speckoll.

Imre Farago imor at sgis.elte.hu
2001. Jan. 18., Cs, 13:37:18 CET>MINDEN TÉRKÉPÉSZ SZAKOS HALLGATÓNAK
>és más érdeklodoknek!
>
>A 2000-20001-es tanév második félévében "A Kárpát-térség történeti
> földrajza" címmel speciális kollégium indul.
>A kollégium célja, hogy a térképszerkesztés-tervezés szakterületen a magyar
>térképészek számára leginkább szükséges történeti-földrajzi-néprajzi
>háttérismereteket bemutassa, kifejezetten a térképszerkesztéshez
használható
>tárgyi ismereteket bovítse.
>Érdeklodés esetén, az idopontok egyeztetése végett, személyes találkozást
>javaslok a 2001. február 6-én 11.00-kor kezdodo órarendi megbeszélés után.
>
>A kollégiumok tervezett témái:
>
>1) A mai status quo kialakulása a Kárpát-térségben A Kárpát-térség népeinek
>és államainak történeti vázlata a térképész szemszögébol és a térképi
>ábrázolás / ábrázolhatóság szempontjából.
>2) A magyar közigazgatás területi rendszere. A magyar közigazgatás területi
>fejlodése. A változások hatása a tájszemléletre. A közigazgatáshoz kötodo
>nevek fejlodése és átalakulása. A magyar  történeti-földrajzi tájrendszer.
>3) A magyar nép táji-történeti tagolódása. A földrajz, a történelem és a
>néprajz kapcsolata, ezek kartográfiai kihatásai. A magyar néprajzi tájak.
>4) Az egy tömbben élo többségi magyarság elhelyezkedése, történeti és
>néprajzi különbözoségek. Tájak. (A Dunántúl a Felföld és az Alföld
>történeti- és néprajzi tájtagolódása)
>5) A székelyek. A Részek  és Erdély magyarsága, kisebbségi magyarok. Tájak.
>A Részek, Erdély, a Bánság és Máramaros történeti- és néprajzi
>tájtagolódása.
>6) Magyarok a Dráván és a Kárpátokon túl. Szórványok és nyelvszigetek.
>Szlavónia, a Szerémség, és Moldva magyarsága.
>7) Szlovákia I. A szlovák nemzet rövid története. A morva-szlovák
>folyamatosság. Hipotézisek és bizonyíthatóság.
>8) Szlovákia II. Igazgatási változások Szlovákia területén a XX. században.
>Szlovák néprajzi tájak. A szlovák nyelv alapvonásai, a szlovák földrajzi
>nevek.
>9) Ukrajna Az ukrán nemzet rövid története. Ukránok és ruszinok. Az ukrán
>nyelv alapvonásai, az ukrán földrajzi nevek.
>10) Románia I. A román nemzet rövid története. A dák-román folyamatosság.
>Tények és hipotézisek.
>11) Románia II. Igazgatási változások Románia területén a XX. században.
>Román néprajzi tájak. A román nyelv alapvonásai, a román földrajzi nevek.
>12) Jugoszlávia. A szerb nemzet rövid története. A szerb-horvát-szlovén
>hasonlóság és különbség. "Egy nyelv", három vallás. Jugoszlávia (és az
>utódállamok) XX. századi igazgatási változásai.
>13) Horvátország és Szlovénia. A két nemzet rövid története. A
horvát-magyar
>viszony és egymásra hatás a történelem folyamán. A horvát és a szlovén
nyelv
>alapvonásai, földrajzi nevek.
>14) Ausztria. Ausztria vázlatos történelme. Igazgatási változások Ausztria
>területén a XX. században.
>
>A kollégiumok a megbeszélt idopontban 2+0 órabontásban, heti egy alkalommal
>tartanak és kollokvium-jeggyel zárulnak.
>Várom a kollégák jelentkezését személyesen a 7.30/A szobában, e-mailen az
>imor at sgis.elte.hu címen vagy telefonon a 6720-as melléken.
>
>Faragó Imre
>
>
További információk a(z) Hallgato levelezőlistáról