Szép Magyar Térkép 2012

Díjazottak


Sorozat

1. díj
            Frigoria Könyvkiadó Kft. és a DIMAP Bt.: Kerékpárral Budapest környékén 6-7. Budapesttől délre, A Velencei-tó és térsége.
A kerékpáros túrázóknak készült térképsorozat újdonsága az ábrázolt területekben, valamint a kereten kívüli információk gazdagságában mutatkozik meg. Az igényes kivitelű térképek jól kiemelik a kerékpározásra alkalmas útvonalakat, az útvonalszelvények, útvonal-ajánlások és információk felkészítik a kirándulókat az ismeretlen terepen való tájékozódásra.

Dicséret
            MapExpert cégcsoport (Carpatmap Kft., OmegaKart Kft.): Erdélyi községek falitérképeinek sorozata (Ákosfalva, Csíkszentgyörgy, Marosszentgyörgy)
A három települést külön-külön falitérképen ábrázoló sorozat minden egyes tagja teljesíti a falitérképektől elvárt követelményeket: a tartalom távolról is jól olvasható, a kivitel esztétikus, áttekinthető. Külön értékelendő, hogy a térképek háromnyelvűek, ezzel is gazdagítva a névrajzi ismereteket.


Tudományos térkép

1. díj
            MTA CSFK Földrajztudományi Intézet: A Kárpát–Pannon-térség változó etnikai arculata
A térképgyűjtemény kiválóan összefoglalja a Kárpát-medence népességi jellemzőit a középkor végétől, napjainkig. A korábban egyenként is napvilágot látott térképek most egységes kivitelben jelentek meg, így a történelmi-etnikai folyamatok gyorsan áttekinthetők. A térképek színválasztása kifejezetten harmonikus, nagyban megkönnyíti a térképek értelmezését. A magyar és angol nyelvű tartalmi leírások tovább emelik a térképgyűjtemény tudományos értékét.

2. díj
            Cartographia Kft.: Földrajzi világatlasz
A hagyományosan színvonalas kivitelű, esztétikus politikai, természet-, társadalom- és gazdaság-földrajzi térképeit jól kiegészítik a földtudományi vonatkozású ábrák, metszetek, valamint a naprakész adatokkal bővített világgazdasági táblázatok. Az atlaszművet egyaránt elégedettséggel forgathatják szakemberek, iskolások, valamint a földrajz szerelmesei.


Idegenforgalmi térképek

2. díj
            Paulus 2008 Kft.: Novohrad–Nógrád Geopark geoturisztikai térkép
A kellemes színhatású térkép a 2010-ben alakult Novohrad–Nógrád Geopark területén elhelyezkedő élő és élettelen természetet, a helyi kulturális, idegenforgalmi és gasztronómiai értékeket szemlélteti. Kiemelendő, hogy ez a geopark első, nagyközönség számára készült geoturisztikai ábrázolása, mely a határon átnyúló szlovák területet is bemutatja. A hátoldalon egy önálló földtani térkép, továbbá fényképek és metszetek egyaránt helyet kaptak.

3. díj
            Corvina Kiadó: Magyarország idegenforgalmi autóstérkép
Az igényes kidolgozású, színvilágában visszafogott, de jól olvasható autóstérképen hangsúlyosan szerepelnek az idegenforgalmi látványosságok. A jeleket és betűtípusokat harmonikusan választották meg a készítők. Az idegenforgalmilag frekventált települések turisztikai értékei áthajtási autótérképen jelennek meg a hátlapon.

Dicséret
            Nagy László: Monorierdő domborzata
A helyi újság mellékleteként megjelenő térkép részletesen bemutatja a környék természeti viszonyait gazdag névrajzzal, melynek nemcsak tájékoztató, hanem honismereti jellege is értékelendő.


Digitális térkép

2. díj
            Országos Meteorológiai Szolgálat: OMSZ új fejlesztésű valószínűség mezői az ALADIN modell előrejelzésében az OMSZ által fejlesztett megjelenítő rendszer segítségével
Az OMSZ a kezdetektől részt vesz az ALADIN projektben, amelynek a legfontosabb célja egy korszerű korlátos tartományú numerikus előrejelző modell megalkotása és fejlesztése. Megjelenítő és az ezt kiegészítő mezőszerkesztő rendszere képes a meteorológiai megfigyelések és előrejelzések komplex megjelenítésére, illetve a kapcsolódó mezőszerkesztő felület alkalmas arra, hogy a szakemberek módosíthassák az automatikusan előállított prognózisokat. A bizottság az új rendszer térképi megjelenítő-képességét, valamint tudományos színvonalát egyaránt értékesnek találta.

Dicséret
            Interspect Kft.: Pákozdi Katonai Emlékpark ortofotótérképe
Az Interspect Kft. a pákozdi csata nemzeti emlékhelyéről 2012-ben készített fél cm-es terepi felbontású légifelvétel-sorozatot, amely a részletessége miatt eddig egyedülálló. Ez a világ első ilyen nagy területről, gyorsan mozgó repülőgépről készített nagyfelbontású sorozata. Az ortofotótérképet mint térképszerű-ábrázolás technikai megoldását a zsűri dicsérettel jutalmazta.


Különdíjak

Leginnovatívabb térkép
            Kossuth Kiadó:  Budapest okoskönyv 
A térkép fővárosunk legfontosabb látnivalóit mutatja be, emellett egy QR-kód gyűjtemény is szerepel rajta, amely az okostelefonos és tabletes alkalmazások segítségével a feltüntetett nevezetességek honlapjára irányítja az érdeklődőt. A praktikus kiadvány innovatív módon ötvözi a legkorszerűbb infokommunikációs technológia nyújtotta új megoldásokat, a kartográfiát valamint a multimédiás idegenforgalmi tájékoztatást. A bizottság fontosnak tartotta ennek az újszerű kiadványnak a díjazását.

Legszebb térkép
            MTA CSFK Földrajztudományi Intézet (szerkesztők: Kocsis Károly-Tátrai Patrik): A Kárpát–Pannon-térség etnikai térképe
A bizottság úgy döntött, hogy a beküldött 48 pályamű közül idén külön díjazza a megjelenésében harmonikus, a kartográfiai tartalmat mindenki számára könnyen értelmezhetően közvetító alkotást, amely a Kárpát–Pannon-térség változó etnikai arculata c. térképgyűjtemény 1 : 500 000 méretarányú, 2001-es állapotot tükröző térképe.
A Kárpát-medence etnikai jellemzőit szemléltető kétlapos térképen település szerinti bontásban szerepelnek az egyes etnikumok megoszlását tükröző kördiagramok. Nagy kihívást jelentett a szerkesztőknek, hogy megtalálják az összhangot a legkisebb és legnagyobb méretű jelek, valamint az egyes népeket jelző színek között. A kiemelkedő kartográfiai munka eredményeként létrejött áttekinthető, esztétikus kivitelű térkép értékét az igényes nyomtatás is emeli.