III. évf . térképszerkesztés - tervezés tételek

Farago Imre imor at map.elte.hu
2006. Dec. 12., K, 12:41:35 CET


KEDVES III. ÉVESEK!
Az alábbi 30 tételből kell felkészülni és kettőből beszámolni a vizsgán. 
Kérem, ha valamilyen nem érthető vagy problémás téma van, jelezzétek. A 
tételek printelve nálam is átvehetők.
Faragó Imre

III. évfolyam – Térképszerkesztés-tervezés I. félév – 
Kollokvium tételek
2006

1)	A térkép fogalma. A térképek méretarány szerinti csoportosítása. 
Térképszerkesztési alapanyagok.
2)	Tömegtérképek. (típusok, főbb jellemzők) 
3)	A térképtükör és típusai. A térképmakett. A kivágat. 
4)	A térképlap megformálása. Műszaki jelek a térképen (a tükör és a 
műszaki jelek kapcsolata). A jelkulcs és jelmagyarázat.
5)	A térképkészítés folyamata, munkarészei.
6)	A térképi tartalom. A térképi ábrázolás szempontjai. A tárgyak és 
jelenségek belső- és külső ismérvei. A térképi elemek. 
7)	A térképi ábrázolás módszerei. Ábrázolási módszerek alkalmazása a 
tömegtérképeken. 
8)	A generalizálás, szakaszai, szabályok. 
9)	Jellemző domborzatábrázolási módszerek a mai térképeken. Az 
alkalmazott domborzatábrázolás, a méretarány és a térkép típusának 
kapcsolata.
10)	A vízrajz részei és ábrázolása, jellemző vízrajzi elemek a különböző 
méretarányokban.  
11)	A határok.  Fogalmi kategóriái és ábrázolásuk.
12)	A közlekedési elemek csoportjai, jellemzői, lehetséges kategóriái és 
ábrázolásuk.
13)	A földfelszín fedettsége. A fedettség ábrázolása a különböző 
méretarányokban. 
14)	A névrajz részei. A névrajzzal szemben támasztott követelmények. A 
kartográfiai névtípusok és a fogalmi kategóriák kapcsolata.
15)	Pontra, és pontszerűen viselkedő felületre vonatkozó nevek. 
16)	Felületre vonatkozó nevek.
17)	Vonalas elemekre vonatkozó nevek. 
18)	A térképi névrajz tipográfiai szempontú követelményei. 
Betűválasztási szempontok a térképen, betűválasztási szabályok, szokások

   
19)	A magyar településnév-adás jellemzői és változásai. 
20)	A helységnévtár és tartalma. Helységnévtár-korszakok Magyarországon. 
21)	A magyarral szomszédos országok hivatalos településnév adása.
22)	A magyar közterületnév-adás. A közterület-nevek ábrázolása.
23)	A víznevek, a határnevek és a jellemző földrajzi pontok neveinek 
változása a magyar nyelvben. 
24)	A magyarral szomszéd latin betűs nyelvek főbb helyesírási 
sajátságai, különleges karakterek.
25)	A magyarral szomszéd cirill betűs nyelvek főbb helyesírási sajátságai
26)	A táj. A magyar természetföldrajzi tájbeosztások. Kettős 
tájszemlélet a magyar kartográfiában. A magyar és a szomszéd nemzetek 
tájszemléleti különbsége, ezek hatása a térképi névrajzra.
27)	A történeti-földrajzi és néprajzi tájak. Ábrázolásuk a 
tömegtérképeken. A természetföldrajzi, a történeti-földrajzi és a néprajzi 
tájak kapcsolata. (példákkal)
28)	A betűk jellemző tulajdonságai. Betűcsoportok. 
29)	Közigazgatási hierarchia Magyarországon és a szomszéd országokban 
(idegen nevekkel és példákkal).
30)	Névrajzi fogalmi csoportok és kategóriák a tömegtérképeken. 
(Csoportok és alcsoportok, definiálások, megjelenés az egyes 
térképtípusokon.)

Budapest, 2006. december 12.					


Faragó Imre
További információk a(z) Hallgato levelezőlistáról