HUNGEO 2000 Szekcióülések - Meteorológia D8
Hazai szélpotenciál mezők, új közelítésben

Radics Kornélia, Bartholy Judit
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, H
nelly@nimbus.elte.hu


Az 1950-es évek elején közel 800 szélmalom üzemelt a szélenergiában nem olyan gazdag Magyarországon. Világszerte a zuhanó energiaárak miatt egy-két évtizeden át úgy tűnt, hogy nem gazdaságos a szélenergia hasznosítása. Azonban az 1970-es évek elejétől minden addigit meghaladó mértékű fejlesztések indultak be, melyek azóta is töretlenül folynak. Hazánkban csak két évtizedes késéssel kezdődtek meg a szélpotenciál mező új szempontok alapján történő feltérképezését szolgáló kutatások.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológia Tanszékén egy 1995-ben elnyert Országos Tudományos Kutatási Alap program keretében a hazai szélenergia hasznosítása peremfeltételeinek áttekintésével foglalkozunk. A rendelkezésünkre álló és az expedíciós méréseinkből származó széladatok segítségével az eddigi szélklíma vizsgálatok összefoglaló, összehasonlító elemzését végeztük el. 13 meteorológiai állomás adatait felhasználva elkészítettük hazánk szélatlaszát, melyben a szélenergia hasznosítás szempontjából lényeges mutatók szerepelnek. Összehasonlító elemzés készült a rendelkezésre álló és kinyerhető szélteljesítményekről, a különböző átlagolási idők révén keletkező hibákról. Digitális terepmodellek magassági és érdességi paramétereinek felhasználásával a szélmező, a szélenergia hasznosítás lehetőségeit felmérő mezoskálájú modelleket adaptáltunk. Egyszerű és összetett terepek modellezési eredményeinek összehasonlításával lehetőség nyílt a modellezési hibák feltárására, az eredmények verifikálására. Becslést tettünk helyi szélenergia potenciálokra, Magyarország szélenergia hasznosíthatóság szempontjából való regionalizálására.