MEGHÍVÓ

TÉRKÉPEKKEL A KÖRNYEZETÉRT
konferencia és térképkiállítás
Dr. Klinghammer István
tanszékvezető
ELTE Térképtudományi Tanszék
Brezsnyánszky Károly
igazgató
Magyar Állami Földtani Intézet

A rendezvény időpontja:1999. október 14-16.
A rendezvény helyszíne:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Térképtudományi Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
A rendezvény célja:
  • A környezet megismerésével és védelmével foglalkozó tudományágakban tevékenykedő szakemberek közti tapasztalatcsere
  • A térképi megjelenítés fontosságának tudatosítása a nagyközönség körében
  • A millenniumi évfordulóhoz méltó kiállítási anyag összegyűjtése
  • Tudománytörténeti visszatekintés
  • A térképi kultúra népszerűsítése
A rendezvény szervezői:
  • ELTE Térképtudományi Tanszék
  • Magyar Állami Földtani Intézet

Előzetes program

Október 14. délelőttSzakmai és népszerűsítő előadások
Október 14. kora délutánSzakmai és népszerűsítő előadások
Október 14-15.Térképkiállítás, konzultációk
Október 14. késő délutánA kiállítás díjainak átadása
Október 16.Kirándulás

Végleges program, fényképek

A konferencia hivatalos nyelve: magyar, angol.
A Szervező Bizottság biztosítani fogja a külföldi előadások összefoglaló jellegű tolmácsolását.

RÉSZVÉTELI DÍJ NINCS!


Környezetünket eleinte papírra, majd digitális adathordozókra leképező térképekre azóta van szükség, amióta az emberiség igényli a világ térvonatkozású modellezését. Térképekre a jövőben is szükség lesz, ám előállításuk, megjelenésük folyamatosan változik. Ennek az átalakulási folyamatnak jelentős lökést adott az utóbbi néhány évtizedben az informatikai technológia rohamos fejlődése, amely döntő változást idézett elü az adathordozók, feldolgozási technika, adatkarbantartás és sokszorosítás terén. A számítástechnikai eszközöknek köszönhetően jelentősen rövidült az egyes munkafolyamatokra fordítandó idő, s a korábbi analóg technológiát számítógép előtti, digitális módszerek váltották fel. Ezzel egyidőben teljesen kicserélődött a feldolgozást támogató eszközpark. A térképkészítés látszólagos egyszerűsödése azonban egyáltalán nem csökkenti a szakemberek szerepét, csupán a végrehajtás egyes lépcsői során jelentkező feladatok változtak meg, amelyeknek egyik fontos jellemzője az adatbázisra épülés. Pontos, és ugyanakkor esztétikus, a minőségi követelményeknek maximálisan eleget tevő térképeket ugyanolyan kihívás előállítani napjainkban is, mint az előző évszázadok során.
Az első térképek a földrajzi környezet analóg leképezésére szorítkoztak. A környezet több szempont szerinti, részletesebb megismerését szolgáló tudományok, köztük a földtan, talajtan, geográfia, statisztika, meteorológia, stb. megjelenésével a múlt században megkezdődött a tematikus térképek térhódítása. Az utóbbi évtizedekben a multidiszciplináris alapokon nyugvó környezetvédelmi problémákat és megoldásukat segítő térképek nemcsak újabb tematikával bővítették a kört, hanem elindították a több alaptematikából táplálkozó, levezetett térképek térhódítását. Ezeknek hatékony előállítása csak az új, digitális technológia megjelenésével és felhasználásával lehetséges.
A magyar államalapítás millenniumi évfordulója, a közelgő ezredforduló, az Eötvös Loránd Tudományegyetem új épületének felavatása és a Magyar Állami Földtani Intézet tízéves hagyományra visszatekintő Térinformatika a Környezetért konferenciái olyan események, melyekről a szakmának méltóképp kell megemlékezni. A Szervező Bizottság ezért kíván A rendezvényre az Eötvös Loránd Tudományegyetem új, lágymányosi épületének előadó termeiben és galériájában kerül sor, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk az előadással jelentkező, térképet kiállítani kívánó, illetve egyszerűen részt venni kívánó magyar és külföldi szakembereket és minden kedves érdeklődőt. A kiállítás október 12-től egy hónapon keresztül látogatható.