Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
Tudományos Diákkör (TDK)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


TDK HÁZI KONFERENCIA

2007. december 7-én, délelőtt 10:00-kor


A konferenciára jelentkezhetnek azok a térképész hallgatók, akik a térképtudomány és a geoinformatika bármilyen témájában kutató munkát szeretnének végezni. Témától függően választani kell egy konzulenst a tanszék oktatói közül, aki a hallgatót segíti a kutatás során. A munka eredményeit dolgozat formájában kell közölni. Az absztraktot legkésőbb november 5-ig be kell adni a 7.78-as szobában, a dolgozatot egy nyomtatott példányban és digitálisan legkésőbb november 26-án (hétfő) délután 2 óráig Jesús Reyes Nunez TDK felelősnek a 7.78-as szobában.

A konferencián kiemelkedő munkák indulnak az Országos TDK és Környezettudományi Konferencián


EGYÉB INFORMÁCIÓKÉRT JESÚS REYES TANÁR ÚRHOZ FORDULNI (7.78-AS SZOBA)