Fw: Ma meg 24 szabad hely van a HUNAGI Hallgatoi/ Diak Tagozatban

Jesús Reyes jesus at ludens.elte.hu
2003. Feb. 19., Sze, 14:29:39 CET


Ha van erdeklodo, meg lehet jelentkezni a HUNAGI (MagyarTerinformatikai
Tarsasag) Hallgatoi/Diak tagozatara...

Udvozlettel,

Jesus Reyes

----- Original Message -----
From: "Gábor Remetey - Fülöpp" <gabor.remetey at fvm.hu>
Sent: Wednesday, February 19, 2003 2:16 PM
Subject: Ma meg 24 szabad hely van a HUNAGI Hallgatoi/ Diak Tagozatban


> Tagszerveteink, tagintezmenyeink kepviseloinek!
>
> A HUNAGI Hallgatoi /Diak tagozata megnyilt, mar hat tagja van es
> tovabbi 24 olyan hely van szabadon, melynek ezevi tagsagi dijat az ESRI
> Magyarorszag szponzorkent atvallalta. A kovetkezokben attekintest adunk
> a HUNAGI Hallgatoi /Diak Tagozat lenyegerol, a jelentkezes modjarol:
>
>
> A HUNAGI 2002. évi közgyűlése a hallgatók / diákok számára új tagsági
> forma bevezetéséről döntött. A HUNAGI hallgatói / diák tagozat tagjai
> lehetnek azok a magyar állampolgárok, akik a tagsági díj befizetésekor
> igazoltan valamely oktatási intézmény nappali, esti, levelező,
> távoktatásos, továbbképző tanulói. A Magyar Térinformatikai
> Társaság hallgatói / diák tagjai részére a közgyűlés naptári
> évenként 1000 Ft tagsági díjat állapított meg.
>
> Ezzel a döntéssel a HUNAGI a hazai és külföldi térinformatikai
> ismeretek, tapasztalatok, kezdeményezések és eredmények minél gyorsabb
> és szélesebb körű elterjesztését kívánja szolgálni.
>
> A Magyar Térinformatikai Társaság főtitkára javaslatára a Közgyűlés
> egyhangúlag Dr. Márkus Béla egyetemi tanárt, a Nyugat-Magyarországi
> Egyetem székesfehérvári Geo-informatikai Főiskolai Kar főigazgatóját
> kérte fel a HUNAGI hallgatói / diák tagozat mentorának, aki a
> felkérést elfogadta.
>
> A HUNAGI hallgatói / diák tagozat mint új tagsági forma az
> Alapszabályba is bekerül. Az ezzel kapcsolatos Alapszabály
> módosításról a 2003.év II. negyedévben sorra kerülő 12.
> HUNAGI Közgyűlés hoz határozatot.
>
> A HUNAGI hallgatói / diák tagság előnyei
>
> a) bekerülnek a Társaság adatbázisába;
> b) a levelező listába való felvétel révén gyorsan jutnak hozzá a
> térinformatikához kapcsolódó hazai és nemzetközi információkhoz;
> c) előnyben részesülnek a Társaság tagjai által felkínált munkahelyi
> gyakorlatokon;
> d) kedvezményben részesülhetnek a Társaság tagjai által szervezett
> rendezvényeken; közvetlenül jutnak térinformatikai pályázati
> információkhoz és állásajánlatokhoz.
> e) A HUNAGI a hallgatói / diák tagozat munkáját a HUNAGI honlapról
> (www.hunagi.hu) elérhető olyan weboldalakkal is támogatja, melyek
> célja az oktatást támogató szoftverek és adatok közzététele,
> kapcsolatok teremtésének elősegítése, az ismeretek megosztása, virtuális
> könyvtár és ifjúsági klub kialakítása.
> A HUNAGI hallgatói / diák tagozat tagjainak jogai
>
> a.) előzetes jelentkezés alapján részt vehetnek a Társaság Közgyűlésén,
> amelyen tanácskozási, indítványozási jogot gyakorolhatnak.
> b.) jogosultak részt venni a Társaság rendezvényein
> c.) igénybe vehetik a Társaság által nyújtott kedvezményeket
> d.) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől
> tájékoztatást kaphatnak.
> e.) A HUNAGI hallgatói / diák tagozat tagjai szavazati joggal nem
> rendelkeznek és társasági tisztségre nem választhatók, illetve nem
> választhatnak.
> A HUNAGI hallgatói / diák tagozat tagjainak kötelességei
>
> a.) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb társasági szabályzatok
> rendelkezéseit, illetőleg a Társaság szerveinek határozatait
> b.) kötelesek teljesíteni a Társaság tevékenységével kapcsolatosan
> önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon
> elősegíteni a Társaság célkitűzéseinek megvalósítását
> c.) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.
> d.) a HUNAGI hallgatói / diák tagozati tag  felvételéről a mentor
> előterjesztése alapján első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel
> élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel
> kérdésében másodfokon járhat el.
> Jelentkezés a HUNAGI hallgatói / diák tagozat tagjainak sorába
>
> a) A jelentkezni postai levélben, faxon vagy elektronikus levélben
> lehetséges a következő címen:
> Dr. Márkus Béla főigazgató,
> HUNAGI hallgatói / diák tagozat mentora
> Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar
> 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3 vagy 8002 Székesfehérvár Pf. 52
> FAX: +36 (22) 516 521
> Email: mb at geo.info.hu
>
> b) A tárgyként következő szöveget kell feltüntetni: *Jelentkezés a
> HUNAGI hallgatói / diák tagozatba"
> c) A jelentkezési kérelemnek ki
> kell nyilvánítani, hogy egyetért a
> HUNAGI célkitűzésével és tartalmazni kell a következő adatokat:
> 1. Teljes név
> 2. Postacím
> 3. A kérelmező elektronikus levelezési címe
> 4. Oktatási intézmény megnevezése (magyar és angol nyelven)
> 5. címe,
> 6. telefon- és faxszáma
> 7. Állampolgárság
> A jelentkező tudomásul veszi, hogy az 1-7. adatait a HUNAGI hallgatói
> /diák tagozat mentora kizárólag belső adminisztratív célra adatbázisba
> viheti, míg az 1, 3 és 4. adatokat a HUNAGI napi munkájában használhatja
> és nyilvánosságra is hozhatja.
> d) A jelentkezési kérelemhez mellékelni/csatolni szükséges a tárgyévi
> hallgatói / diák tagdíj befizetéséről szóló igazoló szelvény
> fénymásolatát, illetve szkennelt másolatát, valamint annak
> igazolását, hogy a tagsági díj befizetésekor a kérelmező valamely
> oktatási intézmény nappali, esti, levelező, távoktatásos, továbbképző
> tanulója / hallgatója.
> Bankszámlaszám: Budapest Bank  10103173-47154500-01000009
> Kedvezményezett: HUNAGI (Magyar Térinformatikai Társaság)
>
> e) A hallgatói/diák tagság a tárgyévet követő január 31-én megszűnik. A
> tagság meghosszabbítása érdekében az új naptári év első hónapjában új
> kérelmet szükséges beadni az a)-d) pontokban feltüntetettek szerint.
>
>
> Udvozlettel,
> ref, www.hunagi.hu
>
> cc: Dr.Ottofi Rudolf urnak
> (Szechenyi Egyetem Kozlekedesepitesi es Telepulesmernoki Tanszek)
> hattertajekoztataskent, hivatkozassal mai napi telefon-beszelgetesunkre
>
További információk a(z) Hallgato levelezőlistáról