HUNAGI hallgato/diak tagozat indul

Jesús Reyes jesus at ludens.elte.hu
2003. Feb. 7., P, 13:27:48 CET


A Magyar Terinformatikai Tarsasag (HUNAGI) tavalyi kozgyulesen olyan dontest
hoztak, amely ertelmeben hallgatok is belephetnek a Tarsasagba. A
"hallgatok/diakok"-tagok jogairol, kotelessegeirol stb. az alabbi
dokumentumban lehet olvasni (ugyanezt a dokumentumot csatolom ehhez az
emailhez, doc formatumban).

Udvozlettel,

Jesus Reyes


HUNAGI hallgatói / diák tagozat nyílt

A HUNAGI 2002. évi közgyulése a hallgatók / diákok számára új tagsági forma
bevezetésérol döntött. A HUNAGI hallgatói / diák tagozat tagjai lehetnek
azok a magyar állampolgárok, akik a tagsági díj befizetésekor igazoltan
valamely oktatási intézmény nappali, esti, levelezo, távoktatásos,
továbbképzo tanulói.

A Magyar Térinformatikai Társaság hallgatói / diák tagjai részére a
közgyulés naptári évenként 1000 Ft tagsági díjat állapított meg. A HUNAGI
örömmel veszi különösen a magánszféra részérol szponzorálási kontingens
felvállalását (min. 30 fo). Ha egy hallgatói jelentkezés idopontjában a
kontingensben van szabad hely, úgy a jelentkezonek az adott naptári évben
nem szükséges tagsági díjat befizetni és errol igazolást adni.

A Magyar Térinformatikai Társaság fotitkára javaslatára a Közgyulés
egyhangúlag Dr. Márkus Béla egyetemi tanárt, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
székesfehérvári Geo-informatikai Foiskolai Kar foigazgatóját kérte fel a
HUNAGI hallgatói / diák tagozat mentorának, aki a felkérést elfogadta.

A HUNAGI hallgatói / diák tagság elonyei

a)   bekerülnek a Társaság adatbázisába;
b)   a levelezo listába való felvétel révén gyorsan jutnak hozzá a
térinformatikához kapcsolódó hazai és nemzetközi információkhoz;
c)   elonyben részesülnek a Társaság tagjai által felkínált munkahelyi
gyakorlatokon;
d)   kedvezményben részesülhetnek a Társaság tagjai által szervezett
rendezvényeken; közvetlenül jutnak térinformatikai pályázati információkhoz
és állásajánlatokhoz.
e)   A HUNAGI a hallgatói / diák tagozat munkáját a HUNAGI kezdooldaláról
(www.hunagi.hu) és egyik weboldaláról (www.fomi.hu/hunagi) elérheto olyan
weboldalakkal is támogatja, melyek célja az oktatást támogató szoftverek és
adatok közzététele, kapcsolatok teremtésének elosegítése, az ismeretek
megosztása, virtuális könyvtár és ifjúsági klub kialakítása.

A HUNAGI hallgatói / diák tagozat tagjainak jogai

a.)  elozetes jelentkezés alapján részt vehetnek a Társaság Közgyulésén,
amelyen tanácskozási, indítványozási jogot gyakorolhatnak.
b.)  jogosultak részt venni a Társaság rendezvényein
c.)  igénybe vehetik a Társaság által nyújtott kedvezményeket
d.)  a testületi szervek vezetoitol, valamint a tisztségviseloktol
tájékoztatást kaphatnak.
e.)  A HUNAGI hallgatói / diák tagozat tagjai szavazati joggal nem
rendelkeznek és társasági tisztségre nem választhatók, illetve nem
választhatnak.

A HUNAGI hallgatói / diák tagozat tagjainak kötelességei

a.)   kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb társasági szabályzatok
rendelkezéseit, illetoleg a Társaság szerveinek határozatait,
b.)  kötelesek teljesíteni a Társaság tevékenységével kapcsolatosan önként
elvállalt feladataikat, és tolük elvárható módon elosegíteni a Társaság
célkituzéseinek megvalósítását,
c.)   kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni (amennyiben nem
szponzorált kontingensbe esnek),
d.)  a HUNAGI hallgatói / diák tagozati tag felvételérol a mentor
eloterjesztése alapján elso fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a
Közgyulés felé lehetséges. A Közgyulés a tagfelvétel kérdésében másodfokon
járhat el.

Jelentkezés a HUNAGI hallgatói / diák tagozat tagjainak sorába

a)   A jelentkezni postai levélben, faxon vagy elektronikus levélben
lehetséges a következo címen:
Dr. Márkus Béla foigazgató,
HUNAGI hallgatói / diák tagozat mentora
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar
8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3 vagy 8002 Székesfehérvár Pf. 52
FAX: +36 (22) 516 521
Email: mb at geo.info.hu

b)   A tárgyként következo szöveget kell feltüntetni: "Jelentkezés a
HUNAGI hallgatói / diák tagozatba"
c)   A jelentkezési kérelemnek ki kell nyilvánítani, hogy egyetért a
HUNAGI célkituzésével és tartalmazni kell a következo adatokat:
1.   Teljes név
2.   Postacím
3.   A kérelmezo elektronikus levelezési címe
4.   Oktatási intézmény megnevezése (magyar és angol nyelven)
5.   címe,
6.   telefon- és faxszáma
7.   Állampolgárság
A jelentkezo tudomásul veszi, hogy az 1-7. adatait a HUNAGI hallgatói /diák
tagozat mentora kizárólag belso adminisztratív célra adatbázisba viheti, míg
az 1, 3 és 4. adatokat a HUNAGI napi munkájában használhatja és
nyilvánosságra is hozhatja.
d)   A jelentkezési kérelemhez - amennyiben nem szponzorált kontingensbe
esik a jelentkezo - mellékelni/csatolni szükséges a tárgyévi hallgatói /
diák tagdíj befizetésérol szóló igazoló szelvény fénymásolatát, illetve
szkennelt másolatát, valamint minden esetben annak igazolását, hogy a
jelentkezéskor a kérelmezo valamely oktatási intézmény nappali, esti,
levelezo, távoktatásos, továbbképzo tanulója / hallgatója.
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103173-47154500-01000009
Kedvezményezett: HUNAGI (Magyar Térinformatikai Társaság)

e)   A hallgatói/diák tagság a tárgyévet követo január 31-én megszunik. A
tagság meghosszabbítása érdekében az új naptári év elso hónapjában új
kérelmet szükséges beadni az a)-d) pontokban feltüntetettek szerint.

Arra nézve, hogy az éppen szponzorált kontingensben van-e szabad hely -
amely megkíméli a jelentkezot a tárgyévi tagdíj befizetésétol - a megfelelo
honlap oldalon "hallgatói tagozat" lehet majd felvilágosítást kapni, melyet
Prof.Márkus Béla irányításával gondoznak.

Az ESRI Magyarország ügyvezetojével történt január 30-i megállapodás alapján
a cég az elso szponzorált kontingenst felvállalta. A 30 helybol a már
elozetesen érdeklodon felül e bejelentés idopontjában még 28 betöltetlen
hely van, amelyre tagdíjbefizetés nélkül lehet jelentkezni.
Budapest, 2003. február 1.
--------- következõ rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: http://lazarus.elte.hu/pipermail/hallgato/attachments/20030207/b84daaca/attachment.htm 


További információk a(z) Hallgato levelezőlistáról