c)  Az egykori Magyar Királyság (fontosabb) várai

VÁR MAGYAR VAGY IDEGEN NEVE (mértékadó forrásban címszóként szereplő név) | 1913. évi vármegye neve (zárójelben az egykori, vagyis az első említés időszakában hatályos beosztás szerinti vármegye neve, ha azóta a hovatartozás változott), vagy - a Magyar Királyság 1913. évi területén kívül - történeti igazgatási egység neve (zárójelben a mai közelítő, régiószintű földrajzi megjelölés)  |  magyar névváltozat(ok); idegen névváltozat(ok); a vár mai (a címszótól eltérő) nevére, valamint mai állapotára, vagy esetleg nem azonosított voltára, továbbá a közelítő földrajzi helyére vonatkozó adatok;   |  [országnév (rövidítve)]  |  térképlap száma (a térképlapokon megtalálható /egykori/ azonosított várnál a szám sötét kiemeléssel szerepel).
Példák:

EGER2  Heves vm.  Eger ‹CS›; Vár: Eger1 belterületén; [M]  9
vagyis a két azonos címszavú szócikk közül a második Eger (a dőlt címszó mutatja, hogy vár) az 1913. évi Heves vármegye területén épült, Csánkinál is Eger néven szerepel, a vár ma is áll Eger (a két azonos címszavú szócikk közül az első) belterületén, ma Magyarországon van, a mellékletek 9. sz. térképlapján található meg.

VALKÓVÁR  Szerém vm. (egykor Valkó vm.)  Valkó, Valkóvár ‹CS›; Vár: Vukovár - Vukovar belterületén; [H]  37
vagyis a Valkóvár nevű vár (dőlt címszó jelzi) az 1913. évi Szerém vármegye területén épült (az első említés időszakában az egykori Valkó vármegye területén volt, mint a megye névadó vára), történeti forrásokban Valkó, Csánkinál Valkóvár néven szerepel, a vár ma is áll Vukovár, mai horvát, ill. szerb néven Vukovar belterületén, ma Horvátországban van, a mellékletek 37. sz. térképlapján található meg.

ARAD2  Arad vm.  a. Várrom: Öthalom - Vladimirescu (Arad1 része) belterületén;  b. Arad ‹LR›, Aradvára ‹LR›, Arad vára ‹FE›; lat: Orodinum, Arad ‹LR›, Aradinum ‹LR›; ném: Arad ‹LR›; rom: Cetatea Aradului; Vár: Arad1 területén, a Maros (Mureş) bal partján; [R]  19
vagyis a két azonos címszavú szócikk közül a második Arad címszavú szócikk két Arad nevű várat (dőlt címszó jelzi) tartalmaz, e várak az 1913. évi Arad vármegye területén épültek, az első (korábbi) vár romja Arad (a két azonos címszavú szócikk közül az első) részét alkotó, magyar néven Öthalom, román néven Vladimirescu település belterületén található, a második (későbbi) vár Lipszky szerinti első magyar neve Arad, második magyar neve Aradvára, Fényes szerinti magyar neve Arad vára, latin neve történeti forrásban Orodinum, Lipszkynél Arad (első névváltozat), Aradinum (második névváltozat), német neve Lipszkynél szintén Arad, mai román neve Cetatea Aradului, a vár ma is áll az Arad területén, a Maros (Mureş) bal partján, ma Romániában van, a várak a mellékletek 19. sz. térképlapján találhatók meg.

SOKOL3  Szreberniki bánság (ma Észak-Bosznia)  Sólyomkő, Szokol; hv: Sokol; szb: Sokol ‹LR›, Sokol; Sokolgrad várrom: Doboj környékén K-re a Gračanica patak völgye felett, Gračanica közelében ÉK-re; [BH]
vagyis a harmadik Sokol nevű vár (dőlt címszó jelzi) az egykori Szreberniki bánság területén épült, e vidék ma Észak-Boszniában van, történeti forrásokban Sólyomkő, ill. Szokol néven szerepel, horvát neve Sokol, szerb neve Lipszkynél is, később is Sokol, a vár romját azonosították, ennek mai horvát és szerb neve is Sokolgrad, e rom Doboj város környékén (kb. 10 km-nél nagyobb távolságban) K-re a Gračanica patak völgye felett, Gračanica közelében (2-3 és kb. 10 km közötti távolságban) ÉK-re található, ma Bosznia-Hercegovinában van, a mellékletek ... sz. térképlapján található meg.

GÖMÖR  Gömör és Kishont vm. (egykor Gömör vm.)  Gömör, Gömörvár, Gömör ‹CS›; szlk: Gemer; Várhely: Tornalja - Tornaža (Šafárikovo) közelében É-ra a Sajó (Slaná) folyónál, Sajógömör - Gemer helység mellett É-ra; [SZK]   9
vagyis az egykori Gömör nevű vár (dőlt címszó jelzi) az 1913. évi Gömör és Kishont vármegye területén (az első említés időszakában a hajdani Gömör vármegye területén, a megye névadó vára) volt, történeti forrásokban a magyar Gömörvár néven is, Csánkinál Gömör néven szerepel, szlovák neve Gemer, a vár elpusztult, helye a terepalakulatokkal azonosított, amely a magyar nevén Tornalja, szlovák nevén ma Tornaža (előzőleg Šafárikovo) közelében (a belterület szélétől 2-3 és kb. 10 km közötti távolságban) É-ra a Sajó (szlovákul Slaná) folyónál fekvő, magyar nevén Sajógömör, szlovák nevén Gemer helység mellett (a belterület szélétől 2-3 km távolságon belül) É-ra található, ma Szlovákiában van, a mellékletek 9. sz. térképlapján található meg.

SZERÉMVÁR  Szerém vm. (ma Délnyugat-Vajdaság)  Szerém, Szerém vár ‹CS›; lat: Castrum Syrmiensis ‹CS›; Helyszínen nem azonosított vár: Mitrovica - Sremska Mitrovica (Srijemska Mitrovica) várossal szemben a Száva (Sava) szigetén, a mai Mačvanska Mitrovica (az egykori Szenternye) területén állt; [J]
vagyis a Szerémvár nevű vár (dőlt címszó jelzi) a középkori Szerém vármegye területén épült, e vidék ma Vajdaság szerbiai tartomány délnyugati részén található, történeti forrásokban Szerém néven is, Csánkinál Szerém vár magyar névvel szerepel, latin neve Csánkinál Castrum Syrmiensis, nyomtalan elpusztulása miatt ma a helyszínen nem azonosítható, történeti forrásokból tudható hogy Mitrovica, mai szerb és horvát nevén Sremska Mitrovica (1913. évi horvát nevén Srijemska Mitrovica) várossal szemben a Száva (Sava) szigetén, a mai jugoszláviai Mačvanska Mitrovica, az egykori Szenternye (a további neveit lásd ott) területén volt.