Az ELTE TTK Környezetfizika hozzájárulási lehetőségei a Vásárhelyi terv továbbfejlesztésének megvalósításához
2002. III. 20.

MEGHÍVÓ

Az ELTE TTK Környezetfizikai Tanszékcsoportja . 2002. március 20-án, szerdán délután 2 órai kezdettel előadóülést és szakmai vitafórumot rendez a TTK lágymányosi déli tömbjében (Budapest, XI. Pázmány Péter sétány 1/C), az épület nyugati bejáratához közeli, földszinti Szabó József teremben (0.803 sz. előadó) az alábbi témakörben:

Az ELTE TTK Környezetfizika hozzájárulási lehetőségei a vásárhelyi terv továbbfejlesztésének megvalósításához

Az ülést Györffy János, a tanszékcsoport vezetője moderálja.
A program és az egyenként 15 percesre tervezett előadások címlistája:

Megnyitó
1. Horváth Ferenc - Gábris Gyula: Folyódinamika és folyamszabályozás.
2. Gábris Gyula: Horizontális sztratigráfia
3. Zentai László: Folyók szabályozás előtti állapotának rekonstruálása régi térképek alapján
4. Timár Gábor: Földtani folyamatok hatása a Tisza recens medencefejlődésére.
5. Bartholy Judit: Árvízi statisztikák, extrém-elemzések és előrejelzések

Hozzászólások

Teaszünet

6. Salát Péter: Árvízvédelmi töltések talajának és anyagának minőség-ellenőrzött műszaki állapotvizsgálata integrált geotechnikai-geofizikai módszerekkel
7. Drahos Dezső: Gátkörnyezetek laza üledékes rétegsorainak minőség-ellenőrzött állapotfölmérése komplex karotázs- és penetrációs szondázásokkal
8. Tóth Tamás - Szafián Péter - Dövényi Péter: Folyami üledékek lerakódásának, és áthalmozásának tanulmányozása és monitorozása nagyfelbontású vízi szeizmikus mérésekkel.

Hozzászólások

A fenti témakörű előadóülésre és vitafórumra minden érdeklődőt szívesen lát az ELTE TTK Környezetfizikai Tanszékcsoportja.