A magyar földtudományi szakemberek világtalálkozói, 1996-2000*

Dudich Endre
Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, H
mail.mft@mtesz.hu


ELŐZMÉNYEK ÉS CÉLKITŰZÉS

A magyar földtudományi világtalálkozó ötlete a millecentenárium előkészítése során vetődött fel Budapesten, egymástól függetlenül a geográfusok és a geológusok részéről. Szerencsére, egymásra találtunk és összefogtunk. A találkozó célját a következőképpen fogalmaztuk meg:

  1. . Lehetőséget biztosítani arra, hogy a Magyarországon, a szomszédos államokban, és szétszórtan a nagyvilágban élő magyar földtudományi szakemberek egymás munkáját közvetlenül megismerhessék, az elmúlt évtized tudományos és műszaki eredményei gyakorlati alkalmazásának bemutatásával.
  2. . A földtudományi oktatók, kutatók és gyakorlati szakemberek eszmecseréje révén előmozdítani az egyes szakterületek és régiók közötti jobb kommunikációt, hatékonyabb együttműködést, és a közös publikálást.
  3. . Kezdeményezni az egységes magyar földtudományi terminológia, valamint a több országban is használható, korszerű oktatási anyagok kidolgozását.
Ezek megvalósítására összefogott a Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyar Geofizikusok Egyesülete, a Magyar Tudományos Akadémia, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi Tanszéke és a Balaton Akadémia. Védnökséget vállalt a Magyarok Világszövetsége és 11 más magyarországi intézmény. Szervezőbizottság alakult Komlóssy György geológusnak, a magyarországi Központi Földtani Hivatal volt elnökének vezetése alatt, a közreműködő egyesületek képviselőinek tevékeny részvételével. A munka központja a Magyarhoni Földtani Társulat titkársága lett.

AZ EDDIGI VILÁGTALÁLKOZÓK RÖVID TÖRTÉNETE

1. HUNGEO'96
1996. augusztus 15-23., Budapest - Balatonalmádi - Vörösberény

Az eddigi találkozók résztvevőinek számáról, az előadások tematikus megoszlásáról az 1. és 2. táblázat tartalmaz adatokat. A résztvevők intézménylátogatásokon vehettek részt, mégpedig az alábbiak közül választhattak:

A siker alapján a Szervezőbizottság állandó Magyar Földtudományi Tudományos és Oktatási Programot (HUNGEOTOP) hozott létre. A HUNGEO'96 Szervezőbizottsága a HUNGEOTOP Operatív Bizottságává alakult át, amelyben természetesen helyet kaptak a külhoni kollégák régiók szerinti képviselői is.
Az Operatív Bizottság elhatározta, hogy 2000-ig évente hasonló rendezvényt szervez, különböző helyszíneken, a külhoni kollégák egyenrangú tevékeny szervezői közreműködésével. Elsőként a székelyföldi kollégák vállalkoztak erre. A szervezést Eigel Tibor (Csíkszereda) irányította.

2. GEO'97
1997. augusztus 21-25., Csíkszereda - Csíksomlyó

Az előadások mellett a programban szerepelt egy látogatás az ásványvíz-palackozó üzemben, valamint Tartos piknik a Gyimesekben.
Augusztus 24-én két egynapos kirándulás közül lehetett választani:

Augusztus 25-én, a Magyarországra való visszautazás során történt Lóczy Lajos emléktáblájának felavatása Nagyváradon.

1998 a Magyarhoni Földtani Társulat fennállásának 150. éve volt. Európában harmadikként alapították a londoni Geological Society és a párizsi Société Géologique de France után. Ezért a Bizottság úgy határozott, hogy ebből az alkalomból ismét Budapesten szervez rendezvényt, a jubileumi eseményekhez kapcsolódóan. Ezek a Társulat hagyományainak megfelelően márciusban voltak, így - sajnos - elkerülhetetlen volt, hogy a GEO'98 eseményei iskolai tanév közben kerültek sorra, ami óhatatlanul rontotta a tanár kollégák részvételi esélyeit.

3. GEO'98
1998. március18-21., Budapest
Földtudományi oktatás, tematikus térképészet

Az előbb említett okok miatt a program is eltért a szokásostól. Részt lehetett venni a Magyarhoni Földtani Társulat 150. éves jubileumi közgyűlésén, a Magyar Állami Földtani Intézet székházában és a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományi Osztályának egész napos ünnepi ülésszakán is, a Magyar Tudományos Akadémián, ahol a hazai földtani tudományok legújabb eredményeit és jelenlegi helyzetét mutatták be.
Ezt egészítette ki a budai Szemlőhegyi termokarszt barlang, a Hadtörténeti Múzeum és a Természettudományi Múzeum megtekintése.
A HUNGEOTOP Operatív Bizottság ülést tartott a külhoni kollégák képviselőinek részvételével. A Magyar Millenniumi Emlékbizottság és a Magyarhoni Földtani Társulat anyagi támogatása révén a szomszédos országokból érkezett kollégák nem fizettek részvételi díjat, megkapták a tanácskozások írásos anyagát és szükség esetén szállásköltségüket is átvállaltuk.
A harmadik összejövetel házigazdái szlovákiai geológuskollégáink voltak. A fő szervező és a kirándulások vezetője a kassai Bacsó Zoltán volt.

4. GEO'99
1999. augusztus 18-23., Vándor-rendezvény Kelet-Szlovákiában és Kárpát- Ukrajnában
Ásványi nyersanyagtelepek - gazdaság - kultúra

A rendezvény útvonalának fő állomásai: (Budapest - Miskolc) - Aranyida/Zlatá Idka - Hrádok/Hrádek (előadóülés) - Jászó/Jasov - Alsósajó/Nižná Slaná - Veszverés/Dlhá Dolina - Dobsina/Dobšiná - Tiszolc/Tisovec -Jolsva/Jelšava - Rozsnyó/Rožňava - Csetnek/Stitník - Betlér/Betliar - Krasznahorka/Krásna Hőrka - Kassa/Košice - Eperjes/Prešov .- Vörösvágás/Červenica - Ránkfüred/Herl'any - Ungvár/Uzshorod - Munkács/Mukacseve - Beregszász/Berehove - Nyíregyháza - Budapest.
Az előadások kivonatai és a szakmai terepbejárás állomásainak ismertetése külön-külön füzetben jelent meg. A hrádoki előadóülésen szakmai videó bemutató is volt.
A HUNGEOTOP Operatív Bizottság Kassán ülést tartott az eddigiek kiértékelésére és a HUNGEO 2000 előkészítésének megbeszélésére, amelyre ismét Magyarországon kerül sor, Szent István király megkoronázásának és ezzel a magyar államnak Nyugat-Európába való befogadásának 1000. évfordulója alkalmából.

A 2000. ÉVI TALÁLKOZÓ

5. HUNGEO 2000
2000. augusztus 15-19., Piliscsaba
A földtudományok a Kárpát-medence fejlődéséről - Múltbeli és jelenkori fejlődési tendenciák. Sokféleség az egységben.

Ez a találkozó a Magyar Millennium hivatalos rendezvényeinek egyike lesz. Piliscsabán a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ad otthont a szakmai programnak.
A tíz felkért plenáris előadás mellett hat szóbeli szekciót - A Geofizika B Geográfia C Geológia D Meteorológia, klimatológia E Kartográfia, geodézia, térinformatika F Oktatás, módszertan - és poszter szekciót is tervezünk.
Lesz szak- és tankönyv, térkép és oktatási eszköz bemutató és az alábbi intézményeket lehet majd meglátogatni:

A találkozó előtt és után is lesz egy-egy kirándulás: A szervezésben újabb egyesületek vállaltak közreműködést:
Magyar Földmérési, Térképezési és Távérzékelési Társaság
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társaság  Magyar Meteorológiai Társaság.

1. táblázat
A résztvevők megoszlása országok és évek szerint

	Ország			1996		1997		1998		1999
	Ausztria		2		1		2		2
	Belgium			1		-		-		-
	Egyesült Államok	1		-		-		-
	Egyesült Királyság	1		-		-		2
	Finnország		1		1		-		-
	Franciaország		1		1		-		-
	Jugoszlávia		4		3		2		-
	Kanada			2		-		-		-
	Németország		1		-		-		1
	Románia			54		63		19		26
	Svédország		1		1		-		3
	Szlovákia		6		1		2		3
	Ukrajna			3		-		-		-
	Külhoniak		78		71		25		37
	Magyarország		56		24		39		19
	Összesen		134		95		64		56
2. táblázat
Az előadások tematikus megoszlása évek szerint
Szóbeli előadások tárgykörei	1996		1997		1998		1999
Geológia általában		2		-		-		-
Földtan				8		6		3		3
Vízföldtan			5		2		1		-
Ásványkőzettan			7		5		-		7
Őslénytan			3		-		-		1
Geomuzeológia			1		-		-		1
Geológia összesen		26		13		4		12

Geofizika			4		1		1		2

Geográfia általában		2		1		-		-
Oktatás és nevezéktan		8		2		7		-
Politikai és etnikai földrajz	10		5		2		1
Geomorfológia, tájföldrajz	7		1		-		-
Természeti erőforrások		4		-		-		-
Geográfia összesen		31		9		9		1

Kartográfia			1		1		2		1

Mindösszesen			62		24		16		16

Poszterek			11		-		4		-

* Előadva Kolozsvárott, 2000. március 18-án, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Bányász- kohász-földtan Szakosztályának Bányász-kohász-földtan konferenciáján.
V I S S Z A