Beszámoló
az Erdélyben a Babes-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karán
az ERASMUS oktatói mobilitási program keretében tett
oktató és tanulmányútról

Rövid programáttekintés

Április 25. (péntek)
Utazás. Délután találkozás a meghívóval, Benedek József dékánhelyettessel, programegyeztetés Bartos-Elekes Zsomborral.

Április 26. (szombat)
Hallgatói órák 10 órától egész nap.

Április 27. (vasárnap)
Városnézés - kulturprogram.

Április 28. (hétfõ)
Délelõtt:
Bartos-Elekes Zsombor kari koordinátorral az alábbi kérdések vizsgálata:
- a további oktatói mobilitás mindkét oldali lehetõségeinek áttekintése;
- erdélyi MSc-s hallgatók részképzése az ELTE-n;
- ingyenes nyelvtanulással egybekötött romániai hallgatóimobilitás-lehetõségek.
Délután 1-tõl este 7-ig hallgatói órák.
Este találkozó oktatókkal (Bartos-Elekes Zsombor, Nagy Egon, Pál Zoltán). Beszélgetés a BSc-képzések sajátságairól (a két ország közötti különbségek - szakirány és "szakiránytalanság"; a turizmus szak sajátos elvárásai a hallgatók részérõl; oktatói nehézségek a tudományos színvonal megõrzésében).

Április 29. (kedd)
Reggel 9-tõl hallgatói órák késõ estig.

Április 30. (szerda)
Délelõtt: a kurzus lezárása.
Délután: a bemutatott atlaszok elszállítása az egyetemrõl a szálláshelyre. Városnézés.

Május 1. (csütörtök)
Hazautazás.

A hallgatók számára tartott kurzus

Globális természeti változások
(A kérdés sajátos megközelítése a tengertan és a térképészet felõl)

Az elõadássorozat valójában egy tengertan kurzus, amely jól kiegészíti a Babeº-Bolyai Tudományegyetemen a hidrológiához kapcsolódó(an elõadott) fõleg a fizikai oceanográfia kérdésköreit vizsgáló tananyagot. A térképész szemszögû megközelítés sajátos ugyan, de mód nyílik számos olyan tudományos atlasz bemutatására a kurzus keretében, amelyek a Babeº-Bolyai Tudományegyetemen nem elérhetõk. Így a kurzus keretében a címben jelzett téma három súlyponti kérdése is megvilágításra kerül:
- A self mint érzékeny változásjelzõ - a jégkorszaktól napjainkig a globális felmelegedés idõszakáig; a transzgresszió különbözõ lehetséges okainak elemzése;
- Lehetséges felszíni tengeráramlás-változások és ezek várható hatása; valamint
- A tengeri atlaszok tematikus térképei, mint történeti analóg adatbázisok - egy összehasonlító vizsgálat lehetõ forrásai a modern adatokkal való egybevetésre.


A kurzus részletes tematikája
1-2. óra
A tengerek megismerése. Nevezetes kutatóutak. Ábrázolástörténeti áttekintés
3-4. óra
Az óceánok általános mélységtérképe (a GEBCO) a mindenkori ismeretek tükörképe. A General Bathymetric Chart of the Oceans 5 féle hagyományostérkép-kiadása és az új elektronikusatlasz-változat
5-6. óra
A magyar tengerkutatás a 20. században. A tengerfenék-domborzat ábrázolásának különös fejlõdése a nagyvilágban
7-8. óra
A tengerfenék nagyszerkezeti felosztása. Lemeztektonikai alapok
9-10. óra
A self és formakincse
11-12. óra
A kontinenslejtõ képzõdményei
13-14. óra
Jellegzetes domborzati formák a mélytengerfenéken
15. óra
A térképi ábrázolás kérdései. Horizontális és vertikális generalizálás. Vetületválasztás
16-18. óra
A tengerfenék-domborzati formák nevezékrendszere. A magyar névalkotás kérdései a nemzetközi gyakorlat tükrében. A névadás elmélete. Több nyelvû névtárak. A földrajzinév-írás gyakorlata
19. óra
A Világtenger felosztása óceánokra és tengerekre. A lehatárolás problémái
20-21. óra
Az Északi-sarki-óceán fejlõdése, melléktengerei és fõbb tengerfenék-domborzati képzõdményei
22-24. óra
Az Atlanti-óceán fejlõdése, melléktengerei és fõbb tengerfenék-domborzati képzõdményei
25-26. óra
Az Indiai-óceán fejlõdése, melléktengerei és fõbb tengerfenék-domborzati képzõdményei
27-29. óra
A Csendes-óceán fejlõdése, melléktengerei és fõbb tengerfenék-domborzati képzõdményei
30. óra
Létezik-e Déli-sarki-óceán?


A kurzus keretében bemutatott és elemzett atlaszok, térképek

1. Morszkoj atlasz: Fiziko-geograficseszkij
Izdanie Glavnogo staba Voenno-morszkih szil, 1953
2. Morszkoj atlasz: Navigacionno-geograficseszkij
Izdanie Glavnogo staba Voenno-morszkih szil, 1950
3. Dietrich,Günter-Ulrich, Johannes (1968): Atlas zur Ozeanographie
Bibliographisches Institut AG., Mannheim, 1968
4. Atlasz okeanov: Atlanti`eskij i Indijszkij okeany
Voenno-morskoj flot SSSR, 1977
5. Atlasz okeanov: Szevernyj Ledovityj okean
Voenno-morszkoj flot SSSR, 1980
6. Atlasz okeanov: Tyihij okean
Voenno-morszkoj flot SSSR, 1974
7. Geologo-geofizicseszkij atlasz Indijszkogo okeana
Geological-Geophysical Atlas of the Indian Ocean
Akademija Nauk SSSR, GUGK, Moszkva, 1975
8. The Mitchell Beazley Atlas of the Oceans
Mitchell Beazley Publishers Limited, London, 1977
9. Atlas FAMOUS
Bordas, Paris, 1978
10. Rona, Peter A. [szerk.] (1980):
The Central North Atlantic Ocean Basin and Continental Margins (NOAA Atlas 3)
U. S. Government Printing Office, Washington, D. C., 1980
11. Couper, Alastair [szerk.] (1983): The Times Atlas of the Oceans
Times Books Ltd., London, 1983
12. Lloyd's Maritime Atlas of World Ports and Shipping Places
Lloyd's of London Press, Essex, Great Britain, 1987
13. Nagy Világatlasz
Topográf-Nyír-Karta, Budapest, 2005
14. General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) 5.01 térképszelvény
Canadian Hydrographic Service, Ottawa, Canada, 1978
15. General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) 5.17 térképszelvény
Canadian Hydrographic Service, Ottawa, Canada, 1979


A látogató oktató számára fontos egyéb eredmény

A kiutazás sajátos eredménye - ami nem az oktatói vagy a hallgatói mobilitáshoz, hanem egy általam vezetett OTKA pályázat esetleges bõvítéséhez kapcsolódik - az, hogy Kogutowicz Manó 1896-ban kiadott földgömbje egy térképnyomatát sikerült Bartos-Elekes Zsombor segítségével a Földrajz Kar Térképtárában a Cholnoky-gyûjteményben fellelni.