Farago Imretol

Laszlo Zentai zetor at ludens.elte.hu
2003. Dec. 9., K, 10:12:03 CET


> III. évfolyam Térképszerkesztés-tervezés gyakorlat I. félév
> Beszámoló témakörök
> 2003
>
> ALAP TÉMAKÖRÖK
>
> 1) A térkép fogalma. A térképek méretarány szerinti csoportosítása.
> Tömegtérképek. Térképszerkesztési alapanyagok. A térképkészítés folyamata.
> 2) A térképtükör és típusai. A térképmakett. A kivágat. A térképlap
> megformálása. Műszaki jelek a térképen (a tükör és a műszaki jelek
> kapcsolata). A jelkulcs és jelmagyarázat.
> 3) A térképi tartalom. A térképi ábrázolás szempontjai. A térképi
> elemek. A térképi ábrázolás módszerei. A jelkulcs és jelmagyarázat.
> 4) A generalizálás. A generalizálás szakaszai. A generalizálási küszöb.
> Generalizálási szabályok.
> 5) Jellemző domborzatábrázolási módszerek a mai térképeken. Az
> alkalmazott domborzatábrázolás, a méretarány és a térkép típusának
kapcsolata.
> 6) A vízrajz részei és ábrázolása.  A határok.  Fogalmi kategóriái és
> ábrázolásuk.
> 7) A közlekedési elemek csoportjai, jellemzői, felmerülő kategóriái és
> ábrázolásuk.
> 8) A névrajz részei. A névrajzzal szemben támasztott követelmények. A
> kartográfiai névtípusok és a fogalmi kategóriák kapcsolata.
> 9) Pontra, és pontszerűen viselkedő felületre vonatkozó nevek.
> 10) Felületre vonatkozó nevek.
> 11) Vonalas elemekre vonatkozó nevek.
> 12) A tipográfia szerepe a kartográfiában. A betűk jellemző
> tulajdonságai, tipográfiai csoportosítása.
>
> KIEGÉSZÍTŐ TÉMAKÖRÖK
>
> A) A magyar településnévadás jellemzői, fontosabb változásai.
> B) A helységnévtár. Helységnévtár-korszakok Magyarországon. A
> helységnévtár, mint térképszerkesztési alapanyag.
> C) A szlovák településnévadás.
> D) A román településnévadás.
> E) Településnévadás Szerbi-Montenegróban, Horvátországban és
> Szlovéniában.
> F) A magyarral szomszéd nyelvek főbb helyesírási sajátságai, különleges
> karakterek.
> G) A táj. A magyar természetföldrajzi tájbeosztások. Kettős tájszemlélet
> a magyar kartográfiában.
> H) A magyar és a szomszéd nemzetek tájszemléleti különbsége, ezek hatása
> a térképi névrajzra.
> I) A természetföldrajzi, a történeti-földrajzi és a néprajzi tájak
> kapcsolata. (példákkal)
> J) A betűk jellemző tulajdonságai. Betűcsoportok.
> K) Közigazgatási hierarchia Magyarországon és a szomszéd országokban
> (idegen nevekkel és példákkal).
> L) Névrajzi fogalmi csoportok és kategóriák a tömegtérképeken.
> (Csoportok és alcsoportok, definiálások, megjelenés az egyes
térképtípusokon.)
>
>
>
>
> Budapest, 2002. december 9.
> Faragó Imre
>
>
> Faragó Imre
További információk a(z) Hallgato levelezőlistáról