"Szép Magyar Térkép 2003"

AZ EZ ÉVI VERSENYRE 27 NEVEZŐTŐL 109 TÉRKÉP ÉS ATLASZ ÉRKEZETT.
E MŰVEKBŐL, A KATERÓRIÁJÁN BELÜL A BIRÁLÓ BIZOTTSÁG AZ ALÁBBI ALKOTÁSOKAT ITÉLTE A LEGJOBBAKNAK.

1. Az idegenforgalmi térképek és atlaszok csoportjában


Első díjat nyert

A Kemeneshát és a Kemenesalja turistatérképe, a Cartographia Kft. pályázata, mely
1:60 000 méretarányban jól érzékelteti a terület látványosságait, nevezetességeit és azok megközelíthetőségét. Az új kivágatú kiadvány napi turisztikai térképigényeket pótol, figyelembe véve napjaink differenciált elvárásait. A széleken látható fényképek jelentősen növelik a térkép használhatóságát. Színezése megnyerő külsőt kölcsönöz bőséges tartalmának.


Második díjat nyert

Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina 1:600 000 méretarányú idegenforgalmi térképe a Szarvas András - Kárpátia Térképműhely Kft. - Hibernia Nova Kft. kiadásában. A közreadott autó- és várostérkép a volt Jugoszlávia ÉNy-i utódállamait mutatja be gazdag tartalommal, árnyékolt domborzatábrázolással. A jelenlegi turistacélpontok síkrajzi felvétele kellően részletes, és különösen a tengerparti részei mutatósak. Figyelemfelkeltőek a melléktérképek is, különösen a szigetek megjelenítése. Mindezekkel és kellemes színeivel igen sok térképhasználó igényeit elégíti ki.

Harmadik díjat nyert

egyrészt a Bükk kerékpártúra-térképe és -kalauza, amelyet a Nyír-Karta Bt. & Topográf Térképészeti Kft. adott ki 1:50 000 méretarányban. A bőséges és igényes leírás jól egészíti ki a méretarányhoz illeszkedő rajzi és más térképi részleteket. Legfeljebb az olyan meredek emelkedők feltüntetése hiányzik, ahol célszerűbb leszállni a kerékpárról. Ugyanis a szintvonalak alapján ezt nem mindig lehet megállapítani ebben a méretarányban. Hasznosak az időtáblázati adatok és az útvonal-leírások. A kiadvány a kerékpáros turizmus számára hiányt pótol;

másrészt Jászberény 1:10 000 méretarányú várostérképe. A Karto-Pont kiadvány a lényeget kiemelő, a névírást kellően megjelenítő, jó kartográfusi erényeket mutat. Szakít a hagyományos belterület ábrázolásokkal, kellemes színeket használ, azok harmonikusan kapcsolódnak egymáshoz és a térképi tartalomhoz.


Dicséretben részesült

egyrészt a Székelyföld gyógyfürdői és borvíztelepei című térkép, Kiss Melitta és Zsigmond Enikő munkája, amely 1:250 000 méretarányban részletesen mutatja Erdély ezen részének balneológiai és közlekedési adottságait;

másrészt az Őrségi Nemzeti Park térképe (1:50 000), melyet a Paulus Térképszerkesztő Iroda bő információval és kellemes színezéssel, jó térképészeti stílusban dolgozott ki;

harmadrészt Jász-Nagykun-Szolnok megye térképe (1.150 000) áttekinthetően, de mégis kellő tartalommal kerül a térképhasználók kezébe a Nyír-Karta Bt. & Topográf Térképészeti Kft. kiadó jóvoltából.


2. Az iskolai térképek és atlaszok csoportjában


Első díjat nyert

A magyar irodalom története (XV. század - XIX-XX. sz.), illetve ( XX-XXI. sz.) című falitérkép. Nemcsak újszerű tartalmával, hanem rajzi, képes és szöveges megjelenésével is igen jó kartográfiai és didaktikai értékeket mutat fel. A térképészetileg szokatlan és nehezen feldolgozható témát ügyes összeállításban adja közre. Nevezte a Stiefel-Eurocart Kft.


Második díjat nyert

A Föld éghajlata - A Föld természetes növényzete c. iskolai falitérkép nem szokványos szerkesztésével és élénk, figyelmet keltő színezésével tűnik ki. Az egész Föld ábrázolásától jó didaktikai érzékkel vezeti el a tanulót az ország adottságainak ismeretéhez. Nevezte: Stiefel-Eurocart Kft.

Harmadik díjat nyert

a Képes Történelmi Atlasz, a Cartographia Kft. új tervezésben, általános iskolások számára készült összeállítása. Jól szerkesztett térképeivel, megfelelően elhelyezett képeivel és más külső jegyekkel közel viszi a kisdiákot a történelmi eseményekhez és tankönyveihez.


Dicséretben részesült

egyrészt a Magyar történelmi emlékhelyek a Kárpát-medencében címet viselő 1:650 000 méretarányú falitérkép, amely alsó fokú oktatásunk egyik nyeresége, a Stiefel-Eurocart Kft. jelentette meg;

Másrészt ugyancsak a Stiefel-Eurocart Kft. kiadásában kerül az iskolások kezébe a Földrajzi körvonalas munkatérképek atlasza, amely hathatósan s hiányt pótlóan segíti elő a földrajz, történelem és más szakterületeken működő pedagógus munkáját, valamint a tananyag megértését és elsajátítását.


3. A térkép- és atlaszsorozatok csoportjában


Első díjat nyert

A Cartofil kiadásában közre adott Fakszimile sorozat (A Tabula Hungariae és változatai - Karte von dem Königreiche Ungarn - Tabula nova inclyti regni Hungariae). Ezek minden darabja kultúrtörténetünk ritkasága, és megjelentetésük szinte nélkülözhetetlen a magyar térképtörténet és a társtudományok művelői számára. A Lázár-térképek különösen mutatják az OSZK-ban folyó legújabb kutatások eredményeit.


Dicséretben részesült

egyrészt a Miniatlasz sorozat (Európa, Magyarország, Budapest), amely ugyan megjelenésében szokatlan zsebatlaszokat tartalmaz, mégis az autósok számára jól kezelhető eligazítást ad. Kiadója a Nyír-Karta Bt. & Topográf Térképészeti Kft.

másrészt a Nyír-Karta & Topográf Térképészeti Kft. kiadású Megyetérkép sorozat (Csongrád, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), amely a turisták számára nyújt tartalmas útbaigazítást és információt.


4. A tudományos térképek és atlaszok csoportjában


Első díjat nyert

egyrészt Baja 1:10 000 méretarányú ortofotó várostérképe, a HM Térképészeti Közhasznú Társaság kiadványa. Nemcsak tartalmi részletessége, hanem kiállítása, a térképi vonalak gazdagsága és színhatása is a legjobbak közé avatják e munkát. Katonai térképi rendeltetése mellett más területeken is jól használható reprezentatív termék.

másrészt a Kossuth Kiadó: Óceánok - Sarkvidékek kontinensről kontinensre (Írta Galácz András) c. könyve, melyben lévő gazdag térképanyag jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy olvasója tetszését elnyerje. A legkülönbözőbb témájú térképek ízléses kivitelben, témában és színezésben jól illeszkednek a könyv más grafikai megjelenéséhez, ezzel megbecsülést szerezve szerkesztőiknek.


Harmadik díjat nyert

a Luna - Hold térkép, amely 1:12 800 000 méretarányban mutatja be kísérő égitestünk felszínét nemcsak a tudományos kutatók, de más érdeklődők számára is. A kivitelében újszerű, tartalmában válogatott adatú térkép nyeresége szakterületünknek. Készítette: ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport Planetológiai Köre.


Dicséretben részesült

Tibet domborzati térképe, a GiziMap 1:2 000 000 méretarányú, domborzatos, közlekedési útvonalakat tartalmazó térképe, mely a Himalája hegyvonulatát bravúros domborzat-megjelenítéssel adja közre. Kiemelkedő a síkrajzi adatok frissessége.DIGITÁLIS MAGYAR TÉRKÉP 2003

AZ EZ ÉVI VERSENYRE 4 NEVEZŐTŐL 5 ALKOTÁS ÉRKEZETT. E MŰVEKBŐL A BIRÁLÓ BIZOTTSÁG AZ ALÁBBI MŰVEKET ITÉLTE A LEGJOBBAKNAK

Első díjat nyert

a GeoForm Mérnök Stúdió Kft. által nevezett Országos kiterjedésű térinformatikai alkalmazásoknak háttérül szolgáló intelligens térkép és webes technológiájú alkalmazás környezet c. számítógépes elrendezés. Az egész országra kiterjedő rendszer a DTA-50-re támaszkodó alaprendszer, amely feltölthető bármilyen térinformatikai adatsorral, pl. a Nemzeti Autópálya Rt. számára készített, a tervezési és engedélyezési célokra felkeresendő hatóságok alrendszerét tartalmazókkal. Bár a pályaműben a térinformatika dominál, a térképi háttér is a korszerű igényeknek megfelelően kidolgozott.

Második díjat nyert

a Magyarország digitális ortofotó programja c. térinformatikai rendszer, amely az
1.100 000 és 1:200 000 méretarányú topográfiai adatbázist és az 1:10 000 méretarányú ortofotó térképeket tartalmazza. Ez elsődlegesen a földművelésügyi közigazgatás számára szolgáltat adatokat, de minden más térképigényt is képes kielégíteni 25-40 m-en belüli pontosságig.
A rendszert a Földmérési és Távérzékelési Intézet dolgozta ki.


Dicséretben részesült

az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékén és az ELTE TTK Oktatástechnika Multimédia Stúdióban kidolgozott, az Amiről a térképek mesélnek c. szakterületünket népszerűsítő CD, amely bepillantást enged a térképtörténetbe, a térképkészítésbe s a szakterület sok érdekességébe. A gazdagon illusztrált kiadvány az oktatás minden területén hasznos és korszerű tudnivalókat tartalmaz.KÜLÖN DIJAK

A Térinformatika szaklap külön díját a lap főszerkesztője Dr. Szabó Szilárd adja át.


A Szép Magyar Kerékpáros Térkép 2003 pályázatra beérkezett művek alapján a Turista és Természetjáró Információs Egyesület és a Magyar Kerékpárosklub külön díjait Gyenge Biró Lajos, a Turista és Természetjáró Információs Egyesület vezetésének tagja adja át.

A többféle szempontot figyelembe vevő elbíráláskor 4-1 arányban a FRIGORIA Kiadó - DIMAP - FARAGÓ - alkotóhármas Balaton Kerékpáros turistaatlasz nyerte el a Szép Magyar Kerékpáros Térkép 2003 pályázat első helyét.
A zsűri dicséretben részesíti a TOPOGRÁF - NYÍRKARTA Bükk térképét.
A Pécsi Túrakerékpáros kalauz folytatja azt a jó gyakorlatot, hogy a városokról, megyeszékhelyekről önálló kerékpáros térkép kerüljön kiadásra.


Vissza a magyar térképészet kezdőoldalára!