Nevező pályázók - Benevezett térképek - A zsüri tagjai - Díjazottak - Fényképek
PÁLYÁZATI FELHIVÁS

A Lázár deák Térképészeti Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára pályázatot ír ki a

"Szép Magyar Térkép 2002"

cím elnyerésére, amelyre minden magyar térképkészítő és -kiadó műhely korlátlan számú saját maga által készített és 2002-ben közreadott művel pályázhat határainkon innen és túl.
A pályaműveket szakértőkből és laikusokból álló zsűri értékeli és díjazza, amelynek elnöke az Országos Széchényi Könyvtár Főigazgatója. (A térképvásárlók többsége sem szakmabeli, így értékelésük akár jelzés is lehet az alkotók számára.)
Pályázni lehet az alábbi kategóriákban
- idegenforgalmi térképek és atlaszok (beleértve a város-, az autós és turistatérképeket),
- iskolai térképek és atlaszok,
- tudományos térképek és atlaszok,
- kartográfiai sorozatok.
(Sorozatnak az azonos lógóval és/vagy címlappal díszítéssel ellátott művek tekinthetők. Részeik csak egyedi művek között indulhatnak e versenyben, függetlenül attól, hogy megjelentetésük és/vagy készítésük anyagi feltételét ki vállalta magára.)
A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a megnevezett kategóriák mellett más díjat is kiadjon.


Digitális magyar térkép 2002

A hagyományos kartográfiát tekintve az igazi kihívást nem a számítógépek alkalmazása jelenti, hanem a térbeli adatstruktúrák kezelését megoldó rendszerek kidolgozása ezek teljesítőképességének gyors növekedése, valamint a térképészeti modellkészítéshez és a számítógép-orientált tematikus módszerekhez való rugalmas alkalmazkodás. Ez a folyamat a hagyományos papírtérkép mellett új térképészeti adatformát, azaz más kartográfiai eljárásrendszert igényel, ami közvetlenül befolyásolja a térkép befogadó-képességét.
Fel kell készítenünk a változásokra az új felhasználókat, ezért egy virtuális kiállítással lehetősséget szeretnénk teremteni arra, hogy a jövendő új lehetőségekről - amely már igencsak jelen van - a kiállítást felkereső látogatóinknak módjuk legyen ismereteket szerezni. E versennyel a fejlődés dinamikája mellett az új termékek bemutatkozására is szeretnénk lehetőséget biztosítani.
Előzetesen három kategóriát kívánunk megjelölni, amelyre nevezni lehetne:
- kereskedelmi forgalomba kerülő kartográfiai CD-ROM-t,
- kereskedelmi forgalomba nem, vagy csak korlátozottan kerülő kartográfiai CD-ROM-t.
- ún. távoli elérésű térinformatikai adatbázisok.
(Az előbbi két kategóriába tartozó művekből 2-2 CD-ROM-t a kísérő dokumentációval kérünk beküldeni, míg az utóbbiból beküldendő az ingyenes hozzáférést - csak olvasói - biztosító jelszó, valamint a felhasználó tájékozódását segítő ismertető is.)
Az Országos Széchényi Könyvtár vállalja, hogy a Térképtár olvasóterméből (és csak is onnan) interneten elérhető adatbázisokba az olvasói betekinthetnek, de azokból semmiféle eszközzel adatot kinyerni nem enged.
Továbbá az Országos Széchényi Könyvtár vállalja azt is, hogy e műveket az MNB, illetve az AMICUS integrált könyvtári információs rendszeren keresztül ismertté teszi.
E kiállítással az ilyen "dokumentumokat" készítő cégek és szervezetek számára is lehetőséget szeretnénk biztosítani annak érdekében, hogy nem csak szakmai érdeklődők értesüljenek időről-időre a digitális kartográfia új, nagyon dinamikusan fejlődő világáról.
A beküldött darabokból rendezett kiállítás 2003. március 21-tól - 2003. április 30-ig lesz megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtár VI. szinti "Art Librorum" kiállítóhelyén a könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
Kérjük, hogy a pályázaton való részvételével segítse elő a magyarországi térképkultúra elmélyítését.
Pályázat határideje: 2003. január 31.
Beküldendő művek száma: minden nevezni kívánt művet 2 példányban kell elküldeni.
Cím: Országos Széchényi Könyvtár Térképtára, H-1827 Budapest.

 

Dr. Klinghammer István					Dr. Plihál Katalin
az alapítvány elnöke					OSZK Térképtár  o.v.

A Kiegészítő felhívás a "Szép Magyar Térkép 2002" és a "Digitális Magyar Térkép 2002" pályázati felhíváshoz!


A TUTI Turista és Természettjáró Információs Egyesület szeretné minden évben egy vándorserleggel jutalmazni azt a térképkészíto és/vagy -kiadó céget, amely a túrakerékpárosok igényeihez legjobban igazazodó és használható - már megjelentetett - munkával nevez a fenti versenyre.
A zsüri tagjait a TUTI Egyesület és a Magyar Kerékpárosklub közösen küldi.
A vándorserleg átadására minden évben a fenti pályázatok eredményhírdetésekor kerül sor.
A kiírással kapcsolatban részletes tájékoztatást Buzás Károly ad, aki elérhető a kbuzas@dpg.hu e-mail címen. Telefonon pedig a (1) 260-9948
számon.


Mellékeljük a vándorserleg képet:


Vissza a magyar térképészet kezdőoldalára!