Szakdolgozat-téma javaslatok
a földtudományi alapszakos képzés térképész specializációját választó hallgatók számára

Alapszakos hallgatóknak
A téma címe
Javasló
Javasolt témavezető
Hiányos koordináták alapján georeferáló QGIS-bővítmény továbbfejlesztése
Korábbi diplomamunka keretében fejlesztett plugin segítségével a térképkereten található őrvonalak segítségével lehet térképeket georeferálni. A plugin jelen állapotában lineáris modellel becsli az őrvonalak másik koordinátáját. Feladat, hogy a plugin legyen alkalmas néhány egyszerűbb, nemlineáris modell alkalmazására. A programot Python nyelven kell kidolgozni, nem igényel haladó matematikai ismereteket.
Kerkovits Krisztián
2022. június
Kerkovits Krisztián
Hiperspektrális terepi felvételek képfeldolgozása és automatizálási lehetőségei Jung András
2022. január
Jung András

Középiskolák részére készített geoinformatikai honlap modernizálása
A honlap tartalmának es design-jának frissítése.

Jesús Reyes
2020. szeptember
Jesús Reyes
Középiskolák részére készített térképészeti honlap modernizálása
A honlap tartalmának es design-jának frissítése.
Jesús Reyes
2020. szeptember
Jesús Reyes
Általános és középiskolákban használható térképek és térképgyűjtemények készítése.
Előzetesen megbeszélt osztályok/szintek részére különböző típusú térképek készítése a használatban levő tantervek figyelembevételével.
Jesús Reyes
2020. szeptember
Jesús Reyes

Hagyományos és/vagy digitális térképek készítése vak és gyengén látó tanulók részére
Egy vagy több témakör kiválasztása után hagyományos/digitális térképgyűjtemények összeállítása és készítése vak és gyengén látó általános vagy gimnáziumi tanulók részére.

Jesús Reyes
2020. szeptember
Jesús Reyes
Térképészeti alapismeretek oktatása különböző országokban: megoldások vizsgálata, javaslatok megfogalmazása a hazai alkalmazására.
Hogyan mutatják be a térképhez kapcsolódó alapismeretek különböző országokban, oktatási rendszerekben? Különbségek és hasonlóságok az alkalmazott megoldások között, elemzésük. Átvehetők-e , adaptálhatók-e ezek a megoldások a magyar oktatási rendszerben?
Jesús Reyes
2020. szeptember
Jesús Reyes
Földrajzi nevek változásának vizsgálata glóbuszokon
Kialakítandó egy adatbázis, amelyben különböző glóbuszok névrajzának változását vezetjük fel.
A névrajz összehasonlító elemzése, földrajzi nevek változásának vizsgálata
Ungvári Zsuzsanna
2020. szeptember
Márton Mátyás, Ungvári Zsuzsanna
Webes összehasonlító névrajzi kereső kialakítása glóbuszokhoz/ térképekhez
A munka célja létrehozni egy olyan webes kereső és megjelenítő weboldalt, amelyen különböző glóbuszok névrajzát lehet megjeleníteni, és vizsgálni az egyes nevek időbeli változását.
Ungvári Zsuzsanna
2020. szeptember
Ungvári Zsuzsanna
A generalizálás automatizálásának története
A számítógépek megjelenésével felmerült az igény a térképszerkesztés területén bizonyos folyamatok, így a generalizálás egyes lépéseinek automatizálására, algoritmusok kidolgozására.
A dolgozat célja, hogy áttekintést adjon az egyes térképi elemek, vektoros vagy raszteres adattípusok automatizált generalizásáról, az alkalmazott algoritmusok fejlődéséről.  A dolgozatban ki lehet térni a magyar automatizálási törekvésekre is, valamint a jelenleg használt szoftverekben lévő beépített generalizálási funkciókra.
A témakörben főleg angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre, ezért középfokú nyelvismeret ajánlott. A téma a terjedelme miatt korlátozható bizonyos térképi elemek/rétegek generalizálásának vizsgálatára.
Ungvári Zsuzsanna
2020. szeptember
Ungvári Zsuzsanna

A generalizálás automatizálásának története
A számítógépek megjelenésével felmerült az igény a térképszerkesztés területén bizonyos folyamatok, így a generalizálás egyes lépéseinek automatizálására, algoritmusok kidolgozására. A dolgozat célja, hogy áttekintést adjon az egyes térképi elemek, vektoros vagy raszteres adattípusok automatizált generalizásáról, az alkalmazott algoritmusok fejlődéséről.  A dolgozatban ki lehet térni a magyar automatizálási törekvésekre is, valamint a jelenleg használt szoftverekben lévő beépített generalizálási funkciókra. A témakörben főleg angol nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre, ezért középfokú nyelvismeret ajánlott. A téma a terjedelme miatt korlátozható bizonyos térképi elemek/rétegek generalizálásának vizsgálatára.

Ungvári Zsuzsanna
2020. szeptember
Ungvári Zsuzsanna

Bővített névrajzi kereső készítése a Perczel-glóbuszhoz
A korábbi névrajzi kereső bővítése új nevekkel, valamint új a megjelenítő felület készítése

Ungvári Zsuzsanna
2020. szeptember
Ungvári Zsuzsanna, Márton Mátyás
A Sentinel műholdcsalád hazai alkalmazásai
Az eddigi hazai kutatási és alkalmazási eredmények, kutatási projektek bemutatása
Jung András
2020. szeptember
Jung András
Drónos adatgyűjtés a környezetkutatásban/mezőgazdaságban
Hazai és nemzetközi viszonylatban is érdekes, jelentős változáson és fejlődésen átmenő terület. Ennek bemutatása, tendenciák, fejlődési irányok azonosítása a dolgozat egyik célja. Drónos felvételek önálló elemzése, adott esetben önálló felvételek készítése, kiértékelése.
Jung András
2020. szeptember
Jung András
Multispektrális drónkamerák használata, lehetőségei Varga Zsófia
2020. szeptember
Varga Zsófia
Spektrális indexek és műholdkép elemzés a fenntartható városprojektek értékelésében/a környezetkutatásokban Varga Zsófia
2020. szeptember
Varga Zsófia
3 dimenziós és radar távérzékelés eszközei, jelenlegi helyzete és felhasználási területei Varga Zsófia
2020. szeptember
Varga Zsófia
Műholdas távérzékelés/UAV-k a precíziós mezőgazdasági gyakorlatban Varga Zsófia
2020. szeptember
Varga Zsófia
Határon túli katonai várostérképek
A hidegháborús időszak termékei ezek a térképek.
Zentai László
2019. szeptember
Zentai László

Az ELTE intézményrendszerének időbeli változásai térképen ábrázolva

Zentai László
2019. január
Zentai László
Térképek és a környezet: környezeti változások hátterének és lefolyásának ismertetése a változásokat megfelelően szemléltető térképi anyag felhasználásával. Térképanimációval. Irás Krisztina
2019. szeptember
Irás Krisztina
Térképek és az irodalom: irodalmi művekben szereplő útleírások, események (lehetséges) korabeli térképi forrásai. Ismertetni kell a művet és a tárgyalt térvonatkozással rendelkező szakaszt, valamint azokat a mű keletkezésének idejéből származó térképi anyagokat, amelyeken az említett helyek, útvonalak, stb. megtalálhatók és követhetők. Térképanimációval. Irás Krisztina
2019. szeptember
Irás Krisztina
Térképek és a sport: a térképek felhasználásának lehetőségei különféle sporttevékenységekben, a sport-specifikus térképi tartalom elemzése, saját térkép megtervezése a megismert összefüggések alapján. A dolgozat témája lehet egy sportág térképeinek feldolgozása vagy egy sportágcsoport térképeinek összehasonlítása. Adatbázis-építés. Irás Krisztina
2019. szeptember
Irás Krisztina
Szintvonalas domborzatábrázolás időbeli változása állami topográfiai térképeken
Egy kiválasztott hazai terület topográfiai térképeinek vizsgálaza a domborzatábrázolás szempontjából.
Zentai László
2016. december
Zentai László
Földrajzi nevek változásának vizsgálata glóbuszokon
Kialakítandó egy adatbázis, amelyben különböző glóbuszok névrajzának változását vezetjük fel.
A névrajz összehasonlító elemzése, földrajzi nevek változásának vizsgálata
Ungvári Zsuzsanna
2014. október
Márton Mátyás
19. sz-i kataszteri térképek magassági adatainak feldolgozása
Feladat: levéltári dokumentáció feldolgozása, modellezése (esetleg mai adatokkal történo összehasonlítása).
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Földrengéstérképek
Feladat: jelkulcs, méretarány, vetület elemzése térképeken. Javasolt módszer: analóg és interaktív megjelenítés.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Földtani metszetek szerkesztésének kartográfiai és geoinformatikai vonatkozásai
Feladat: konkrét terület alapján végzett szerkesztés, adatbázis építés.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Földtani, geomorfológiai térképek popularizálása
Feladat: a szaktérképek nem szakmai közönség számára történo átdolgozása szabadon megválasztott területrol létezo térkép alapján.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Takács József munkássága és hagyatékénak feldolgozása
Takács József, Lázár Deák Emlékéremmel kitüntetett kartográfus, 1959 és 1969 között a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület Kartográfiai Szakosztályának vezetője volt. 1986-ban bekövetkezett halála után a térképekből és kartográfiai szakkönyvekből álló gyűjteménye a Térképtudományi Tanszékre került.
A szakdolgozat elkészítése során elvégzendő feladat: Takács József munkásságának összefoglalása, szakmai hagyatékának áttekintése és katalogizálása.
Irás Krisztina
2011. november
Irás Krisztina
A hazai számítógépes kartográfia történetének feldolgozása
Egy konkrét részterület (pl. várostérképek, turistatérképek, állami topográfiai térképek, szoftverhasználat) áttekintése feldolgozása hazai szakirodalom, illetve esetleg személyes interjúk alapján
Zentai László
2010. szeptember
Zentai László