszere.
2	A turistaút. A turistajelzések ábrázolási lehetőségei. A 
turistajelzések rendszere Magyarországon.
3	A kerékpárút. A kerékpározáshoz kötődő, az általános térképeken 
ábrázolható kategóriák.
4	A vízisport-térképek jelkulcsának változása a magyar kartográfiában. 
5	A táj. A természetföldrajzi tájak hierarchiája és hatása a térképi 
névrajzra. A tájbeosztások és jelentőségük a kartográfiában.
6	A közigazgatás alapjai és területi összetevői. Okkupáció – annexió – 
demarkáció.
7	A szomszédos országok közigazgatási rendszere.
8	A magyarországi közigazgatás mai rendszere. Nagy közigazgatási 
változások Magyarországon a XIX. század közepétől.
9	Az atlasz. Általános jellemzők, használati típusok, tartalmi 
típusok. Az atlaszok tartozékai.
10	Tömegtérkép-kiadványok. Az elsődleges térképtípusok leggyakoribb 
megjelenési módjai.

ISMÉTLÉSI TÉMAKÖRÖK (vázlatos kidolgozással)
A	A térképtükör és típusai. 
B	A műszaki jelek. Kapcsolatuk a térképtükörrel.
C	A térképek méretarány szerinti csoportosítása. A tömegtérképek 
jellemző méretarány-tartományai.
D	A térképi ábrázolás módszerei. Felsorolás. A tömegtérképeken 
alkalmazott ábrázolási módszerek. Néhány példa.
E	Nemzeti névrajz – Államnyelvi névrajz. Alkalmazásuk és jelentőségük 
az egyes térképtípusoknál.
F	Pontra és pontszerűen viselkedő felületre vonatkozó nevek. A 
tipográfia szerepe e kartográfiai névcsoportnál.
G	Felületre vonatkozó nevek. A tipográfia szerepe e kartográfiai 
névcsoportnál.
H	Vonalra vonatkozó nevek. A tipográfia szerepe e kartográfiai 
névcsoportnál.
I	A magyarral szomszédos nemzetek nyelvének a magyar nyelvtől eltérő 
betűi.
J	A településnevek változásai a szomszédos országokban.


Minden hallgató 3-3 tételt húz. Felkészülési idő 20 perc, vizsgázási idő 20 
perc.Faragó Imre
00-36-30-9521-565
További információk a(z) Hallgato levelezőlistáról