Fontos események a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken (2018)

– – – – –
III. 23.A Szép Magyar Térkép 2017 kiállítás megnyitó és díjátadó ünnepsége az Országos Széchényi Könyvtárban.
III. 21. Zentai László előadást tart "Egyetemi Digitális Térképtár az egyetemi oktatás támogatásának eszköze" címmel a Földmérők világnapja és az Európai földmérők és geoinformatikusok napja alkalmából megrendezett konferencián.
III. 19–23. Jesús Reyes részt vesz az Informática 2018 nemzetközi konferencia égisze alatt megtartott 10. Geomatikai Konferencián, Havannában. Az első napon egy pre-conference workshop-ot tartott meg, amelynek címe: Soluciones cartográficas en la geoinformática (Cartographic solutions in Geoinformatics). Március 22-én tartott egy keynote speech-et "Uso de los servicios de aplicaciones de mapas de la Web en la enseñanza secundaria" címmel. A konferencia befejeztével térképtörténeti kutatásokat végzett a "José Martí" Országos Könyvtárban.
III. 14–17. Az EUROGEO szervezet megtartotta éves konferenciáját Kölnben (Németországban), amelynek mottója: "Geography for All". Tanszékünk képviseletében Jesús Reyes bemutatta a Testing collaborative cartography in a Hungarian Secondary School című előadást, amit Kiss Judit MSc hallgatóval közösen nevezett be a rendezvényre. Március 16-án részt vett az EUROGEO éves közgyűlésén is.
III. 5–9. A belgrádi egyetem oktatója, Aleksandar Djordjevic a CEEPUS-program keretében előadásokat tart a tanszéken:
- WEB GIS in Serbia: challenges and perspectives
- GIS in local selfgovernment: best practice examples
- GIS for vulnerable groups management: Substandard Roma settlements mapping.
II. 5. Ötödik alkalommal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara megszervezte a már hagyományossá vált térképészeti vetélkedő, amellyel a február 4-ei Önálló Katonai Térképészet Napját ünneplik. Idén a rendezvény február 5–én került megrendezésre a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Aulájában. Az ország különböző megyeiről 12 csapat érkezett, hogy intézményeit képviseljék ezen a versenyen. Egyetemünket a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék hallgatói által szervezett két csapat képviselte:
- Hetedik emelet: Pál Márton , Vörös Fanni, Stork Mihály, Dusek Bence és Zelenka Balázs
- Tréképészek 2.0: Kiss Veronika Flóra, Eszényi Krisztián, Varga Csaba Gergely, Kulcsár Hajnalka és Gebei László
A csapatok összesen 40 kérdésre kellett válaszolniuk a következő témakörökben: katonai térképészet története, általános és katonai földrajz, térkép- és tereptan valamint geoinformatika. A válaszok megadásával párhuzamosan a csapatok egy-egy tagjának kellett egy kincskereső GPS alapú feladatot is teljesítenie a campus területén.
A vetélkedő első helyezettje a Hetedik emelet csapat volt, második helyen végzett a Tréképészek 2.0.
II. 1.– Kiss Veronika Flóra az angol nyelvű képzés koordinátora.
I. 30. Mesterszakos záróvizsga.
I. 29. Alapszakos záróvizsga.
I. 29. Záróvizsga az ötéves képzésben.
I. 26. Nyílt nap a Természettudományi Karon.
I. 26. Nyílt nap az Informatikai Karon.
I. 25. Erasmus hallgatók záróvizsgája.
I. 25. A 70 esztendős Szabó Mária professzorasszony (Környezet- és tájföldrajzi Tanszék) tiszteletére rendezett előadóülésen tanszékünket Márton Mátyás képviselte.