II. évf. térképész hallgatók

Dr. Török_zsolT zoltorok at ludens.elte.hu
2003. Jan. 16., Cs, 11:18:51 CET


Tisztelt II. térképész hallgatók!
Néhány témakör a január 21-én írandó Elméleti kartográfia dolgozathoz:

A hagyományos térkép definíciója- ICA. Újabb definíció- Hake.
Térképek és a TÉRKÉP. (Kartográfiai ábrázolásfomák.)
A digitális térkép- dig. kartográfiai modell.
Az adat- megjelenítés összefüggések a modern térképészetben.
A modelltulajdonságok (3).  
Kartográfiai kommunikáció elméletének kialakulása.
A kartográfiai információ kommunikációja.
A kart. komm. értelmezései, a szûkebb korlátai, a tágabb lehetõségei.
A kartográfiai vizualizáció jelentõsége. A Taylor-háromszög.
A Cartography 3 - kocka.
Térérzékelés. Érzékszervek szerepe. Egér, kutya, 
A látás alapfolyamatai. A retina. A látókéreg.
A térkategória fejlõdése - Piaget. Proxemika.
Tájékozódás. Szubjektív keret- földrajzi
koordinátarendszer.Kezdõmeridiánok. 
Tájékozódási séma, kognitív térkép. Etak, város kognitív térképe.
Méretarány- aránymérték. Az öles mértékrendszer és a méretarány. 
Horizontális és vertikális struktúrálás a térképszerkesztésben. 
A multimédia. Az idõ a térképészetben. A kartográfiai animáció
alaptípusai. 
Minimlis méretek a nyomtatott térképeken. A térképjelek csoportosítása.
A kartográfiai generalizálás, mint grafikus értelmezés. Fogalmi és
grafikus generalizálás és méretarány. Generalizálási küszöb. A
generalizálás fõ típusai. A térszerkezet hasonlóságának alapesetei a
kartográfiai modellezésben. 


Szóljanak, ha kihagytam valamit. Akkor is várok észrevételt (pl. Judit),
ha valamilyen megfogalmazás most nem világos. 
Felhívom a figyelmet, hogy nem 'mesére', hanem rövid, tényszerû
válaszokra vagy a magyarázó ábrák rajzolására van szükség a dolgozat
eredményes megírásához. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem is kell a
többit megtanulni... AZ idõ azonban igen korlátozott, ezért most csak a
"lényegre" vagyok kíváncsi!

Üdvözlettel:

Török Zsolt  
tanár úr
További információk a(z) Hallgato levelezőlistáról