A térképész mesterszak tanterve

A mindenkor érvényestanterv az Informatikai Kar Tanulmányi Osztályának honlapján olvasható.
utolsó módosítás: 2012. IV. 28.
Kód
Tantárgy hivatalos neve
Tantárgyfelelős
Óratartó
Óraszám
(ajánlott szemeszterek)
Számon-
kérés*
ECTS
kredit
Előfeltétel
1
2
3
4
E
Gy
E
Gy
E
Gy
E
Gy
E
Gy
ITM-GEOE Geodézia (Felméréstan 1) Zentai László Buga László
2
5
2
-
ITM-TOPE Topográfia (Felméréstan 2) Zentai László Buga László
2
5
2
ITM-GEOE
ITM-TOPG Topográfia (Felméréstan 2) Zentai László Szekerka József       2          
5
2
ITM-GEOE
ITM-FOTE Fotogrammetria (Felméréstan 3) Zentai László Mészáros János
2
5
2
ITM-GEOE
ITM-TAVE Távérzékelés (Felméréstan 4) Zentai László Timár Gábor
2
5
2
ITM-TOP
ITM-KRTE Kartográfiatörténet Török Zsolt Török Zsolt
2
5
2
-
ITM-VT1E Vetülettan 1 Klinghammer István Györffy János
2
5
2
-
ITM-VT2E Vetülettan 2 Klinghammer István Györffy János
2
5
2
ITM-VT1E
ITM-KV1E Kartográfiai vizualizáció 1 Török Zsolt Török Zsolt
2
5
2
-
ITM-KV1G Kartográfiai vizualizáció 1 Török Zsolt Török Zsolt  
1
             
5
2
-
ITM-KV2E Kartográfiai vizualizáció 2 Török Zsolt Török Zsolt
2
5
2
ITM-KV1
ITM-KV2G Kartográfiai vizualizáció 2 Török Zsolt Török Zsolt          
1
     
5
1
ITM-KV1
ITM-TEKA1E Tematikus kartográfia 1 Gercsák Gábor Draskovits Zsuzsa
1
C
1
-
ITM-TEKA1G Tematikus kartográfia 1 Gercsák Gábor Draskovits Zsuzsa  
 
2
         
5
3
-
ITM-TEKA2E Tematikus kartográfia 2 Gercsák Gábor Gercsák Gábor
   
1
3
1
ITM-TEKA1
ITM-TEKA2G Tematikus kartográfia 2 Gercsák Gábor Draskovits Zsuzsa          
2
      5
3
ITM-TEKA1
ITM-TEKA3E Tematikus kartográfia 3 Gercsák Gábor Jesús Reyes
2
C
3
ITM-TEKA2
ITM-AK1E Atlaszkartográfia 1 Márton Mátyás Márton Mátyás
1
C
1
ITM-TSZT
ITM-AK1G Atlaszkartográfia 1 Márton Mátyás Márton Mátyás          
1
   
C
 
2
ITM-TSZT
ITM-AK2E Atlaszkartográfia 2 Márton Mátyás Márton Mátyás
1
5
1
ITM-AK1
ITM-AK2G Atlaszkartográfia 2 Márton Mátyás Márton Mátyás              
1
 
5
2
ITM-AK1
ITM-RRE Raszteres rendszerek Elek István Elek István
1
C
1
-
ITM-RRG Raszteres rendszerek Elek István Elek István  
1
             
5
2
-
ITM-VRE Vektoros rendszerek Elek István Elek István
1
C
1
-
ITM-VRG Vektoros rendszerek Elek István Elek István      
1
         
5
2
-
ITM-SZK1G Számítógépes kartográfia 1 Reyes Nunez José Jesús Kovács Béla
2
5
2
-
ITM-SZK2G Számítógépes kartográfia 2 Reyes Nunez José Jesús Reyes Jesús
3
5
4
-
ITM-SZK3G Számítógépes kartográfia 3 Reyes Nunez José Jesús Kovács Béla
2
5
3
ITM-SZK2
ITM-SZK4E Számítógépes kartográfia 4 Reyes Nunez José Jesús Zentai László
1
0
ITM-SZK3
ITM-SZK4G Számítógépes kartográfia 4 Reyes Nunez José Jesús Zentai László          
1
     
5
3
ITM-SZK3
ITM-WGEO1G Webes geoinformatika 1 Elek István Gede Mátyás
2
5
3
ITM-SZK2G
ITM-WGEO2E Webes geoinformatika 2 Elek István Kovács Béla
2
5
2
ITM-WGEO1G
ITM-WGEO3G Webes geoinformatika 3 Elek István Elek István
2
5
3
-
ITM-TSZTE Térképszerkesztés, -tervezés Gercsák Gábor Gercsák Gábor / Faragó Imre
1
3
1
-
ITM-TSZTG Térképszerkesztés, -tervezés Gercsák Gábor Gercsák Gábor / Faragó Imre  
3
             
5
4
-
ITM-TK1E Térképkiadványok 1 Gercsák Gábor Faragó Imre
1
5
1
ITM-TSZTE
ITM-TK1G Térképkiadványok 1 Gercsák Gábor Faragó Imre
2
 
5
3
ITM-TSZTE
ITM-TK2E Térképkiadványok 2 Gercsák Gábor Faragó Imre
1
5
1
ITM-TK1
ITM-TK2G Térképkiadványok 2 Gercsák Gábor Faragó Imre          
2
     
5
3
ITM-TK1
ITM-NYE1E Nyomdai előkészítés 1 Márton Mátyás Szekerka József
1
   
3
1
-
ITM-NYE1G Nyomdai előkészítés 1 Márton Mátyás Szekerka József  
3
             
5
3
-
ITM-NYE2G Nyomdai előkészítés 2 Márton Mátyás Márton Mátyás
2
5
2
ITM-NYE1
ITM-SZSZ1E Szakszeminárium 1 Reyes Nunez José Jesús Verebiné Fehér Katalin / Jesús Reyes
1
3
1
-
ITM-SZSZ2E Szakszeminárium 2 Reyes Nunez José Jesús Márton Mátyás / Zentai László
2
C
2
-
ITM-SZSZ3E Szakszeminárium 3 Reyes Nunez José Jesús Irás Krisztina
2
5
2
-
Szabályozottan választható spec. koll. (minden tárgy 2 kredit) - a tárgyak csak minden második szemeszterben vannak meghirdetve
  ÖSSZESEN 4 KREDIT VÁLASZTANDÓ Zentai László  
4
   
4
 
ITM-MMK Multimédia a kartográfiában Török Zsolt / Kovács Béla Török Zsolt / Kovács Béla                
5
    ITM-SZK3G
ITM-UL UNIX/Linux Kovács Béla Kovács Béla                
5
    ITM-SZK3G
ITM-3DMT 3D modellezés a térinformatikában Elek István Elek István                
3
    -
ITM-WEBT Webtérképek Reyes Nunez José Jesús Jesús Reyes                
C
    -
ITM-UKGYA Űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai Ferencz Csaba Ferencz Csaba                
C
    -
ITM-TFTH Tájfutó térképek helyesbítése Zentai László Zentai László                
3
    -
ITM-FFI Földrajzi felfedezések az interneten Török Zsolt Török Zsolt                
C
    -
ITM-AOTE Amerikai őskultúrák térképészeti emlékei Reyes Nunez José Jesús Jesús Reyes                
5
    -
ITM-PELE Publishing in English language environment Gercsák Gábor Gercsák Gábor                
3
    -
ITM-ELTC The English language terminology of cartography Gercsák Gábor Gercsák Gábor                
3
    -
ITM-WTTE Webes térinformatikai technológiák (előadás) Elek István Elek István                
C
    -
ITM-NYGSZG Nyílt forráskódú geoinformatikai szoftverek Mészáros János Mészáros János                  
5
   
Diplomamunka
ITM-SZGY Nyári szakmai gyakorlat Gercsák Gábor Szekerka József / Faragó Imre / Kovács Béla
2 hét
5
4
ITM-SZK3G, ITM-TOP, ITM-TSZT
ITM-DSZL1G Diplomamunkához kapcsolódó szaklabor 1 témavezető témavezető
3
C
3
 
ITM-DSZL2G Diplomamunkához kapcsolódó szaklabor 2 témavezető témavezető
3
C
3
 
  Diplomamunka készítése témavezető témavezető
10
 
  Félévenkénti kreditek száma    
31
29
30
24
   
114
 
  Szabadon választható tantárgy    
6
   
6
 
  Mindösszesen          
120
 

* Számonkérés típusai: 5: ötfokozatú skála, 3: háromfokozatú skála (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg), C: C típusú kollokvium (évközi számonkérés)