FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK
TÉRKÉPÉSZ ÉS GEOINFORMATIKUS SZAKIRÁNY

Tantárgy neve: TÉRKÉPRAJZ ÉS -TECHNOLÓGIA 1

Tantárgy heti óraszáma: 0+2
kreditértéke: 2
tantárgyfelelős neve: Szekerka József
tanszéke: Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
számonkérés rendje: gyakorlati jegy

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:


Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:


Vissza a térképész és geoinformatikus szakirány tantervi hálójához