" Szép magyar térkép 1998"


A bíráló bizottság a 181 beküldött munkát négy csoportba sorolta és díjait az egyes csoportokban lévő kiadványok szinvonalának, tartalmának, kivitelének és célszerűségének megfelelően adta ki.

Az első csoport: idegenforgalmi és turistatérképek, atlaszok, CD-ROM-ok közül
1. díjat nyert Pécs exkluzív atlasza (1999), amely Pécs város és környékének idegenforgalmi szempontból újszerű, érdekes és tartalmas bemutatása. A Székely és Társa kiadásában napvilágot látó atlasz nemcsak térképeket, idegenforgalmi adatokat és leírásokat tár olvasói elé, hanem a hazai gyakorlatban elsőként ugyanazon területről ortofoto eljárással kidolgozott légifényképeket is. Így az atlasz a sokoldalú felhasználást segíti elő és lehetőséget nyújt a legszélesebb térképolvasó tábornak is arra, hogy gyakorolja magát a légifénykép olvasásban. A harmónikus színek, a vonalelrendezés és a névanyag is tetszetős kivitelt mutat.

2.díjat nyert a Paulus Térképszerkesztő Iroda kiadványa: a Hortobágy Nemzeti Park 1:90 000 méretarányú idegenforgalmi és tájtérképe. Finom rajzolatú, igen részletes és a Park értékeit – különösen madárvilágát – a látogató előtt érdekesen feltáró, reprezentatív térképlap.

Ugyancsak 2. díjat nyert a Börzsöny turistaatlasza és utikönyve, amelyet síelők, kerékpárosok és gyalogtúrázók részére állított össze a Cartographia Kft. Az 1:40 000 méretarányú turistatérkép áttekinthetően együtt mutatja be a túrautakat, a növényzetet, a lakott helyeket, minden turisztikai érdekességet és az igénybe vehető szolgáltatásokat. A bizottság a térkép kivitelét és újszerűségét (13 település utcanevekkel, túraleírás, település ismertetők) külön is értékelte.

A 3.díjat három pályamű érdemelte ki:


A második csoportban a tudományos térképek közül
1. díjat nyert a MÁFI és Rudas & Karig Kft. által készített a Balaton part környékének környezetföldtani elektronikus atlasza (CD-ROM) . Ez a Balaton 3-5 km-es parti sávját mutatja beegy topográfiai és öt tematikus térképvariációban: földtani, geomorfológiai, vízföldtani, mérnökgeológiai és szennyeződés-érzékenységi tematikus szelvényeken. Különösen az utóbbi jelent aktualitást amellett, hogy hatalmas anyag feldolgozását és megjelenítését teszi lehetővé.
A harmadik csoportban a kartográfiai térképsorozatok közül
1 díjat nyert az AGÁT-TOPOGRÁF Kft Zsebtérkép –sorozata.
Ezek a 8x5 cm-re hajtogatott kis kiadványok a legszükségesebb idegenforgalmi információkat tartalmazzák, ugyanakkor zsebben, tárcában könnyen elhelyezhetők, iratgyűjtőben tárolhatók. A térképek egységes kivitelben készültek, és egy-egy települést ábrázolnak, (hátoldalukon pedig azt a régiót, ahova tartoznak).

2. díjat nyert a Szarvas András kiadásában megjelenő, zömében várostérképeket tartalmazó sorozat.
A kiadványokat az egységes megjelenésre való törekvés jellemzi és a legkorszerűbb kartográfiai elvek felhasználásával készültek.


A negyedik csoportba sorolt iskolai és fali térképek közül a bizottság csak a 2. díjat adta ki a G.Peters Kiadó Közép-Európa falitérképéért. A munka az európa tanácsi csatlakozásunk idején hiányt pótló, jó kiállítású, tartalmában is kiemelkedő alkotás.
Ugyanakkor ebből a csoportból dícséretben részesítte a Cartographia Kft "A trianoni béke következményei" c. falitérképét, továbbá Észak- és Közép-Amerika falitérképet, amely a Stiefel Kft munkája.
Végül a bizottság nagyra becsülte azokat az újdonságra való törekvéseket, amelyek a kiadványokban meg is valósultak, így a különleges megoldásokért 1. díjban részesítte az AGÁT Kft Budapest belvárosa sétáló térképét, amely három nyelven gazdag tartalommal adta közre műanyagbevonatú lapon a városba látogatókat érdeklő információkat.
Különleges megoldásukért dícséretben részesítette még a bizottság a ZÉTA Sport Bt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térképét és a Térképstúdió által megjelenített V. Erdész Tájfutó Európa bajnokság 1:10 000 méretarányú térképét.

A magyar térképkészítő műhelyeket és kiadókat tömörítő szakmai szervezet, a Magyar Térképészeti Egyesület a pályázaton induló tagjai közül külön elismerésben részesítette:

Vissza a magyar térképészet kezdőoldalára!