A Magyar Térképbarátok Társulatának (MTT) közgyűlése (1999. május 12.)

Az MTT alapszabálya szerint két tisztújító közgyűlés között egy beszámoló közgyűlést kell tartani. A Társulat 1997. február 26-án tartotta tisztújító közgyűlését, így az elmúlt két év munkáját kellett a tagságnak megvitatnia. A beszámolót a Társaság elnöke dr.Papp-Váry Árpád tartotta.

Két év alatt a társulat tagsága 19 előadást hallgatott meg. A témák a korábbi évek változatosságát követték. Volt szó a metrotervezési térképekről, Székelyföld új térképéről, a földrajzi nevek helyesírásáról, a frankfurti könyvvásárról, de az első katonai felmérésről, Teleki Pálról mint cserkészről és a magyar írók térképről írt mondatairól is.

1998. második felétől üléseit új helyen tartotta a Társulat. A MTT-nek helyet adó FÖMTERV a Bem rakparti egykor egyházi tulajdonú szegényházból a Lövőház utca 37-be, a régi Ganz gyár egyik épületébe költözött. Köszönet illeti a FÖMTERV vezetését, különösen Schulek János műszaki igazgató urat, hogy lehetővé teszi a Társaságnak helyiségeik ingyenes használatát.

A Társulat az előadások mellett intézménylátogatásokat is szervezett. A Kiscelli Múzeum térképtárát (97. VI.14.), a OSzK Térképtárának megyetérkép kiállítását (97.XII.6.), a 80 éves Magyar Honvédség Térképészeti Hivatalát és kibővített térképmúzeumát (99.II.24.), az ELTE új campusát (99.IV.14) tekintették meg.

Egy napos (98.XI.28) kirándulást szerveztek Érdre a Földrajzi Múzeum megtekintésére. A múzeumlátogatást követően meghallgatták dr. Kubassek János Almásy nyomdokain a Szaharában című előadását.

Minden évben részt vett a Társulat a Lázár-deák Térképészeti Alapítvány által kezdeményezett és az Országos Széchényi Könyvtárban megtartott Szép magyar térkép kiállítás megnyitóján ill. a pályázat eredményhirdetésén.

Szarvas András tagtársunk egy-egy térképkiadó intézménnyel összefogva évről évre megrendezi a Térképész találkozót. 1997-ben a térképész találkozó az Országos Széchényi Könyvtárban volt a Szép magyar térkép megnyitóját követően. 1998-ban a Cartographia Kft.-nél volt a találkozó. Itt lehetőség nyilt a cég termelési egységeinek (hagyományos és számítógépes térképkészítés, levilágító, fotó, nyomda) megtekintésére és a helyszínen tovább nyitvatartó Cartographia és Térképkirály térképboltokban kedvezményes vásárlásra.

A Társulat vezetősége ajánlotta a tagságnak a térképészettel kapcsolatos egyéb kiállításokon, rendezvényeken való részvételt is, így az Ernst Múzeum Kartográfusok című tárlatának (1998. április), a Zászlómúzeum új kiállításának (1998. szeptember), a Természettudományi Múzeumban szervezett (1998. november) Izlandi régi térképek és az Esztergomi Vízrajzi Múzeum a Duna térképi ábrázolása kiállításának (1998. december) a megtekintését.

Részt vett a Társulat a Lipszky János előkerült térképészeti hagyatékát feldolgozó emlékülésen (1998. december 14) is.
A Magyar Hadsereg Térképészeti Hivatala két alkalommal (1997. november, 1998. november) is lehetővé tette a tagság számára a korábbi topográfiai térképszelvények kedvezményes árú, 112 Ft-ért való megvásárlását. Nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel.

A kedvezményes térképek mellett dr. Kisari Balla György Száz várrajz Württembergben könyvét, Kiss Lajos Etimologiai szótárát, Lelkes györgy Magyar Hegységnév-azonosító szótárát kedvezményesen vásárolhatták meg a Társulat tagjai.

Az Évzáró ülések hangulatát érősítették az Ábel Kft., a Cartographia, a MH Térképészeti Hivatal térképajándékai.

Az 1997. évi közgyűlésen felvetődött, hogy a Térképvilág folytatásaként az elhangzott előadásokat, évente külön kötetekben ki kellene adni. A vezetőség tervezi egy ilyen kiadvány elkészítését, de az anyagok összegyűjtése, szerkesztése elhúzódott. Viszont Kiss Lajos Magyar írók a térképekről című előadásának kibővített anyaga a Társulat kiadásában szép kötetben elkészült a közgyűlésre. A kiadvány megjelenését a Ábel és Cartographia Kft.-k anyagi támogatása tette lehetővé. A tagok illetményként kapták meg ezt a rendkívül érdekes és szép kiadványt.

A közgyűlés köszönetét fejezte ki Szádeczky-Kardoss Tamás főtitkárnak időtrabló, fáradságos, szerteágozó munkájáért.

Budapest, 1997. május 13.

Dr. Papp-Váry Árpád
a Magyar Térképbarátok Társulata elnökeVissza a magyar térképészet kezdőoldalára!