Szép Magyar Térkép 2009
Zsüri

A bíráló bizottság tagjai:
elnök: Dr. Sajó Andrea főigazgató (OSzK)
Dr. Bak Borbála egyetemi docens (ELTE BTK)
Bába Imre (MATE)
Dr. Györffy János egyetemi docens (ELTE, IK)
Dr. Jankó Annamária igazgató (HM HIM-Térképtára)
Lelkes György (KSH Könyvtára)
Dr. Mélykúti Gábor (NyME, Geoinformatikai Kar)
Dr. Suba János (Hadtörténeti Múzeum Térképtára)
Dr. Tóth László mérnök-ezredes (MH Geoinformációs Szolgálat)
Dr. Török Zsolt Győző egyetemi docens (ELTE, IK)