Térképész mesterszak felvételi tematika

Elméleti témakörök:

1. A Föld alakja, méretei, térképi referenciafelületek, a földi koordináták és tulajdonságaik.
2. A műholdas helymeghatározó rendszerek (GPS) felépítése, működése, pontossága.
3. Térképtípusok (méretarány és rendeltetés szerinti csoportosítás)
4. A magyar földrajzinév-adás elve. A magyar földrajzi nevek helyesírásának elvei.
5. A domborzatábrázolási módszerek áttekintése. A szintvonalas domborzatábrázolás.
6. A magyarországi katonai és polgári topográfiai térképrendszerek és vetületük.
7. A térképi ábrázolás általános ismérvei - tárgyi és rajzi törvényszerűségek. A térképi megjelenítés grafikai eszközei
8. A tematikus ábrázolás típusai és alkalmazásuk a földtudományokban (a földtan, a geofizika, a meteorológia és a geográfia) térképein
9. Grafikus információk raszteres és vektoros tárolása, állományformátumok.
10. A vektoros térinformatikai rendszerek alapelvei és legfontosabb
jellemzői
11. A raszteres adatmodell alapelvei és két fő alkalmazási területe
(űrfotók, 3D-s terepmodellek).
12. A térképészet története a kezdetektől az újkorig.
13. A magyar polgári és tudományos célú térképezések (19-20. század)
14. Hazai térképgyűjtemények, térképi alapanyagforrások. A geotudományokban használt tematikus térképek készítésének intézményi háttere és forrásmunkái.
15. Az Egységes Országos Térképrendszer


Gyakorlati témakörök:

Térképészeti földrajzi és alapvető topográfiai alapismeretek:

16. Magyarországi földrajzi objektumok (domborzat és vízrajz, városok)
17. A Kárpát-térség tájtagolódása. Néprajzi és természetföldrajzi tájfelosztások
18. Történelmi-gazdasági területegységek a Duna-menti országokban.
19. Európa topográfiája
20. A Közel-Kelet topográfiája
21. Ázsia természetföldrajzi nagytájai, országcsoportjai
22. A gyarmatbirodalmak kialakulása és felbomlásnak térkép vonatkozásai Afrikában és Dél-Amerikában.

Gyakorlati térképhasználat:

23. Metszet- és tömbszelvényszerkesztés
24. A topográfiai térképek keretmezejéről leolvasható információk
25. Turistatérképről megtett út hosszának, kijelölt terület nagyságának, É-i
irány meghatározása.
26. Földtudományi tematikus térképről információk leolvasása.
27. Térképi tájékozódás, a különböző É-i irányok meghatározása.