Szép Magyar Térkép 2005
Zsüri

A bíráló bizottság 2006. március 6-i ülésén jelenlévő tagjai:
Dr. Dipold Péter, elnök, az OSZK különgyűjtemény és tudományos igazgatója,
Bába Imre, ügyvezető (a MATE képviseletében),
Dr. Bak Borbála, egyetemi docens (ELTE BTK),
Dr. Barsi Árpád, egyetemi tanár (BME Építőmérnöki Kar)
Dr. Györffy János, egyetemi docens (ELTE IK),
Dr. Jankó Annamária, igazgató (HM HIM Térképtár),
Dr. Karsay Ferenc, ny. szakági főmérnök,
Lelkes György (a KSH munkatársa),
Dr. Márton Mátyás, egyetemi docens (ELTE IK),
Dr. Mélykuti Gábor, egyetemi docens (BME Építőmérnöki Kar)