A térképész szakirányra szakosodás kritériumai

A keretszám: maximum 40 fő
A szakirányra az alábbi tantárgyakból:

képzett tanulmányi átlag alapján rangsoroljuk a hallgatókat.

A szakirányra a legjobb átlagot elért 40 hallgató jelentkezhet.