Szép Magyar Térkép 2010 - Díjazottak

Tudományos kategória

I. díj: Győr-Moson-Sopron Megye Levéltára: Sopron várostörténeti atlasz

A nemzetközi várostörténeti sorozatban megjelent első hazai monográfia térképmellékletei kitűnően támogatják a város fejlődését leíró szöveget. Igényes, magas színvonalú grafikus és nyomdai kivitelükkel jelentősen emelik a kiadvány magas tudományos értékét.

II. díj: Geobook Hungary Kft.: Csillagatlasz kistávcsövekhez

Az elsősorban amatőr csillagászok számára készült kötet térképei a tervezési elveket következetesen valósítják meg és már-már aszkétikusan egyszerű kivitelükkel is jól használható, korszerű, az alapismereteken jelentősen túlmutató tudásanyagot jelenítenek meg.

III. díj: MÁFI: Magyarország kainozoós földtani térképe és dombortérképe

A Magyar Állami Földtani Intézet újabb kiadványaihoz mind tartalmában mind megjelenésében illeszkedő sík- és dombortérkép együttes színvilágával és szokatlan megjelenésével mintegy reprezentálja a hazai földtudomány legújabb eredményeit.


Iskolai térképek kategória

Dicséret: Cartographia Tankönyvkiadó Kft.: A Duna vízgyűjtő területe

A térkép tartalmához jól illeszkedő, a vízgyűjtő terület természeti képét utánzó színeivel kellemes, rendezett összhatást kelt.


Sorozat kategória

Dicséret: DIMAP Bt.- Frigoria: Frigoria kerékpártúrák sorozat

Dicséret: Topográf Térképészeti Kft.: Az Új Szó térképes újságmelléklet sorozata

Elsősorban kitartásukért az általuk kifejlesztett termék folyamatos megjelentetéséért illeti dicséret a két kiadót. Mindkét térképtípus szokatlannak mondható a hazai piacon.

A DIMAP-Frigoria féltucatnyi, egységes stílusú kerékpártúra-térképe remélhetőleg tovább bővülő sorozat marad.

A Topográf a magyar térképészet régi és mára szinte elfeledett hagyományait élesztette fel térképes újságmellékletével, amellyel nemcsak új értékesítési lehetőséget, de a hazai térképek számára új térképolvasókat is talált.


Idegenforgalmi kategória

I. díj: GiziMap: „India térképe”

A nagyméretű térképlap elsősorban a kitűnően megválasztott színek kontrasztjával emeli ki az óceán kékjéből a hatalmas indiai szubkontinens egészét. A térképi tartalom és a többnyelvű névrajz részletessége ellenére is jól olvasható. Az olvasóban sokáig megmarad az erőteljes és változatos természetföldrajzi kép, amely a hatalmas országot érdekessé és vonzó idegenforgalmi célponttá teszi.

II. díj:
Szarvas András- Térkép-Faragó Bt: Az Őrség, a Vend-vidék és a Vasi-hegyhát

A visszafogott színvilágú, kellemes, jól olvasható térkép domborzatábrázolásával és gazdag névrajzával emelkedik ki a hasonló termékek közül. A terület megkívánta többnyelvű névrajz és a határon átnyúló kapcsolatok hangsúlya fontos belső értékei a kiadványnak.
és
Topográf Térképészeti Kft.: Törökbálint térképe

A várostérkép a beépítettséget és a városi terek funkcionalitását is első pillantásra bemutató, mogyoróbarna árnyalataival kellemes összhatást keltő térképen egyetlen pillantással átlátható a gyorsan fejlődő agglomerációs település területe.

III. díj: Hibernia Nova Kft.- Szarvas András: Bulgária autótérképe

A hazai autótérképek hagyományit követő térképlap aktualizált úthálózata jól emelkedik ki a szándékoltan elnagyolt domborzati háttérből. Latin és cirill betűs névírása jól olvasható, a térkép bulgáriai tematikus tartalmával egyszerűen és könnyen használható.

Dicséret:

Bogdanovits András-Frigoria: Bringára fel! Kerékpártúrák itthon
A kerékpárosok számára országos túrákat ajánló kiadvány merész ötlettel oldja meg a háttértérkép kérdését. A halványított árnyalatú alaptérképen erőteljes színekkel emeli ki a tematikus tartalmat és így szokatlan, de harmonikus összhatást hoz létre.
és
Firbás Térkép Stúdió Bt.: Szeged belvárosának színes látványtérképe

A kevés hazai panorámatérkép között különlegesség a plakátszerű, erőteljes színekkel és elnagyolt épületrajzzal jellemezhető alkotás, amely vidám színes foltjaival megeleveníti az alföldi nagyváros belvárosát


A Digitális Magyar Térkép 2010 pályázatra benyújtott művek értékelése

I. díj: Cartographia-Tankönyvkiadó Kft: Középiskolai történelmi atlasz

A termék példamutató módon használja ki a digitális technológia adta lehetőségeket: a térképek tematikus elemekre bontása, a képek, animációk és az interaktív megjelenítési lehetőségek olyan hasznos tanári segédeszközt alkotnak, amely nemcsak didaktikus felépítésével, hanem esztétikus megjelenésével is támogatja a korszerű történelemoktatást.

Dicséret: Kommunálinfo Információs Szolgáltató Zrt.: Intelligens térkép: napenergia felhasználáson alapuló energia nyilvántartó modul (4)

A magyar piacon újdonság a napenergia felhasználását támogató, elsősorban a szakmai felhasználók számára készült, a tervezést egyszerű és jól kezelhető térképes felülettel támogató, könnyen elérhető és rugalmas modul.