TÉRKÉPÉSZ MSC ÚJ SZERKEZET
(A TÉRKÉPÉSZ MSC MÓDOSÍTOTT TANRENDJÉT AZ IK KT ELFOGADTA 2014. JANUÁR 28-ÁN, TANÁRGYFELELŐSÖK LISTÁJA FRISSÍTVE 2015 FEBRUÁRJÁBAN)
Változás 2016 szeptemberétől: a CAD alapú térképészet (ITM-SCATG) kötelezően választható speciálkollégium lett, míg a helyére a kartográfia modul 2-be az Geovizualizációs megoldások a kartográfiában
(ITM-K2GMKE) került.


Tanulmányok

Kredit

Alapozó modul

43

Választott 3 modul (4 modulból választható)

45

Kötelezően választható speciális kollégiumok

6

Teljesen szabadon választható

6

Diplomamunka

20

ÖSSZESEN

120


ALAPOZÓ MODUL

Tantárgy neve és kódja
Régi tárgy megfeleltetése

Óraszám és kredit

Számonkérés

Kredit

Oktató
Tárgyfelelős

1

2

3

4

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

E

Geodézia
ITM-AGEOE
Geodézia (Felméréstan 1)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

2

Buga László
Kovács Béla

Topográfia
ITM-ATOPE
Topográfia (Felméréstan 2)

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

5

 

2

Buga László
Zentai László

Térinformatika (vektoros és raszteres modellek)
ITM-ATIVRE

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

3

Elek István
Elek István

Térképszerkesztés és -tervezés 1
ITM-ATSZT1E
Térképszerkesztés és -tervezés

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

2

Faragó Imre
Gercsák Gábor

Térképszerkesztés és -tervezés 1
ITM-ATSZT1G
Térképszerkesztés és -tervezés

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

Faragó Imre
Gercsák Gábor

Térképszerkesztés és -tervezés 2
ITM-ATSZT2E
Térképkiadványok 1

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

5

 

2

Faragó Imre
Gercsák Gábor

Térképszerkesztés és -tervezés 2
ITM-ATSZT2G
Térképkiadványok 1

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

5

2

Faragó Imre
Gercsák Gábor

Térinformatikai algoritmusok
ITM-ATIAE

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

3

Fekete István
Fekete István

Vetülettan 1
ITM-AVT1E
Vetülettan 1

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

3

Gede Mátyás
Gede Mátyás

Vetülettan 2
ITM-AVT2E
Vetülettan 2

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

5

 

2

Gede Mátyás
Gede Mátyás

Tematikus kartográfia
ITM-ATEKAE
Tematikus kartográfia 1
Tematikus kartográfia 2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

2

Irás Krisztina
Jesus Reyes

Tematikus kartográfia
ITM-ATEKAG
Tematikus kartográfia 1
Tematikus kartográfia 2

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

Irás Krisztina
Jesus Reyes

Operációs rendszerek
ITM-AORG
UNIX/Linux

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

Kovács Béla
Kovács Béla

Komplex terepgyakorlat (2 hét)
ITM-AKTGY
Nyári szakmai gyakorlat

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

5

3

Kovács Béla
Kovács Béla

Fotogrammetria és távérzékelés
ITM-AFOTE
Fotogrammetria (Felméréstan 3)

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

5

 

3

Mészáros János
Török Zsolt

Geodézia
ITM-AGEOG
Topográfia (Felméréstan 2)

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

Szekerka József
Kovács Béla

Topográfia
ITM-ATOPG
Topográfia (Felméréstan 2)

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

5

2

Szekerka József
Zentai László

Geovizualizáció
ITM-AGVIZE
Kartográfiai vizualizáció 1

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

3

Török Zsolt
Török Zsolt

ALAPOZÓ MODUL ÖSSZESEN

14

5

27

8

2

13

 

2

3

 

 

 

22

9

43

 

 

DIPLOMA

 

1

2

3

4

       
 

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

       

Diplomamunkához kapcsolódó szaklabor
ITM-DSZLG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

C

5

témavezető

Diplomamunka
ITM-DIPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15

 

 

15

témavezető

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 


A KÖVETKEZŐ 4 MODULBÓL 3-AT KELL TELJES EGÉSZÉBEN TELJESÍTENI

MODUL: KARTOGRÁFIA 1

Tantárgy neve és kódja
Régi tárgy megfeleltetése

Óraszám és kredit

Számonkérés

Kredit

Oktató
Tárgyfelelős

1

2

3

4

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

E

Kartográfiai vizualizáció
ITM-K1KVE
Kartográfiai vizualizáció 2

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

5

 

3

Török Zsolt
Török Zsolt

Digitális kartográfiatörténet
ITM-K1DKTE
Kartográfiatörténet

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

C

 

3

Török Zsolt
Török Zsolt

Kartográfai szoftverek
ITM-K1KSZG
Számítógépes kartográfia 4

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

3

Zentai László
Zentai László

Önálló térképészeti projektfeladat
ITM-K1TPFG

 

 

 

 

 

 

 

4

6

 

 

 

 

5

6

Szekerka József
Zentai László

ÖSSZESEN

 

 

 

2

2

6

2

4

9

 

 

 

4

6

15

 

MODUL: KARTOGRÁFIA 2

Tantárgy neve és kódja
Régi tárgy megfeleltetése

Óraszám és kredit

Számonkérés

Kredit

Oktató
Tárgyfelelős

1

2

3

4

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

E

Geovizualizációs megoldások a kartográfiában
ITM-K2GMKE
Tematikus kartográfia 3

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

3

Reyes Jesús
Reyes Jesús

Történelmi térképek szerkesztése
ITM-K2TTSZE
Térképkiadványok 2

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

5

 

3

Faragó Imre
Gercsák Gábor

Történelmi térképek szerkesztése
ITM-K2TTSZG
Térképkiadványok 2

 

 

 

 

 

 

 

 2

3

 

 

 

 

5

3

Faragó Imre
Gercsák Gábor

Geoinformatika alapú kartográfia
ITM-K2GIAKG
Számítógépes kartográfia 2

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

3

Reyes Jesús
Reyes Jesús

Nyomdai feldolgozás (2 csoport)
ITM-K2NYFG
Nyomdai előkészítés 2

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

3

Szekerka József
Zentai László

ÖSSZESEN

 

 

 

0

6

9

2

2

6

 

 

 

2

8

15

 

MODUL: GEOINFORMATIKA 1

Tantárgy neve és kódja
Régi tárgy megfeleltetése

Óraszám és kredit

Számonkérés

Kredit

Oktató
Tárgyfelelős

1

2

3

4

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

E

Térinformatikai rendszerépítés 1
ITM-G1TIR1G

 

 

 

 

4

6

 

 

 

 

 

 

 

5

6

Irás Krisztina
Elek István

Térinformatikai rendszerépítés 2
ITM-G1TIR2G

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

5

3

Elek István
Elek István

Térinformatikai alkalmazások fejlesztése
ITM-G1TIAFG
Raszteres rendszerek
Vektoros rendszerek

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

3

Elek István
Elek István

3D-s modellezés a térinformatikában
ITM-G13DMG
3D modellezés a térinformatikában

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

5

3

Albert Gáspár
Gede Mátyás

ÖSSZESEN

 

 

 

0

6

9

0

4

6

 

 

 

0

10

15

 

MODUL: GEOINFORMATIKA 2

Tantárgy neve és kódja
Régi tárgy megfeleltetése

Óraszám és kredit

Számonkérés

Kredit

Oktató
Tárgyfelelős

1

2

3

4

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

E

GIS-adatbázis-kezelők
ITM-G2GABKG

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

3

Elek István
Jesus Reyes

Távérzékelt adatok feldolgozása
ITM-G2TAFG
Távérzékelés (Felméréstan 4)

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5

3

Mészáros János
Elek István

Nyílt forráskódú webes GIS
ITM-G2NYFWG
Webes geoinformatika 1

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

5

3

Gede Mátyás
Gede Mátyás

Önálló geoinformatikai projektfeladat
ITM-G2GIPFG

 

 

 

 

 

 

 

4

6

 

 

 

 

5

6

Irás Krisztina
Jesus Reyes

ÖSSZESEN

 

 

 

0

4

6

0

6

9

 

 

 

0

10

15

 


KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK: 6 KREDITET KELL ELVÉGEZNI

Tantárgy neve és kódja
Régi tárgy megfeleltetése

Óraszám és kredit

Számonkérés

Kredit

Oktató
Tárgyfelelős

1

2

3

4

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

Kr

E

Gy

E

CAD alapú térképészet
ITM-SCATG
Számítógépes kartográfia 3
       
2
3
                  Reyes Jesús
Reyes Jesús

Image processing software development
ITM-SIPSDG

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

2

4

 

5

4

Elek István
Elek István

Webtérképészet
ITM-SWEBTG
Webtérképek

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

3

Reyes Jesús
Reyes Jesús

Atlaszkartográfia
ITM-SAKE
Atlaszkartográfia 1 és 2

2

 

3

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

3

Márton Mátyás
Zentai László

Script nyelvek
ITM-SSNYG

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

3

Gede Mátyás
Gede Mátyás

Terminology of cartography
ITM-STCE
The English language terminology of cartography

2

 

4

 

 

 

2

 

4

 

 

 

5

 

4

Gercsák Gábor
Gercsák Gábor

Távérzékelt felvételek elemzése
ITM-STFEE (= IPM-08irTFEE)

 

 

 

2

 

3

 

 

 

2

 

3

5

 

3

László István
Zentai László

Navigációs rendszerek
ITM-SNRG
Webes geoinformatika 3

 

2

3

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

5

3

Kovács Béla
Zentai László

Kiadványszerkesztés
ITM-SKSZG
Kiadványszerkesztés

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

2

3

 

5

3

Irás Krisztina
Zentai László

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6