" Szép magyar térkép 2000"


A Bíráló Bizottság elöljáróban megállapította, hogy a térkép-előállítók és -forgalmazók szakmaszeretetét és értékes tevékenységét tükrözi az a 125 térkép, atlasz, CD, ami a 2000. esztendőben a kereskedelembe eljutott és a pályázatra is beérkezett. Feltétlenül tükrözi azt az érdeklődést, igényt és keresletet is, ami a térképhasználók körében a legkülönbözőbb térképfajták iránt megnyilvánult.
A zsűri a bírálat megkezdésénél úgy látta, hogy nagy számban találhatók olyan térképek a versenyre beküldött anyagban, amelyek a meghirdetett kategóriák egyikébe sem sorolhatók. Ezért a bíráló bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy ebben az évben az általános térképek és atlaszok külön díjazásban részesülnek.
Így a meghirdetett és a zsűri által kijelölt kategóriák a következők lettek:
 1. az idegenforgalmi térképek és atlaszok,
 2. a tudományos térképek és atlaszok,
 3. az iskolai térképek és atlaszok,
 4. a térképsorozatokat, valamint
 5. általános térképek és atlaszok.

A „Szép magyar térkép 2000” bíráló bizottsága a pályázati felhívásban közzé tett valamint a zsűri által külön csoportba sorolt művek között kategóriánként egy-egy első helyet, valamint 10 dicséretet osztott ki.

 1. Az idegenforgalmi térképek és atlaszok csoportjában

  Első díjat nyert

  A Retyezát-hegység című, a Déli-Kárpátok vidékéről készült térkép, mellyel a DIMAP Bt. (szerzők: Kováts Zsolt és Fodor Andrea) pályázott. A gyalogos és autós turisták számára szükséges minden fontos létesítményt és természeti objektumot feltüntető térkép igen szemléletesen és sokoldalúan mutatja be a hegyvidéket és környékét. Nemcsak a síkrajzot, hanem szintvonalakon nyugvó árnyékolt domborzatábrázolással a terep alakulatait is nagy részletességgel tárja a térképolvasó elé. A térkép információ-gazdagságával, zsúfoltság nélküli jó összhatásával érdemelte ki helyezését.

  Dicséretek

  Új színfoltot jelentett a térképek között Magyarország történelmi borvidékeit bemutató néhány térkép, melyek közül az AGÁT Térképészeti Kft. A Tokaj hegyaljai borászati térképe 2000-ben és a Móri borvidék térképe tetszetős megjelenésével, részletgazdagságával és színezésével tűnt ki és részesült dicséretben.
  A díjat Csák Péter vette át.

  Ugyancsak dicséretben részesült Kolozsvár és környéke 1:35 000 méretarányú kiránduló és turistatérképe, amely tartalmával, részletességével és színezésével tűnt ki és az erdélyi Erfatur Kft és a beküldő Feycart Kft. munkatársainak értékes munkáját dicséri. A bizottság külön értéknek tekintette a környék ábrázolását, amely az eddig megjelent kolozsvári magyar nyelvű várostérképekről lemaradt, valamint a hátoldali alapos, több nyelvű leírást.

 2. A tudományos térképek és atlaszok kategóriájában

  Első díjat nyert

  Magyarország közigazgatási atlasza, 1914 című munka, amely 64 térképoldalon és magyarázó szöveggel, mutatóval együtt összesen 199 oldalon komplexen, számos tematikában mutatja be ennek az időszaknak az információit. Ezek az adatok hiánypótlóak mind a történelem-feldolgozás, mind az egyetemi oktatás, mind pedig más felhasználás számára, mert ilyen formában még nem jelentek meg a nehezen hozzáférhető, összegyűjtött adatsorok. Így a térkép helyettesíti a statisztikai évkönyvet és számos más kiadványt. Mindezt nagyon közérthető formában teszi közkinccsé a Talma Könyvkiadó (Pécs), a pályázatot benyújtó Kósa Pál és a tudományos szerkesztő dr. Zentai László jóvoltából.

  Dicséretek

  Társadalom-földrajz szakközépiskolák számára című tankönyv dicséretben részesült, amelynek szerzője a Bernek - Bora - Nemerkényi - Sárfalvi szerző négyes. E mű a Nemzeti Tankönyvkiadó kiadványa, a Lazarus Bt. (Zentai László) küldte be. A könyvet az teszi különösen értékessé, hogy a társadalom- és gazdaságföldrajzot a térképek segítségével a diákok számára könnyen átlátható közelségbe hozza. Úgy mutatja be a gazdasági értékeket, a trendeket, hogy nemcsak a tanulók, de a szélesebb olvasó réteg számára is azonnal érzékelhetővé teszi.

 3. Az iskolai térképek és atlaszok csoportjában

  Első díjat nyert

  Irodalomtörténeti atlasz amely Cartographia Kft. kiadásában megjelent és Dr. Hargitai Emil szakmai irányításával készült. Ez az iskolai atlasz újszerűségével, tartalmával és megjelenési formájával egyaránt kiérdemelte az elismerést. Felkelti a tanulók érdeklődését, térben és időben közelebb hozza egymáshoz az irodalmat és a térképet, a történelmi eseményeket és a hazai tájat. Ötletesen elégíti ki az igényeket 10 és 18 életév között s talán még idősebb korban is. Idézeteivel, képeivel olvasásra biztatja azokat is, akik inkább képernyős megjelenítéshez szoktak. Jó kezdeményezés – szép kivitel jellemzi a kiadványt.
  A díjat Suara Róbert vette át.

  Dicséretek

  Két oktatási falitérképet részesített dicséretben a bizottság, mindkettő a Stiefel Eurocart Kft. kiadása. Az első Magyarország 1938-1945 címet viseli, s bemutatja mindazokat a fontosabb eseményeket, amelyek a második világháború alatt a közigazgatási határok változásában és a gazdasági életben bekövetkeztek. Gazdag tartalma, áttekinthetősége és színezése máshonnan nehezen összegyűjthető információkhoz juttatja a térkép használóját, elsősorban természetesen a középiskolás diákokat és azok tanárait.
  A díjat Herczog Gábor vette át.

  A másik dicséretben részesült mű címe: A trianoni béke. Magyarország 1918-1922. Ez a falitérkép – amely az előzőhöz hasonlóan Faragó Imre szerkesztésében készült – az első világháború utáni békekötés körüli időszak térképen ábrázolható közigazgatási, katonai és diplomáciai eseményeit mutatja be, jó helyzeti áttekintést nyújtva a határokról, érintett helységekről, vitatott kérdésekről. Ez a térkép is nagyon informatív, sokoldalú tájékoztatást és kellemes színhatást nyújt, bár nem kimondottan az iskolapadokból, messziről szemlélhető falitérkép. A szerzők nemcsak az ábrázolásra, hanem a térbeli korrektségre (a fokhálózat, a vetület feltüntetésére) is törekedtek.

 4. Kartográfiai sorozatok kategóriájában

  Első díjat nyert

  a Cartographia Kft. megyetérkép sorozata. A sorozatok szerkesztése az egységes tartalom, az egységes forma és az azonos színárnyalatok elérése miatt különösen nehéz feladat. A nagy múltú cég 1:200 000 és 1:300 000 közötti méretarányú térképei kitűnnek tartalmuknál fogva, mert korábban nem látott formában ábrázolják nemcsak a gyalogos turisták, de a kerékpáros és a vízi turisták ajánlott útvonalait, feltüntetik az útvonalakon a kilométer-távolságokat, és kellemes benyomást keltő, a lényeget kiemelő színezésben jelennek meg.
  A díjat Suara Róbert vette át.

  Dicséretek

  A sorozatok kategóriájában dicséretet kapott a Stiefel Eurocart Kft. megyetérkép sorozata, különösen Baranya és Veszprém megyei lapjai, amelyek gazdag tartalommal, jellegzetes, a megszokottnál sötétebb zöld árnyalattal, fokhálózattal láttak napvilágot.
  A díjat Herczog Gábor vette át.

 5. Általános térképek és atlaszok kategóriában

  Első díjat nyert

  az AGÁT Térképészeti Kft. 1:400 000 méretarányú Magyarország közigazgatási térképe, amely kitűnő munkatérképként is használható, részletes tartalmú, friss adatokkal rendelkező, elegáns megjelenésű munka.
  A díjat Csák Péter vette át.

  Dicséretek

  Ebben a kategóriában dicséretben részesült A Szombathelyi egyházmegye térképe, amely 1:150 000 méretarányú. A speciális tartalom kialakításában az egyházmegye püspöke, szerkesztésében és megformálásában pedig a Cartographia Kft. munkatársai szereztek érdemeket.
  A díjat Suara Róbert vette át.

  A Paulus Térképszerkesztő Iroda munkatársának ötletes térképe az, amely a Portolan Szállítmányozási Kft megbízásából készült, lényegileg Európa folyamhajózását mutatja be történeti vonatkozásokkal.
  A díjat Bába Imre vette át.

  Ugyancsak dicséretben részesült az AGÁT Térképészeti Kft. 1:1 000 000 méretarányú Kárpát-medence térképe, amely a hegy-vízrajzot mutatja be a méretarányi adottságokat meghaladó részletességgel, de korántsem zsúfoltan. Gazdag névanyaga alkalmas bármilyen illusztrációs célok szolgálatára.
  A díjat Csák Péter vette át.Vissza a magyar térképészet kezdőoldalára!