Szép Magyar Térkép 2007
Zsüri

A bíráló bizottság 2006. március 6-i ülésén jelenlévő tagjai:
Káldos János, elnök, az OSZK különgyűjtemény és tudományos igazgatója (helyettesítés),
Dr. Gercsák Gábor, egyetemi docens (ELTE IK),
Dr. Györffy János, egyetemi docens (ELTE IK),
Dr. Jankó Annamária, igazgató (HM HIM Térképtár),
Dr. Karsay Ferenc, ny. szakági főmérnök,
Lelkes György (a KSH munkatársa),
Dr. Márton Mátyás, habilitált egyetemi docens (ELTE IK),
Dr. Suba János, igazgató (HM HIM Térképtár).