Kuszálik József

Beszámoló és egyben bemutatkozás:
A kolozsvári Babes - Bolyai Egyetemnek Földrajz Karán, a Térképészeti és Földrendezési szakot hallgatom. Az ottani szakon a térképész képzés egy három éves foiskolai oktatással történik, ami alatt a hallgatók a topográfia, általános és tematikus kartográfia valamint a földrendezés területein kapnak felkészítést.
Elnyerve a (romániai) Országos Magyar Diákszövetség részképzési pályázatát sikerült kijönnöm Budapestre tanulni az itteni Térképtudományi Tanszékre. Itt tartózkodásom alatt (március 1.-31.) felkerestem az itteni térképtárakat, bejártam eloadásokra valamint a könyvtár és egyes tanárok segítségével bovítettem ismereteimet.
Eddigi térképezéseim: 1997-tol több romániai tájfutó-térképkészítésben dolgoztam, és 1998-ban Magyarországon (Zsana) és Franciaországban volt alkalmam szintén tájfutó térképeken dolgozni. Besegítettem az 1998-ban megjelent Pádis turistatérképbe is.

Címem: 3400 Kolozsvár (Cluj-Napoca), str. Peana nr. 3/25. ROMÁNIA

Kuszálik JózsefBeszámoló
a budapesti Térképtudományi Tanszéken
történt ”Tavaszi részképzésről”

Mivel diplomamunkám témája egy Kolozs megyei közigazgatási terület kataszteri szempontból való tanulmányozása, már otthon tudtam, hogy a részképzés ideje alatt ezzel nem foglalkozhatom. Éppen ezért, célomnak azt tűztem ki, hogy a részképzés ideje alatt megismerjem a magyarországi szakmai felkészítés milyenségét, bővítsem ismereteimet a tanszéken található szakkönyvekből, valamint előadások hallgatásával. Ezen kívül célom volt a Magyarországon térképezéssel foglalkozó cégek-vállalatok munkaterületeinek és általában az itteni viszonyok megismerése. Nem utolsó sorban pedig új ismerősök szerzése a szakmai területről.
Március elsején érkeztem meg Budapestre és másnap jelentkeztem a tanszéken. A részképzésem 26-ig tartott, amikor is megkezdődött a diákok számára a tavaszi szünet.
Irányításommal Klinghammer István tanszékvezető Györffy János egyetemi docenst bízta meg. Őugyanis elfoglaltsága miatt nem tudta vállalni.
Az első napi ismerkedés után összeállítottam magamnak egy órarendet azokkal a szaktantargyakkal, amelyeket fontosabbnak tartottam.Ezek a következők voltak: Térképrendszerek, Számítógépes grafika, Atlaszkartográfia és Topográfia. Ellátogattam az itteni hallgatókkal és az illető szaktanárokkal: a Széchenyi Könyvtár Térképtárába, ahol a régi (XIV.-XVII. századi) atlaszokat tekintettük meg, és a Hadtörténeti Múzeum Térképtárába, ahol a katonai felmérések térképeit láttuk. Résztvettem a Szép Magyar Térkép kiállítás megnyitóján és a legjobb térképek díjazásán. Résztvettem a Cartographia kft. CD-n megjelenő világatlaszának munkafolyamatainak bemutatásán.
Az előadások mellett a tanszéki tanárok segítségével és szakkönyvekből ismerkedtem meg a GPS-el, Corel-Draw-al. Részletesebben foglalkoztam a turistatérkepek szerkesztésével és főleg külalakjukkal, amely vonzóvá vagy nehezen olvashatóvá teszi a térképet. Ezt azért tanulmányoztam részletesen, mert Kolozsváron most kezdenek megjelenni a térképész magáncégek, amelyek főleg a turistatérképek készítésével próbálkoznak ismertté válni.
Az egy hónap elteltével nagyon hasznosnak tartom az itt töltött időt: képet alkottam a magyarországi térképészképzésről, személyes ismeretséget kötöttem cégvezetőkkel és itt tanuló erdélyi diákokkal. Megismertem egy, a számítógépes térképezéshez fontos grafikus szoftvert, a Corel-Drawt. Továbbá az itteni tanszék támogatásával sikerült beszereznem szakkönyveket és jegyzeteket, aminek a jövőben nagy hasznát veszem.

Kuszálik József,
a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem
Térképészeti szakos hallgatója
Budapest
1999. március 26.

Az itteni tanulmányaimat irányító és segítőtanárok:

Györffy János
Egyetemi docens
Klinghammer István
Tanszékvezető, egyetemi tanár