Szép Magyar Térkép 1998

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Lázár Deák Térképészeti Alapítvány immár 4. éve rendezi meg a legszebb magyar térképek versenyét és kiállítását.
Az elmúlt év kartográfiai dokumentumaiból 181 művet küldtek be a különböző térképkészítő műhelyek és kiadók.
Ez évben - a korábbi gyakorlattól némileg eltérően -, az alábbi kategóriában jutalmazza a szakértőkből álló zsüri.

A térképek nyelvtől független információközvetítés eszközei, ám csak akkor juthat a felhasználó is ugyanarra a következtetésre, ha készítővel azonos képi nyelven "beszélnek".
A térképek fontos részei a vizuális kultúrának, ugyanakkor s környezeti realitás specifikus modelljei is, míg bizonyos térbeli szerkezeteket és kapcsolatokat nagy hűséggel képeznek le.
Az új digitális technológiák nemcsak a kartográfiai ábrázolási formák vizuális képét változtatták meg, hanem a térhez kötött strukturális adatok feldolgozását is átalakították.
Jelenleg legalább nyolc nemzeti vagy nemzetközi műholdas rendszer szolgáltat felvételeket meteorológiai, erőforrás-kutatási és térképezési célokra. A műholdas távérzékelés adathasznosítási vagy adat-felhasználási problémák megoldása azon múlik, hogy a felhasználói szervezetek és szolgálatok az elektronikus képi adatok grafikus információkká történő gazdaságos átalakítását milyen mértékben tudják elvégezni és összekapcsolni a gazdasági élettel, a közigazgatás és a tudomány különböző tartalmú és célú ágazati és területi információs rendszereivel.

E versennyel és kiállítással a magyar térképkultúra állandó fórumát kívántuk létre hozni, ahol egymás mellett láthatjuk a különböző térképkészítő műhelyek alkotásait.

Plihál Katalin