FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK
TÉRKÉPÉSZ ÉS GEOINFORMATIKUS SZAKIRÁNY

Tantárgy neve: FÖLDI ÉS TÉRKÉPI KOORDINÁTARENDSZEREK

Tantárgy heti óraszáma: 2+1
kreditértéke: 3
tantárgyfelelős neve: Györffy János
tanszéke: Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
számonkérés rendje: kollokvium + gyakorlati jegy

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:


Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:


Vissza a térképész és geoinformatikus szakirány tantervi hálójához