Fontos események a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéken (2006)

XII. 18. Domokos György külső óraadónk mestertanári címet kap. Héctor Rodríguez Erviti, spanyol Erasmus hallgató diplomavédése
XII. 14. A Lázár Kollokvium tizenegyedik előadása: Faragó Imre
XII. 8. Házi TDK konferencia
XI. 24. Márton Mátyás habilitációs védése a Miskolci Egyetemen
XI. 23-25. Jesús Reyes részt vesz a lengyelországi Wroclaw-ban és Polanica Zdrójban rendezett 2nd Professional Conference "Profession of Cartographer" rendezvényen. Zentai Lászlóval közös előadásuk: Actual situation of cartography in Hungary
XI. 15. Térinformatikai Világnap a Tanszékünk rendezésében
XI. 6-12. Jesús Reyes Szófiában, a University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Térképészeti és Fotogrammetriai Tanszékén tesz látogatást, ERASMUS szerződésünk keretében. Órákat tart "Thematic Cartography: from theory to practice" címmel.
Részt vesz a "Modern Technologies, Education and professional practice in Geodesy and related fields" című nemzetközi szimpóziumon, ahol a "Multimedia Cartography for Hungarian pupils" címmel előadást tart.
X. 23-XI. 8. Zentai László instruktorként két IOF térkép szemináriumot szervez Dél-Amerikában (Montevideo, Curitiba). Előadást tart két Curitiba-i egyetemen is Brazíliában.
X. 21-23. Tanszéki kirándulás Prágában
X. 13. Az 1986-ban végzett térképész évfolyam találkozója
X. 5. A Lázár Kollokvium tizedik előadása: Buga László
X. 1.-XII. 31. Dombóvári Eszter doktorandusz doktori tanulmányai keretén belül külföldi részképzésben vesz részt a Bécsi Műszaki Egyetem Geoinformatikai és Térképtudományi Intézeténél (Technische Universität Wien, Institut für Geoinformation und Kartographie). A részképzés során kutatómunkát végez a térképészeti ismeretek és a térképes alkalmazások szerepéről az osztrák oktatási rendszerben.
IX. 30.-XII. 15. Héctor Rodríguez Erviti, spanyol Erasmus hallgató (Baszkföldi egyetem, Vitoria-Gasteiz) ösztöndíjas időszaka
IX. 29. ELTE futóverseny. Elnyerjük a legsportosabb tanszék díját
IX. 22. Nyílt nap az ELTE-n (fényképek)
IX. 21. Megjelenik Elek István "Bevezetés a geoinformatikába" c. könyve az ELTE Eötvös Kiadónál
IX. 14-15. Kolumbusz és kora, az ELTE BTK Európai Expanzió Program II. szakmai konferenciája. Török Zsolt angol nyelvű előadást tart Kolumbusz és a reneszánsz kozmográfia címmel és résztvesz a rendezvény szervezésében
IX. 8. Verebi Sándorné egyetemi kitüntetése: Pro Universitate emlékérem ezüst fokozat.
IX. 7. A Lázár Kollokvium kilencedik előadása: Zentai László
IX. 6-7. 3. Magyar Földrajzi Konferencia, Budapest
Előadásaink:
Plenáris előadás:
Elek I. - Klinghammer I.: Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában
Szekció előadás:
Földrajz és térinformatika
Faragó I. - Klinghammer I.: A magyar földrajzi nevek használata a kartográfiai termékeken; Guszlev A. - Lukács L.: Földrajzinév-kutatás térinformatikai eszközökkel; Lukács L.: Prinz Gyula tájszemlélete és tájneveinek kartográfiai vonatkozásai
Tájföldrajz, tájérzékenység
Tardy J. - T.Draskovits Zs. - Szarvas I.: A földtani és felszínalaktani értékek védelme Magyarországon - történeti áttekintés, tények és lehetőségek
Poszter:
Földrajz és térinformatika
Faragó I. - Guszlev A. - Lukács L. - Máthé T.: A Magyar Földrajzi Névi Program
Máthé T. - Guszlev A.: Interaktív földrajzi névi sillabusz
IX. 4. Horváth Ildikó, a tanszék titkárnője Trefort Ágoston emléklap kitüntetést kap
IX. 1. DAAD hallgatónk külföldön: Kollár Szilvia (Karlsruhe).
IX. 1- Zentai László egyetemi tanár
VIII. 27-31. Zentai László Berlinben részt vesz az InterCarto-InterGIS 12 konferencián. David Fraser társszerzővel tartott előadása: The “sustainable development” of cartography in higher education according to the Bologna Declaration.
VIII. 21-25.

Hungeo 2006 találkozó, Pécs. Tanszéki résztvevők: Verebiné Fehér Katalin (szervező), Bogdanovits András (doktorandusz), Bogdanovits Ildikó (doktorandusz), Draskovits Zsuzsa, Gallé Erika (doktorandusz), Jesús Reyes, Szekerka József, Török Zsolt. A HUNGEO 2006 Szervező Bizottsága a konferencián, 35 évesnél fiatalabb szakember által bemutatott legjobb posztert Ífjúsági Dijjal ismerte el, melyet Lukács Lilla, tanszékünk volt doktorandusza kapott (előadásaink - DOC állomány)

VIII. 3. A szervezet közgyűlésén Dániában Zentai Lászlót a Nemzetközi Tájfutó Szövetség (IOF) elnökségi tagjává választják
VII. 10-14. Zentai László résztvesz a GICON2006 konferencián Bécsben
VI. 14. Két spanyol Erasmus diák diplomavédése
VI. 9. Elek István "Image processing and some interesting application"címmel tart előadást az Eidgenösische Technische Hochschule (ETH) intézményében, Zürich, (a Svájci
Mérnökegyesület meghívására)
VI. 8. A Lázár Kollokvium nyolcadik előadása: Márton Mátyás
VI. 6. Galambos Csilla PhD védése
V. 31.-VI. 1. Informatikai Kar szakmai napok
V. 23-25.

Leopoldina Meeting - Thematic Mapping in Geosciences - Applications using New Technologies and Media. A tanácskozás társrendezője a tanszékünk volt, helyszíne a ELTE lágymányosi konferenciaterme. Előadásaink:

  • ISTVÁN KLINGHAMMER und ZSOLT TÖRÖK: Karten des Karpatenbeckens von den Anfängen bis heute. Eine historische Einführung
  • ISTVÁN ELEK: Data Mining Methods in Vectorbased GIS
Megjelenik a Studia Cartologica 13. kötete
V. 20. Tanszékünket Török Zsolt és Verebiné Fehér Katalin képviseli a Osztrák Földrajzi Társaság 150 éves évfordulójának ünnepségén Bécsben
V. 18. Jesús Reyes és Zentai László részt vesz a "Digital approaches to cartographic heritage" workshopon Szalonikiben. Előadásaik: A website about map history for Hungarian pupils (Reyes), Preservation of modern cartographic products (Zentai).
V. 12. Valyon Nóra az Informatikai Kar kiváló hallgatója
V. 4. A Lázár Kollokvium hetedik előadása: Török Zsolt
IV. 28. Zentai László előadást tartott Budapesten a FIG eGovernance, Knowledge Management and eLearning workshopján "ICA CET Activities: Development of the ICA-sponsored Internet Cartography Teaching Programme" címmel (társszerző David Fraser, Ausztrália)
IV. 24-25. A pécsi Apáczai Nevelési és ÁMK által harmadik alkalommal megrendezett Apáczai Szakmai Napokon vett részt Dombóvári Eszter és Gede Mátyás doktoranduszok "Földrajzfoglalkozások az informatika eszközeivel" címmel mutatták be vaktérképes játékukat, a Vakegeret.
IV. 24. Bartos-Elekes Zsombor doktori védése
IV. 20-22. Zentai László részt vesz Visegrádon az Agile nemzetközi térinformatikai konferencián, mint a szervező bizottság hazai tagja
IV. 19. Agile oktatási workshop megrendezése az ELTE Tanári Klubban (Jesús Reyes és Zentai László képviseli a tanszéket). Zentai László megbeszéléseket folytat Milan Konecnyvel, az ICA elnökével.
IV. 6. A Lázár Kollokvium hatodik előadása: Jesús Reyes
IV. 4. Pápay Gyula professzor előadása a Történelmi térinformatikai rendszerekről
III. 30. Nagy számítógép selejtezés
III. 24. Díjazottunk a "Szép magyar térkép 2005 versenyen": a tudományos térképek csoportjában 3. díj (A magyarság néprajzi térképe - a tanszék közreműködésével készült);
III. 20. Ferjan Ormeling , az ICA főtitkára rövid látogatást tesz tanszékünkben.
III. 2. A Lázár Kollokvium ötödik előadása: Gede Mátyás
II. 22. Elek István "Az automatikus raszter-vektor konverzió lehetőségeinek vizsgálata" címmel tart előadást az Új eredmények a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott földtudományi kutatások köréből c. ülésen
II-VI. Az Universidad del País Vasco (Baszkföldi Egyetem) két földmérő mérnök Erasmus hallgatója (Ion Sola Torralba, Irene Antona Erdozain) a tanszékünkön készítik a diplomamunkájukat.
II. 2. A Lázár Kollokvium negyedik előadása: Kovács Béla
II.- 5 hallgatónk Erasmus keretében tanul külföldön: Lovas Róbert (Porto), Nyerges János (Eindhoven), Rohonczi Anita (Karlsruhe), Sprok Bence (As), Valyon Nóra (Vitoria).
I. Török Zsolt docenst a londoni székhelyű Imago Mundi Ltd. igazgatótanácsának tagjává választották. A kartográfiatörténet egyetlen nemzetközi tudományos lapját, az Imago Mundit kiadó, világkonferenciáit rendező szervezetnek először van kelet-európai képviselője.
I. 25-28. Az első "Cartography and GIS" nemzetközi konferencia Borovets-ben (Bulgária). Tanszékünket Jesús Reyes képviselte, aki "GIS site for Hungarian pupils" címmel előadást tartott a 2. plenáris ülésen.
I. 23. Györffy János egyetemi docensnek a Magyar Kultúra Napja alkalmából az oktatási miniszter Apáczai Csere János-díjat adományoz
I. 20. Nyílt nap a TTK-n (földtudományi alapszak)
I. 5. A Lázár Kollokvium harmadik előadása: Györffy János