Fw: InfoPark Alapítvány hírlevél

HORVATH Ildiko ildi at map.elte.hu
2006. Júl. 22., Szo, 10:29:41 CEST


---------- Forwarded Message -----------
From: Antoni Györgyi <amago at vnet.hu> 
To: Antoni Györgyi <agy at invitel.hu> 
Sent: Wed, 19 Jul 2006 22:17:50 +0200 
Subject: InfoPark Alapítvány hírlevél

 

 

    ...Hírlevél

  
 Az InfoPark Alapítvány havi rendszerességgel megjelenő hírlevelének 6. számát láthatja a Tisztelt Olvasó. Az Alapítvány hírein kívül igyekszünk informatikával, innovációval, pályázatokkal kapcsolatos újdonságokat közölni, de érdeklődéssel fogadunk minden, az informatikához kapcsolódó, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos információt, híranyagot.

A híreket Önökről, Önöktől is várjuk!

A hírlevelet előjegyezni, ill. lemondani, valamint a közlésre szánt anyagokat hozzánk eljuttatni az antoni at infoparkalapitvany.hu  címen lehet.

*************************************************************************­

Köszönetnyilvánítás

 

Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter március 15-e alkalmából Magyar Gazdaságért díjat adományozott Dr. Eckart John von Freyendnek, az IVG Immobilien AG elnökének, aki az Infopark sikeres ingatlanfejlesztésének beruházójaként jó állami és egyetemi kapcsolatok kialakításával hozzájárult a koncepció európai szintű megvalósulásához, valamint Gróf Imrének, az Infopark Fejlesztési Zrt. Elnökének az Infopark ingatlanfejlesztésében és működtetésében elért kimagasló vezetői, projektmenedzseri munkája elismeréséül.

Dr. Eckart John von Freyend a magas állami kitűntetést 2006. május 31-én az Infopark D épületének ünnepélyes alapkőletétele alkalmából személyesen vette át Kóka János minisztertől. A díjjal járó pénzösszeget megduplázva Dr. Eckart John von Freyend az InfoPark Alapítvány támogatására ajánlotta fel, melyet ezúton is köszönünk!

*************************************************************************

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az InfoPark Alapítvány pályázatot hirdet

„Infopark ösztöndíj”

elnyerésére

 diplomamunkáért és doktori munkáért

 

I. A támogatás célja és háttere

 

Az InfoPark Alapítvány célja a lágymányosi Informatikai és Technológiai Innovációs Park megvalósulási céljait figyelembe véve, kiemelten a társadalom és a gazdaság fejlődését elősegítő, a tudomány és a gazdaság közötti kapcsolatrendszer elősegítését szolgáló kutatás-fejlesztési tevékenység hasznosításának támogatása.

Kiemelt fontossággal bír az olyan egyetemi innovációk támogatása, amelyek elősegítik korszerű információtechnológia (IT) ismeretére építő, az élet bármely területére kiterjedő alkalmazások módszertani előkészítését, létrehozását, társadalmi-gazdasági elterjesztését, a különböző terek találkozásából lehetséges szinergiák feltárását és kiaknázását. 

Az Infopark ösztöndíj olyan kiemelkedő tudományos-technikai eredményekért adományozható, melyek az alábbi területeket érintik:

Ř      Beágyazott rendszerek. Ipari feladatok megoldásához szükséges elektronikai, automatizálási és informatikai eszközök felhasználása.

Ř      Mechatronika. Azon elméleti és gyakorlati tudomány területek, amelyek komplex finommechanikai, optikai, mechatronikai és irányítástechnikai rendszerek tervezéséhez és kivitelezéséhez szükségesek, továbbá a gépészmérnöki gyakorlat méréstechnikai vonatkozásai.

Ř      eMobilitás. Az elmúlt évek tapasztalata mutatja, hogy a felhasználók szempontjából a mobil távközlési és informatikai eszközök a gyors életritmushoz jól illeszkednek.

Ř      Hálózati és elektronikus média. A növekvő szabadidővel egyre nagyobb az igény a szórakoztató elektronika iránt.

Ř      Nanoelektronika. Ezen a területen kifejlesztett eszközök különösen nagy szerepet fognak játszani az orvostudományban és a biológiában. Ez megalapozhatja a bioinformatikát is.

Ř      Hálózatba szőtt szoftverek és szolgáltatások. Az eredmények összekapcsolása nagy kapacitású hálózatok létrehozásával széles körű alkalmazást és jól kihasznált kapacitásokat eredményezhet.

Ř      Európai robotikai platform. Jól definiált, egységes interfészek a fejlesztési eredmények összehangolásával együtt széleskörű alkalmazást tesznek lehetővé.

Ř      Fotonikai technológiai platform. A fénytávközlés meghatározó szerepe következtében előnyös és gazdaságilag hasznos minden olyan kutatási eredmény, mely a fény kezelését előmozdítja.

Az Infopark ösztöndíjjal új technológiák területén végzett munkák jutalmazhatók, melyek a fenti területeken kerülhetnek alkalmazásra, továbbá rokon területek kiemelkedő színvonalú kiegészítő, támogató munkái.

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azon vállalkozói szemléletű pályaművek, melyek spin-off vállalkozások megalakításának lehetőségét hordozzák magukban.

Az “Infopark ösztöndíj diplomamunkáért és doktori munkáért” olyan végzős hallgatók és kiegészítő tanulmányokat folytató (doktorandusz) utolsó éves hallgatók részére ítélhető oda, akik az adott évben, illetve az  Infopark ösztöndíj meghirdetése előtti évben eredményesen védték meg a diplomájukat, illetve doktori munkájukat. Ezen felhívás keretén belül két diplomamunka és egy doktori munka díjazására kerül sor.

A diplomamunkáért járó ösztöndíj összege 100 ezer forint, a doktori munkáért járó ösztöndíj összege 200 ezer forint.

II. Pályázati feltételek

A pályázathoz az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

A pályázat tárgyát képező diplomaterv, illetve doktori munka,

A pályázó rövid szakmai életrajza (max. 1 oldalon),

Ajánlás az adott  tanszék vezetőjétől

 

III. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázatokat az említett ajánlással együtt három példányban az InfoPark Alapítvány postacímére kérjük eljuttatni: 1384 Budapest Pf. 884/9 valamint elektronikus úton az antoni at infoparkalapitvany.hu e-mailcímre kérjük megküldeni.

A pályázat beadási határideje: 2006.09.15.

A pályázattal kapcsolatos információ beszerezhető és konzultáció igényelhető:

Antoni Györgyinél a 30/ 9647-277-es telefonszámon, vagy e-mailben.

E-mail: antoni at infoparkalapitvany.hu

 

*************************************************************************

A QuantisLabs Kft. újabb kutatási divízió megnyitását tervezi

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen alakult spin-off vállalkozás, a QuantisLabs Informatikai Biztonságtechnikai Kutatólaboratórium a jelenlegi kutatási területeit kibővítve (fizikai véletlenszám-generálás, quantum hitelesítés és azonosítás) újabb biztonságtechnikai területen való alkalmazott kutatás beindítását tervezi. A megcélzott irányvonal a vezeték nélküli hálózatok biztonsága.

Jelen jegyzet célja egyfelől a terület érdekességére rámutatni, egy nemrégiben megjelent, rendkívül érdekes, témába vágó cikk rövid bemutatásával; másrészről pedig hasonló profilú partnerek keresése, akik osztályrészt vállalnának ehhez hasonló kutatási, fejlesztési és implementálási tevékenység valamely részfeladatában.

 

Az egész világon egyre elterjedtebbek a vezeték nélküli hálózati hozzáférési pontok, az úgynevezett „hot spot”-ok, hiszen egyre inkább általános gyakorlattá válik, hogy minden hordozható eszközbe integrálnak a használatukhoz szükséges – általában valamelyik IEEE 802.11 szabványon alapuló – hálózati kártyát.

A felhasználóknak egyre nagyobb sávszélességre van szükségük, gondoljunk csak a zene- és filmállományok nagyságára, vagy az egyre nagyobb teret hódító internetes telefonálásra. Az ilyen hozzáférések árazása a teljesen ingyenestől a percenkénti egy euró/dollárig terjed.

A mohó felhasználó szemszögéből nézve a csalás lehetősége csökkentheti a kiadásait, s egyúttal növelheti a rendelkezésére bocsátott sávszélesség méretét. A vezeték nélküli szolgáltatató szemszögéből az ilyen jellegű viselkedés nem megengedett, hiszen nagymértékben sérül a többi felhasználó által legálisan megvásárolt szolgáltatás minősége vagy akár a teljes rendelkezésre állása.

Felmerül a kérdés, hogy mennyire egyszerű csalni, vagy lehet-e egyáltalán jelentős erőforrás-ráfordítás nélkül. A válasz egyértelmű igen, ugyanis megdöbbentően egyszerűen idézhető elő sávszélesség-növelő támadás a ma világszerte eladott WLAN eszközökkel, s ebben a pillanatban még nincs olyan forgalomban lévő termék, amely ilyen jellegű támadásra védelmet nyújtana (a [1] cikk írói javasolnak egy vélhetően jól működő módszert, bár ez a megoldás még nincs közhasználatban).

A legújabb generációjú vezeték nélküli hálózati kártyák könnyen programozhatóak, egészen az adatkapcsolati rétegig bezárólag. Míg korábban csak a hálózati kártya mikroprocesszorán futó mikroprogram felülírásával lehetett ilyen mélységű módosításokat kieszközölni, addig manapság ennek eléréséhez csak driver-szinten kell módosítanunk. A nyílt forráskódú driverek egyszerűen letölthetőek az Internetről, célzott módosításukhoz nem szükséges speciális szakismeret, pár sor módosításával elérhető a kívánt cél, a sávszélesség-növelés.

 

Az ötlet rendkívül egyszerű: az osztott csatornát több felhasználó közt kell folyamatosan, igazságosan elosztani, nagyjából egyenlő arányban. Ennek eléréséhez a CSMA/CD protokoll van implementálva minden egyes hálózati kártyában. A számunkra releváns rész lényege, hogy bármely, a hálózatba bekapcsolódott résztvevő „bármikor” elkezdhet adatot forgalmazni. Ha viszont ütközést érzékel (azaz más állomás is éppen akkor kezdett el adatot adni), sorsol egy véletlen időhosszúságot s  csak a lejárta után kísérli meg újra. Ha újból megismétlődik az előbbi eset, növeli a várakozási idejét, amíg nem jár sikerrel. Vagyis minél nagyobb a hálózat forgalma, annál nagyobb lesz az átlagos késleltetés, azaz az egy főre jutó adatátvitel a hálózaton. Matematikai – játékelméleti – módszerekkel igazolható, hogy ez a legelőnyösebb viselkedés mindenki számára, ha mindenkit egyenlő arányban ki akarunk szolgálni.

Ha a felkészült támadó úgy módosítja a saját hálózati kártya szoftverét, hogy ütközés esetén ne várjon az adat újbóli elküldésével, hanem azonnal ismételje meg a próbálkozást, a többi, versenyszerűen játszó hálózati résztvevő a protokollt betartva egyre többet fog várni, hatalmas prioritást adva ezzel a támadónak, hiszen folyamatosan ütközést érzékelnek, amíg a támadó adatot forgalmaz a csatornán. Ilyen módszerrel gyakorlatilag a teljes sávszélesség eltulajdonítható.

Elgondolkodtató, hogy San Franciscoban a teljes város lefedésén gondolkodnak, WLAN hálózattal. Ha ez a támadási módszer a gyakorlatban, nem csak prototípus szintjén gyakorivá válik, a teljes hálózat használhatatlanná válhat.

 Egyes becslések szerint 1200-1500 nyílt WLAN hálózat van Budapesten…

 

Várjuk érdeklődését!

 

QuantisLabs Informatikai Biztonságtechnikai Kutatólaboratórium Kft.

BME Általános és Analitikai Kémia Tanszék

1111 Budapest, Gellért tér 4.

info at quantislabs.com

 

Forrás: Árendás Csaba (csaba.arendas at gmail.com)

 

*************************************************************************

 

Képességfejlesztés számítógépes egérrel
A számítógépes egér mozgáselemzésének új felhasználási területe

 

Az Algernon kutatócsoport a számítógépes egérmozgatás vizsgálatával foglalkozik. Kutatása során olyan módszer kidolgozásának kezdett neki, amely a legmodernebb technológia felhasználásával jelentősen javíthatja a fejlesztőpedagógia hatékonyságát. A kifejlesztés alatt álló módszer alkalmazható a gyerekeknél jelentkező tanulási zavarok terápiája során.

A fejlesztőpedagógiában az olvasási, számolási vagy figyelmi zavarokkal küszködő gyerekek számára komplex feladatsort írnak elő.

Ezek a feladatok többnyire a fizikai koordinációt és az érzékszervek és a mozgás összehangolását segítik, és ezeken keresztül hatnak a gyermek értelmi fejlődésére és koncentrációképességére. A kutatás lényege az egérmozgatás elemzésén alapszik. Ennek segítségével készíti el a felhasználóról az értékelést, ezáltal folyamatos és azonnali visszajelzést biztosítva a fejlesztőpedagógiai folyamat során. Az egérmozgatás során ugyanis pontos képet nyerünk a gyerek mozgáskoordinációjáról, és ezen keresztül naprakészen nyomon követhető a szellemi fejlődése. Ami egyrészt fontos a szülőnek, és/vagy a pedagógusnak a fejlesztési folyamat tervezésében és kivitelezésében, másrészt bizonyos szintig maga az alkalmazás tudja felhasználni az eredményeket a közvetlen feladatkitűzés szabályozásában, optimalizálásában.

A kutatás forradalmasíthatja a fejlesztőpedagógiai eljárásokat, egyszer s mind tökéletesen kiegészíti és továbbfejleszti a meglévő technikákat. Lényegesen hatékonyabb minden eddig ismert módszernél, alkalmazása elképzelhető úgy is, hogy nem igényel szakmai felkészültséget, de alkalmazható professzionális keretek között (gyógypedagógiai intézményekben), nevelési/oktatási intézményekben, valamint otthoni használat keretei között is. A fejlesztési folyamat részleteit pontosan nyomon lehet követni összesítő adatlapokon, illetve diagramok segítéségével. További előnye, hogy nagy mennyiségű minta azonnali feldolgozását biztosítja, ezáltal lehetővé teszi nagyszámú gyermek képességeinek fejlesztését kis emberi erőforrással. Így a jelenlegi fejlesztőpedagógiai intézmények lényegesen nagyobb klientúrával tudnának dolgozni. Ezáltal a nevelési tanácsadók számára hatékonyabb munkavégzés (ezáltal adott idő alatt több gyermek fejlesztése), az iskolákban dolgozó fejlesztőpedagógusok számára pedig egyszerűbb és több gyermeket érintő munka válik elérhetővé.

Mivel a tanulási nehézségek eredetükben és tüneteikben is sokfélék, a fejlesztő anyagoknak is ehhez a sokféleséghez kell alkalmazkodniuk. Akkor tud a pedagógus vagy a szülő a leghatékonyabban segíteni, ha meg tudja állapítani azokat a hiányosságokat, amelyek a képességdeficithez vezetnek, és ennek megfelelő fejlesztést tud biztosítani. A program alkalmazását tehát mindig a szakember által végzett felmérés kell, hogy megelőzze.

Az új fejlesztőpedagógiai eszköz által alkalmazott egyszerűbb feladatok a klasszikus, papír–ceruza feladatok számítógépes adaptációi, ezáltal a hagyományos technikák által nyújtott információk is megmaradnak. Az új elem nem a számítógépes megvalósítás, hanem az, hogy a számítógép figyeli a gyermek mozgását, és elemzi annak releváns tulajdonságait. Például a mozgás véletlenszerűségét vagy rendezettségét, tudatos irányítását, a finommotoros vezérlés pontosságát, a mozgás sebességét és annak egyenletességét, a mozgás térbeli megoszlását. Figyelembe veszi, hogy jobbkezes- vagy balkezes-e a gyermek, a mozgás ballisztikus ívének szabályosságát is vizsgálja, valamint a tudatos irányíthatóságot, a hirtelen irányváltásokat, és még egyidejűleg számtalan más jellemzőt. Mindezek a kiragadott példák az egyes részképességek fejlettségét jellemző mutatók, melyek gyakorlással fejleszthetők. A részképességek fejlesztése pedig a tanulási zavar tünetcsoportjának egészére hat, és eredményessége közvetlenül lemérhető a tanulási teljesítmény javulásában, ami nem csak a szülő, hanem a pedagógus és az egész társadalom érdeke.

A kifejlesztés alatt álló algoritmusok a korábbi számítógépes fejlesztő alkalmazásoknál lényegesen kifinomultabban és hatékonyabban dolgozzák fel a gyermek mozgásos jellemzőit. A mozgás részletes elemzése lehetővé teszi az eredményesség azonnali visszajelzését, amely a gyermek számára látható és hallható sikerben nyilvánul meg (a feladat sikeres megoldását jutalmazó grafikák, feliratok, hangok, illetve a szülői/pedagógusi dicséret). A pedagógus, valamint a szülők számára a gyermek által elért eredményt az alkalmazás kiértékeli, és pontos, mérhető és összehasonlítható számértékek formájában jeleníti meg. Ezáltal a felsorolt részképességek gyors és célzott terápiáját segíti, amely a gyermek számára nem kötelező feladatként, hanem játékként jelenik meg.

Kutatócsoportunk számára nagy lehetőség az, hogy azonosítási célra kifejlesztett egérmozgatás-elemző módszerünkkel a részképességzavarokkal küzdő gyermekeknek tudunk segítséget nyújtani. Egyben a fejlesztőpedagógiai módszerekhez való könnyebb hozzáféréssel hozzájárulunk az integrált oktatás megvalósításához. Reméljük ez az újítás nem marad meg a jó ötlet szintjén, hanem hamarosan megvalósítható lesz széles körű alkalmazása.

 

Forrás: Fejér Péter (fejer.peter at algernon.hu; www.algernon.hu )

*************************************************************************

Továbbra is várjuk híreiket, közérdekű információikat!

Köszönettel és üdvözlettel:

 

Antoni Györgyi 
  

 

------- End of Forwarded Message -------

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, Budapest

 
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: http://lazarus.elte.hu/pipermail/hallgato/attachments/20060722/85f83dbd/attachment.htm 
--------- következő rész ---------
Egy nem text típusú csatolt állomány át lett konvertálva...
Név: fejlec2.gif
Típus: image/gif
Méret: 29921 bytes
Leírás: nem elérhető
Url : http://lazarus.elte.hu/pipermail/hallgato/attachments/20060722/85f83dbd/attachment.gif 
--------- következő rész ---------
Egy nem text típusú csatolt állomány át lett konvertálva...
Név: alairas1.gif
Típus: image/gif
Méret: 12001 bytes
Leírás: nem elérhető
Url : http://lazarus.elte.hu/pipermail/hallgato/attachments/20060722/85f83dbd/attachment-0001.gif 
--------- következő rész ---------
Egy nem text típusú csatolt állomány át lett konvertálva...
Név: image002.jpg
Típus: image/jpeg
Méret: 15826 bytes
Leírás: nem elérhető
Url : http://lazarus.elte.hu/pipermail/hallgato/attachments/20060722/85f83dbd/attachment.jpg 


További információk a(z) Hallgato levelezőlistáról