FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK
TÉRKÉPÉSZ ÉS GEOINFORMATIKUS SZAKIRÁNY

Tantárgy neve: TÉRKÉPÉSZETI FÖLDRAJZ 2 (Európa)

Tantárgy heti óraszáma: 0+2
kreditértéke: 2
tantárgyfelelős neve: Draskovits Zsuzsanna
tanszéke: Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
számonkérés rendje: gyakorlati jegy

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:


Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:


Vissza a térképész és geoinformatikus szakirány tantervi hálójához