" Szép magyar térkép 2001"


A " Szép Magyar Térkép 2001" és a Magyar Digitális Térkép 2001"
bíráló bizottság 2002. III. 4-i ülésének jegyzőkönyve


Helyszín: OSZK Térképtár
Jelen voltak:
· Somogyi Pálné, a bíráló bizottság elnöke, az OSZK Különgyűjteményi Főosztályának vezetője (Monok István főigazgató úr képviseletében)
· dr. Bak Borbála, az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék egyetemi docense
· Földi Ervin, a FÖMI ny. tanácsadója
· dr. Gercsák Gábor, térképész, az ELTE TTK Idegen Nyelvi Központ vezetője
· dr. Györffy János, az ELTE Térképtudományi Tanszék docense
· dr. Jankó Annamária, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtárának vezetője
· dr. Karsay Ferenc, az FTV ny. főmérnöke
· dr. Mélykúti Gábor, a BMGE Fotogrammetriai Tanszékének egyetemi docense
· dr. Pokoly Béla osztályvezető, Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
· dr. Zentai László, az ELTE Térképtudományi Tanszék docense


A Lázár deák Térképészeti Alapítvány és az OSZK Térképtára által kiírt és lebonyolított versenyre 118 pályázat érkezett, melyeket a bíráló bizottság az alábbi kategóriákba sorolva értékelt:

A "Szép Magyar Térkép 2001" versenyre beküldött műveket az alábbi kategóriák szerint díjazta:
1. idegenforgalmi térképek és atlaszok,
2. tudományos térképek és atlaszok,
3. iskolai térképek és atlaszok,
4. kartográfiai sorozatok,
5. egyéb térképek.

A "Szép magyar térkép 2001" bíráló bizottsága e művek közül kategóriánként egy-egy, összesen 5 első díjat, továbbá 5 második díjat és 3 harmadik díjat ítélt oda, 8 pályaművet pedig dicséretben részesített.

1. Az idegenforgalmi térképek és atlaszok csoportjában
Első díjat nyert
· a Cartographia Kft. által kiadott és a versenyre benevezett "Az Országos Kéktúra turistaatlasz és útikönyv" című - két részben megjelent - kiadványa (Írott-kő-Budapest, Budapest-Hollóháza). Az atlaszok zömmel a kiadó korábbi turistatérképei alapján készültek, és a túraútvonalat teljesítők számára rendkívül jól használhatók. Az itt közreadott térképszelvényeket gondos helyszínelés és lektorált tartalom jellemzi. Jól csatlakozik a műhöz a túraútvonal szöveges, fényképekkel illusztrált részletes leírása.
Második díjat nyert
· Kis Melitta és Pápai Ferenc kiadványa és az általuk nevezett "Házsongárdi temető". Fő értéke a kulturális értékek bemutatása, illetve a hagyományőrzés. Ötletesen kombinálja a térképi ábrázolást a síremlékek fényképes, gazdag illusztrációjával.
· Az "Alföldi Kéktúra útvonala és igazolófüzete" c. kiadvány, amelyet Tájoló '98 Bt. készített és a nevezett. A kisatlaszszerű kiadvány a turisztikailag feltáratlan terület természeti és kulturális értékeit naprakészen mutatja be. Jól egészítik ki a füzetet a szöveges, fényképekkel illusztrált oldalak.
· A Paulus Térképszerkesztő Iroda által készített és nevezett "Kiskunsági Nemzeti Park" 1:90 000 méretarányú térképe. Hiánypótló részletességgel ábrázolja hazánk egyik első nemzeti parkjának területét, melyet jól kiegészítenek a táj jellegét bemutató fényképek és rövid flóra-, illetve fauna leírások.
Harmadik díjat nyert
· "A dél-balatoni borút információs térképe" c. kiadvány, melyet a Topográf Térképészeti Kft. nevezett be. Az egylapos ingyenes kiadvány jól egyesíti magában a térkép és rekláminformáció eltérő igényeit. A hátoldalon a hirdető pincészetek rövid fényképes bemutatója teszi igazán hasznossá a kiadványt. A kellően visszafogott térképhez jól illik a domborzatárnyékolás.
· A GiziMap által készített és nevezett "Map of Afghanistan and Surrounding Territory" című térkép. Aktualitása miatt a világpiacon is keresett lehet e mű, de ettől eltekintve is mind tartalmában, mind grafikai megjelenítésében (domborzatábrázolásában) színvonalas kiadvány.
Dícséretet kapott
· A Paulus Térképszerkesztő Iroda készített és nevezett "Dráva ökoturisztikai térképe" (1:50 000). Egy turisztikailag a nagyközönség előtt alig ismert területet mutat be a térkép, kiemelve a vízi turizmus sajátos igényeit. A térkép grafikailag is igényesen kivitelezett hátoldalán többnyelvű magyarázó szöveg segíti a térképhasználót.
· A Tájoló '98 Bt. által nevezett "Duna-Dráva Nemzeti Park" térképei, 1:30 000 (Béda-Karapancsa, Gemenc). A térképek az elszórt részekből álló nemzeti park két fontos területét mutatják be. A flóra és a fauna bemutatása mind a térképes oldalon, mind a többnyelvű hátoldalon központi szerepet kap.
· A Stiefel Eurocart Kft. által kiadott és nevezett "Magyarország természetvédelmi területei" falitérképe. Részletes áttekintést ad hazánk védett területeiről. Jellegzetessége, hogy az újszerű grafikai hatásokkal kiemelt tematikát a térképre írt szöveges bemutatások kísérik.

2. A tudományos térképek és atlaszok kategóriájában
Első díjat nyert
· A Cartographia Kft. által készített és nevezett "Világatlasz" 2. bővített kiadása. A mindenki által ismert és használt kartográfiai alapmű legújabb kiadása látványos információkkal bővült. A tematikus térképekkel tarkított ismeretterjesztő rész természettudományos szemlélettel mutatja be Földünket és környezetét. Az atlasz korábbi kiadásitól eltérő az új oldalak grafikai megjelenése, de ez kellően ellenpontozza a jellegéből adódóan "száraz" atlaszoldalakat.
Második díjat nyert
· A "Magyarország vasúti személyszállítási térképe", benevezte az Alappont Mérnöki- és Térképszolgáltató Kft. A vasúttérképek sajátos műfajában gondos kivitelezésű, részletes, informatív falitérképszerű kiadványt alkotott a készítő.
Harmadik díjat nyert
· "Győr-Dél 1:50 000 méretarányú topográfiai térkép" (L-33-24-A), benevezte a HM Térképészeti Közhasznú Társaság. Az 1:50 000-es méretarányú topográfiai térkép a NATO-ban elterjedten alkalmazott UTM vetületi rendszerben készült térképek egyik első példánya.
Dicséret
· Juhász Árpád "Észak-Amerika" útikönyvének térképillusztrációi, benevezte a Kossuth Könyvkiadó Rt. és az ELTE Térképtudományi Tanszéke. Az elegáns, példamutató grafikai megjelenésű könyv tartalmához tökéletesen illeszkednek a szépen megformált tematikus és földrajzi térképek.
· "A Mars többnyelvű tudományos ismeretterjesztő térképe", benevezte az ELTE TTK Planetológiai Kör. Jól keveredik a kiadványban a tudományos és az ismeretterjesztő funkció, a földábrázolás régi hagyományait követve a két félgömböt külön ábrázolja feltüntetve a Mars felszínének sajátos domborzati elemeit és ezek elnevezéseit, valamint a Mars-szondák leszállási helyeit.

3. Az iskolai térképek és atlaszok csoportjában
Első díjat nyert
· "Az ókori Kelet Kr.e. III-I. évezred" című falitérkép, benevezte: Stiefel Eurocart Kft. Szépen és jól áttekinthetően mutatja be az ábrázolt tematikát, kiemelve a legfontosabb kultúrák elhelyezkedését és történelmi vonatkozásait. Utal a térkép mindazon gazdasági tevékenységre is, ami befolyásolta az akkori kultúrák jellegét.
Dicséret
· Az "Európa országai" című falitérkép, benevezte: Stiefel Eurocart Kft. A falitérképek sajátos műfajában ez a térkép a célhoz tökéletesen igazodva mutatja be Európa országait. Jól kiválasztott színek, betűtípusok és betűnagyságok, megfelelő térképi részletesség segít az információ optimális átadásában, jól segítve a tanulók oktatását.

4. Kartográfiai sorozatok kategóriájában
Első díjat nyert
· A "Magyarország, 1:450 000" térképsorozata, nevezte Kárpátia Térképműhely Kft, Szarvas András Térképészeti Ügynökség és a Dimap Bt. A sorozat két térképe két külön tematikával egészíti ki az autótérképet: a domborzattal, illetve a közigazgatással. A térképek megfelelően igazodnak az új felhasználói igényekhez, tartalmazzák a földrajzi fokhálózati vonalakat is, alcíme szerint is megcélozva a GPS-használókat.
Második díjat nyert
· A Székely és társa kiadó Kft.által benevezett "Ortofotók", négy atlaszból álló sorozat (Budapest, Pécs, Nyíregyháza, Győr-Moson-Sopron megye). A grafikailag igényes kiállítású légi fényképeket jól egészítik ki a professzionális közreműködők által készített térképi információk (utcanevek, áttekintő térkép). Az egyedi atlaszok igazi sorozatot alkotnak az egységes grafikai megjelenítés következtében, amit csak esetenként bont meg az adott városhoz, területhez illeszkedő speciális tematika (pl. Budapest hőképei).
Dicséret
· A Paulus Térképszerkesztő Iroda készített és nevezett "Duna vízisport térképei" (1:25 000). A Cartographia Kft. által kiadott négy térképfüzet a Duna teljes magyarországi szakaszát mutatja be a vízitúrázóknak optimális méretarányban. A korábbi hasonló kiadványokból hiányzó mélységvonalas ábrázolás mellett a térkép olyan új objektumokat is ábrázol, mint pl. yachtkikötő, jet-ski pálya, fenékküszöb, kerékpárút.

5. Egyéb térképészeti kiadványok kategóriájában
Első díjat nyert
· "Speede, John: The Map of Hungari newly augmentes by ---. London. 1626." című mű facsimile jellegű kiadása, melyet a versenyre a DigiPel Kft nevezett be. A magyar térképészeti hagyományok ápolásának szép példájaként jelent meg tetszetős kivitelben ez a kiadvány. Különösen névanyaga jelent fontos forrást a történeti névrajz számára. Örvendetes, hogy egy olyan térkép láthatott újra napvilágot, amelyen egy akkor távoli ország (Anglia) az érdekszférájába nem tartozó területet mutatott be.
Dicséret
· "Európa 1:1 000 000 méretarányú dombortérképe", melyet a versenyre a HM Térképészeti Közhasznú Társaság
nevezett be. A monumentális, bár színezésében nem teljesen egységes mű rendkívül dekoratív, dísze lehet előadótermeknek, kiállítócsarnokoknak.


A Magyar Digitális Térképek 2001 kategóriában
az alábbi eredmény született
Első díjat nyert
· A Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság által készített és nevezett. "Magyarország kataszteri térképrendszere", intelligens térinformatikai demonstrációs adatbázisa. Az állami alapfeladatként létrehozott rendszer lehetővé teszi az állami, földnyilvántartási feladatok végrehajtása mellett az egyéb közigazgatási, tudományos, műszaki alkalmazást is a felhasználási jogosultságnak megfelelően. A bíráló bizottság a számítástechnikai színvonalat, ill. a grafikai kivitelezést, az intelligens térképet értékelte, nem pedig a nem publikus adattartalmat.
Második díjat nyert
· A Cartographia Kft. "Világatlasz" CD-ROM-ja. Magyarország vezető térképészeti cége hatalmas munkával hozta létre világatlaszának digitális változatát. A vektoros térképek egyszerűen kereshetők, a tematika rétegenként változtatható, így a felhasználók számára bizonyos fokú interaktivitást is lehetővé tesz.
Harmadik díjat nyert
· A Paulus Térképszerkesztő Iroda webes térképe, mely a Hungary.Network szerverén található, a weboldal: "http://map.hungary.com". A weboldal egy Magyarország autótérképet és egy részletesebb Balaton-térképet tartalmaz. Nagy előnye - főleg az előbbi esetében - hogy tökéletesen illeszkedik a webes megjelenítés sajátosságaihoz, pl. a nevek mindig jól olvashatók maradnak.
Dicséret
· A Földmérési és Távérzélési Intézet által készített és nevezett térinformatikai adatbázisok weboldala, a "http://fish.fomi.hu". Ez a weboldal az állami adattárakban meglévő és hozzáférhető adatokat, térképeket, légi fényképeket mutatja be összefoglaló módon, portálszerűen. A felhasználók sokáig kalandozhatnak a jól áttekinthető struktúrájú, naprakészen tartott honlapon.

Budapest, 2002. március 5.
Közönségszavazatok:
1. helyezett:
A Magyar Korona országainak fontosabb települései és közigazgatása az 1910-es években
Beküldte: a Stiefel Eurocart Kft.
2. helyezett:
A Házsongárdi temető
Beküldte: Kis Melitta és Pápai Ferenc.
3. helyezett:
Map of Afghanistan and surrounding
Beküldte: a GiziMap.

Vissza a magyar térképészet kezdőoldalára!